Generally, How Does The Post Communist Education Leave Behind?

 NHÌN CHUNG NỀN GIÁO DỤC HẬU CỘNG SẢN TỤT HẬU NHƯ THẾ NÀO?

(Tùy Bút,  Phiếm luận, Xã hội)

 Đại Cương:

Chúng tôi nhận thấy Con Đường Giáo Dục của VN-XHCN đã & đang đi Lạc Hướng chính của nền Văn Hóa Dân Tộc cần phải thực hiện, trong 3 mục tiêu CHÂN, THIỆN, MỸ.  Đó là một số nét Tụt Hậu, chưa Thích Ứng kịp thời với các Quốc Gia đang & đả phát triển như Nam Hàn, Tân Gia Ba, Nhật Bản, Ấn Độ, bên Á Châu hoặc Hoa Kỳ, bên Mỹ Châu, hay một số Quốc Gia như Úc Châu hay Liên Âu..

 Theo tôi, tương tự một Gia Đình nọ,  Phong Cách Điều Hành Độc Đoán của một  Ông Bố đã và đang Ép Buộc Đàn Con phải Học Bác Sĩ, Kỹ Sư. Ngoài những Nghề đó, không được nghĩ tới các Ngành Nghề khác. Rồi từ đó, Đàn Con đã phân hóa nhau và có nhiều Thành Kiến với ông Bố của mình, ví dụ Hai Lập Trường Giáo Dục của XNCH-VN miền Bắc, và CHVN miền Nam trước đây.  Cung cách và đường lối của một Gia Trưởng, như Ông Bố trên, đã quyết đoán không Thay Đổi gì cả trong Gia Đình này, gần như là quá lâu?   Lập Trường của Ông Bố trong Gia Đình này  là sự Quyết Đoán một Chiều, cấm cả Vợ mình hay những Đứa Con Lớn Bé phải thi hành Quyết Định của mình.  Suy nghĩ thật kỷ, thì Chất Lượng đã định hướng vào phương diện  Huấn Nghệ, mục tiêu thì  tốt, song trên Thực Tế, ít thấy một Gia Đình nào có thể thành công chỉ 2, 3 ngành chuyên môn được.

 Nay Ta ứng dụng vào đời sống Hiện Đại, chúng ta đã  lần lượt thấy những khó khăn và có khi thất bại của Con Cái vì do Ông Bố.  Ứng dụng vào Vị Thế một Quốc Gia, thì Chất Lượng Nền Giáo Dục Tẩy Não của Độc Đảng CSVN, mang tính Độc Đoán Toàn Trị cho Toàn Dân, khiến trong Nước khó thích ứng hóa và theo kịp Thế Giới Văn Minh hiện đại, cản trở Sáng Tạo và sự Đóng Góp Tài Năng của Cá Nhân.  Như vậy, dạng  Đảng Phái Duy Ngả Độc Tôn về Chính Trị của ĐCSVN, tuy mạnh và  có quyết tâm theo XHCN, nhưng  đã 40 năm ở Miền Nam & 80 năm ở Miền Bắc, chúng ta thấy Mức Tiến Hóa và Sự Thích Ứng trong Dòng Sống Hiện Đại thật chậm chạp? Nhiều Phương Diện của Nền Giáo Dục Quốc Gia, theo tôi, có phần Thiên Lệch và có chất lượng Kỳ Thị?  Hiện nay, ĐCSVN chưa thuyết phục được Toàn Dân, nhất là Dân Chúng không phải là ĐVCS, mà Họ có lập trường khác nhau, như Họ ở trong những Đảng Phái Chính Trị hoặc Tổ Chức Dân Sự và các Tôn Giáo khác nhau?

 Theo tôi, Nền Giáo Dục của Nước Ta, thời kỳ Hậu Cộng Sản vẫn chỉ  1 Chiều, có chất lượng rất Độc Đoán và  thiếu Quân Bình, đóng lại nhiều Góc Độ Sáng Tạo của nhiều Cá Nhân và Tập Hợp Dân Sự cũng như Đa Nguyên & Đa Đảng? Nhất là khi Ta so sánh Chất Lượng Kiến Văn của Quần Chúng, trong Quốc Nội hay ra ngoài Hải Ngoại hiện nay đối với Thế Giới Hiện Đại, về phương diện Giáo Dục và Định Chế Giáo Dục.  Chúng tôi muốn đặt một câu hỏi, Tại Sao, trong các Quốc Gia hậu Cộng Sản như LB Nga, TQCS, VNCS và vài nước nữa,  các Sinh Viên vẫn muốn thụ đắc Nền Giáo Dục của Hoa Kỳ, của Đức, Pháp, Úc, Anh, vv?  Con số Sinh Viên Du Học tại Havard University, hay các trường Chuyên Ngành nổi danh của Hoa Kỳ, Liên Âu và Úc châu, rất đông và  đang có cả các Con Em của  TQCS cũng như Con Em của  nhiều Lãnh Tụ các Quốc Gia Hậu Cộng Sản, như Con Gái CT Tập Cận Bình,  Con Rể TT Nguyễn Tấn Dũng, Họ đã tốt nghiệp từ Havard University? Và  nếu bế quan tỏa cảng trong vấn đề hội nhập Nền Giáo Dục Toàn Cầu, như BHCS, thì Đời Sống Văn Hóa của Quần Chúng Bắc Hàn đã, đang & sẽ ra sao?

 Vấn đề Trở Ngại Giáo Dục Quần Chúng trong các Quốc Gia Hậu Cộng Sản:

 Chúng tôi có về Việt Nam XHCN và có theo dõi Nền Giáo Dục mấy Năm nay; chúng tôi thấy một nét đặc biệt là tại các Học Đường, các Sách Giáo Khoa căn bản vẫn ca tụng Lý Thuyết Cộng Sản, Đạo Đức Bác Hồ, các Lãnh Tụ Cộng Sản, vv..Như vậy, phần Nhân Sinh Quan & Vũ Trụ Quan của Sĩ Tử VN đã nhiều thay đổi? Và, phải chăng Đạo Đức Bác Hồ đã nâng cấp lên  quá mức Đạo Đức của Tiền Nhân Chúng Ta?  Như vậy, Nền Giáo Dục Hậu CS của Việt Nam, càng sa lầy và bị tẩy nào mơ hồ bằng Từ Chủ Nghĩa Xã Hội, trong khi Chúng Ta không hiểu gì về Mô Hình XHCS thực tế như thế nào?

 Công Lao Cách Mạng và Chuyên Quyền, Không Tôn Trọng Dân Quyền:

 Tuy rằng trong Cuộc Cách Mạng Chống Thực Dân, Công Cuộc Đấu Tranh  ấy có nhiều Thành Phần đóng góp dù rằng Ta không thể phủ nhận Đảng Việt Minh có công lao nhất. Tuy Nhiên, ĐCSVN chỉ có chừng 4-5 triệu đảng viên, tôi nghĩ Đảng CSVN không nên loại bỏ Sự Đóng Góp của các Đảng Phái Quốc Dân khác trong Thời Kỳ Chống Thực Dân mà Kỳ Thị Văn Hóa cũng như Chính Trị.  Hiện nay các Đảng Phái Phe Quốc Gia đang lưu vong bên ngoài Hải Ngoại, Chúng Ta cần Hòa Giải và Hòa Hợp tích cực để Đóng Góp vào Sự Chọn Lựa một Nền Văn Hóa Hiện Tại, mặc dù chúng ta đã phần nào ảnh hưởng VH Trung Hoa, VH Tây Phương và cả VH Cách Mạng của Karl Marx Chúng ta hãy ngồi xuống im lặng, cùng phân tích kỹ càng hầu Chọn Lựa ra một Mô Hình Giáo Dục thích hợp nhất.

 Cần Phân Tách Kỹ Chất Lượng Nền Giáo Dục Việt Nam hôm nay?

Nếu đem ra mà Bàn, Bình Lượng, Ta thấy gì nhất là một VN-XHCN Hậu Cộng Sản như Hôm Nay? Dạng và Phương Cách Sinh Hoạt Kinh Tế, Kỹ Thuật, Khoa Học đều theo Mô hình Tây Phương, ngoại trừ Phần Ý Thức Hệ, trong dạng bị Tẩy Não khó thay đổi mà thôi. Chính Trị chính là Cái Đầu, Bộ Óc của Nhân Sinh. Mục Đích của Giáo Dục từ Xưa cho đến Nay là gì? Nếu không phải Chúng Ta đang phải dựng xây Tình Nhân Bản? Nói đến Nhân Bản, Ta không nên quên, Ngài Khổng Tử & cũng không nên quên Các Triết Thuyết của Tây Phương? Bao nhiêu năm qua, Nền Văn Minh của Đông Phương tuy sâu sắc, song không Phát Huy được Bản Nhân Quyền Quốc Tế như chúng ta đang áp dụng? Những Lý Do có thể là Môi Trường Nhân Sinh xáo trộn..<Nguyên Tắc Trồng Người> bị Chi Phối bởi Ý Hệ Chính Trị thời trang, có chất Không Tường. Cho nên, các Nhà Lãnh Đạo Chính Trị của Việt Nam cũng bị lung lay, hoặc tan vỡ ra Từng Mảnh. Chất Lượng Nền Giáo Dục, vì  do Mất Hướng Đi mà xáo trộn? Cho đến nay, Sự Chắp Vá, nhiều lúc rất Hoang Đường?

 Ví dụ Định Hướng CNXH vào Kinh Tế Thị Trường? Đạt Cái Gì? hay chỉ lo Hạ Tầng Cơ Sở? Mà Hạ Tầng Cơ Sở lại theo Nguồn Học Thuyết Mác..Làm Thế Nào để Hòa Hợp cùng Nhịp Điệu với Nền Kinh Tế Thị Trường? Những Mảnh Puzzles trong Khuôn Mẫu của KTTT. Tôi chắc chắn Chúng khác rất nhiều HTCS Mác? Cũng từ đó, Chúng Ta không thể nào Nắm Bắt được một Mô Hình Giáo Dục thích đáng? Nền Tảng Thích Ứng Hóa quân bình và bền vững. Và chính là Hướng Giáo Dục Hậu Cộng Sản, chưa bao giờ Tiến Bộ kịp Người? Dù rằng chúng ta đã Đinh Hướng non già Thế Kỷ?

 Đối Chiếu Chiều Hướng Chính Trị & Giáo Dục của Nga Sô hay Trung Cộng, trong thời kỳ Hậu Chiến Tranh Lạnh, cho đến nay, Họ sáng tạo Những Gí? Hay chỉ nổi bật Hai Tham Vọng Quá Đáng, hai Giấc Mơ? Một Đế Quốc NGA  và một Kế Hoạch Xâm Lăng Miền Hải Dương 9 Nút liên hệ và đụng chạm Chủ Quyền trong nhiều Nước và Quyền Lợi Quốc Tế nữa? Trong khi, Cộng Đồng Thế Giới đang cần bắt tay nhau để Xây Dựng một Nền Kinh Tế Thái Hòa,  thì những Sản Phẩm Độc Hại từ đâu đã sản xuất ra? Chính là Hàng Hóa & CS Đối Ngoại của TQCS đã đến mức Tẩu Hỏa quá lâu mà đang đe dọa Nền Hòa Bình & Sức Khỏe Toàn Cầu. Bên Hoa Kỳ, Cuốn <Dead By China>, tiến sĩ Navaro đã viết, Ông mô tả sự Đe Dọa, Hiếu Thắng, của CSTQ& cả những Sự Dị Biệt kỳ cục cũng như thiếu Chất Lượng tốt, mà chỉ gây nên Thù Địch của TQCS vẫn đang tràn lan?

 Chúng Tôi nghĩ TQCS và LB Nga, vì  Tham Vọng Xâm Lăng..Chưa Tỉnh Ngộ để Hòa Hợp chân thành Tình Nhân Bản mà Thế Giới Người Hôm Nay trong 5 Châu cần Thịnh Vượng, cần Nền Hòa Bình, cần Chia Sẻ Cuộc Sống Khốn, Khổ,  Đau thương? Vì như kinh nghiệm, Chúng Ta đang thấy Lòng Hận Thù..Giữa các Tôn Giáo, Sắc Dân, Giầu Nghèo, và Chính Trị nhiều nơi. Phải chăng Nhân Loại cần tích cực & Quan Tâm vào Công Cuộc Giáo Dục để Vấn Đề Nhân Sử được thích đáng Hướng đến  Công Bằng,vì Địa Cầu đang có nhiều Sự Cố Ta phải Quan Tâm thì mới đạt được Sự Bền Vững trong Sự Thái Hòa Nhân Thế?

 Chế Độ Chính Trị và Những Yếu Tố Căn Bản Chưa Được Hòa Giải:

 Chúng tôi có khá nhiều Thắc Mắc đặt thành một số Nghi Vấn sau đây: Thống Nhất Trên Sự Tuyên Truyền không phải là Thống Nhất?  Tình Trạng Thống Nhất Hiểu Sai Lầm. Vẫn 2 Mầu Cớ, và lẽ dĩ nhiên, khá nhiều Dị Biệt. Trong Gia Đình trên, nếu đã mang Thành Kiến, nó sẽ kéo dài từ Đời này cho đến Đời sau..Môi Trường Chất Lượng này, Giáo Dục sẽ tiến đến đâu? Chưa kể Dạng Dị Biệt sẽ làm Toàn Dân rẽ chia & lạc lõng? Chất Lượng Văn Hóa Việt hiện nay như đang Phá Sản? Trong Hướng Nào Tình Nhân Bản được Quân Bình? Phải chăng cả Bố Mẹ và các Anh Chị trưởng thành phải Ngồi Xuống, Đả Thông và Hòa Giải? Gia Đình ấy mới Tìm Ra một Hòa Hợp Quân Bình, Thích Đáng? Dạng XHCN một chiều, đang phân hóa và  làm Lạc Lõng Non Nước Chúng Ta? Vì 90 Triệu Dân đang bị nhuộm đỏ, <Chủ Nghĩa Cộng Sản> mơ hồ, thiếu Thực Tiễn và Hòa Đồng cùng Nhân Loại? Ngay trong Anh Chị Em, mỗi Bên thì mỗi Ý? Lòng Hận Thù đã Che Kín Hết sự Tinh Hoa? Vậy muốn Tiến Hóa đến Trình Độ thật Tinh Hoa? Theo Tôi, chúng ta, Dân Tộc Việt cần ngay Điều Hòa Hợp? Người Quốc Gia Hải Ngoại có Lập Trường & Ý Kiến cua Họ? Người Cộng Sản trong Nước Chuyên Quyền, không Chia Sẻ Xây Dựng Đất Nước cho các Đảng Phái Chính Trị khác? Dù rằng Hướng Tiến Bộ của một Quốc Gia lâu này vẫn đòi hỏi một Quân Bình trong Thòa Hiệp? Gần 1 Thế Kỷ rồi!  Chúng Ta có nên  nên Phản Tỉnh không? Hỏi Tại Sao, Gia Đình Việt, Phân Hóa, vẫn tan hoang? Chúng Ta phải Làm Sao đây Xây Dựng được một Tình Nghĩa Nhân Văn? Để có thể Xây Căn Nhà Tổ Tiên, thêm Tươi Sáng? Đề Nghị của Chúng Tôi là, Chúng Ta phải mau Hòa Giải thì Non Sông mới có Hy Vọng mới, có một Con Đường thích đáng mới? Bằng không, Chúng Ta vẫn mang một Hội Chứng Văn Hóa Ung Thư nhiều Thế Kỷ khiến Giống Lạc Hồng dần Mai Một!

 Kết Luận:  Phải Hòa Giải Dân Tộc Tích Cực & Xây Dựng Chất Xám Nền VHVN Chân Chính.

Theo tôi, Giải Phóng và Thống Nhất Trên Sự Tuyên Truyền không phải là Sự Thống Nhất? Tình Trạng Thống Nhất Hiểu Sai Lầm. Vẫn 2 Mầu Cớ, và lẽ dĩ nhiên, khá nhiều Dị Biệt? Trong Gia Đình trên, nếu đã mang Thành Kiến..Nó kéo dài từ Đời này cho đến Đời sau..Môi Trường Chất Lượng này, Giáo Dục sẽ tiến đến đâu?Chưa kể Dạng Dị Biệt sẽ làm Toàn Dân rẽ chia & lạc lõng? Chất Lượng Văn Hóa Việt hiện nay như đang Phá Sản? Trong Hướng Nào Tình Nhân Bản được Quân Bình?Phải chăng cả Bố Mẹ và các Anh Chị trưởng thành. Phải Ngồi Xuống, Đả Thông và Hòa Giải? Gia Đình ấy mới Tìm Ra một Quân Bình, Thích Đáng?Dạng XHCN một chiều, làm Lạc Lõng Non Nước Chúng Ta? Vì 90 Triệu Dân đang bị nhuộm đỏ, <Chủ Nghĩa Cộng Sản> mơ hồ..Thiếu Thực Tiễn và Hòa Đồng cùng Nhân Loại? Ngay trong Anh Chị Em, mỗi Bên thì Một Ý? Lòng Hận Thù đã Che Kín Hết sự Tinh Hoa? Vậy muốn Tiến Hóa đến Trình Độ thật Tinh Hoa?Theo Tôi, chúng ta, Dân Tộc Việt cần ngay Điều Hòa Hợp?Người Quốc Gia Hải Ngoại có Lập Trường & Ý Kiến?Người Cộng Sản Chuyên Quyền, không Chia Sẻ Cho Ai? Dù rằng Hướng Tiến Bộ của một Quốc Gia đang vẫn đòi hỏi một Quân Bình trong Thòa Hiệp? Gần 1 Thế Kỷ rồi!  Chúng Ta nên Phản Tỉnh? Hỏi Tại Sao, Gia Đình Việt, Phân Hóa, vẫn tan hoang? Làm Sao đây Xây Dựng được một Tình Nghĩa Nhân Văn? Để có thể Xây Căn Nhà Tổ Tiên, thêm Tươi Sáng? Đề Nghị của Chúng Tôi là, Chúng Ta phải mau Hòa Giải thì Non Sống Hy Vọng mới có một Con Đường, mới có Sự Đóng Góp của Ba Cây Chụm Lại nên Hòn Núi Cao?

 Trọng Thùy Sơn – 2/2015

 REFERENCED SOURCES/PHẦN THAM KHẢO:

http://www.voatiengviet.com/content/dang-cong-san-vietnam-se-di-ve-dau/2625878.html

https://www.facebook.com/hashtag/mhzworldview?source=feed_text&story_id=10152782400059217

https://www.youtube.com/watch?v=Aq8RZQdOR1M

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14748:lam-sao-c-i-ti-n-giao-d-c-ngo-nhan-d-ng&catid=44&Itemid=301

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: