Mùa Xuân đầu tiên? ns Văn Cao tiếng hát cs Bích Vân

XIN Hãy ước mơ Một Mùa Xuân Mới, cho Dân Tộc Việt Nam biết Hòa Giải và Hòa Nhập Con Tim vào Thế Giới Hiện đại Văn Minh và Tôn Trong Nhân Quyền Tụ Do Dân Chủ. Xin mời các Bạn và Gia đình thg thức Tiếng Hát của cs Bích Vân trong TT Nhạc Asia sau và xin Chúc Mọi Gia đình hạnh phúc…. vs

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: