THE SMALL WORLD

THẾ GIỚI NHỎ NHOI

Trông vào Vũ Trụ vô cùng…
Bạn ơi có biết Tận Cùng ở đâu?
Nơi Đó cảnh sắc muôn mầu?
Có Hai Đứa vẫn mái đầu xanh tươi!
Hay là mái tóc bạc rồi?
Chuyến Tầu Chót đã hú còi xa xa…
Trạm Dừng sẽ đến không xa?
Nhìn ra nhận rõ Nhà Ga Tận Cùng?
Hành Trang Bạn sẽ trần truồng?
Bao nhiêu Dư Ảnh sẽ lần lượt bay…
Bay vào Vũ Trụ của Ai?
Tế Bào tan rã.. Hình Hài biến mau?
Hay là Giả Tưởng biến mầu?
Cửa Thiên Đàng Mở, sang mau Niết Bàn?
Đấng Allah bảo xếp hàng?
Các Con Chiến Sĩ huy hoàng của Ta!
Hay là Dòng Nước hôm qua?
Mang theo Nguyên Tử tạo ra Tế Bào?
Tế Bào tạo những Mô Bào?
Rồi Thân Xác hiện nép vào Mẹ Cha?
Hình Hài xuất hiện ra Ta?
Nhiều Thân Xác đã nhập hòa bên nhau?
Một Dân Tộc xuất hiện mau?
Cộng Đồng Thế Giới nối nhau muôn mầu..
Ngân Hà mấy Giải Tinh Cầu?
Có Em hò hẹn Kiếp Nào biệt ly?
Con Tầu Vũ Trụ vô vi…
Đưa Ta vào cõi Mộng Du một đời!

Trọng Thùy Sơn
Suy Tư Ngày Xuân Mới

Our Small WORLD

Look at the Universe extremely …
Oh, do you know where its End?
That scene where all are colorful, the mystery?
There are still our two minds together!
Or our having turned into silver hair, then?
Fastener trains were in the distant, whistle …
Stop Station is reaching, not far away?
Overlooking to identify the very End Station?
Your Luggage? None, You will be naked?
How many remaining images, will be flying away…
To Whose Property, Who Is The Owner of the Universe?
Cell disintegration .. Picture Comedy quick turning lost?
Discolored or fiction?
Open the Door to Heaven, then quickly to Nirvana?
Allah told us how to queue? The Child Soldiers of My glory!
Or from the Water Stream yesterday?
Had Brought our Cell Nuclear to be created?
Cells then make the tissue?
Then the tissues appears into our Body, nestled in our Mother & Father?
The Mysterious Picture of An Human appears to me?
Many Bodies, the same, then entered together?
One Nation appeared quickly?
World Community linking together with all colors ..
The Milky Way appeared, and how many chains of Global Spheres?
However, I have dated with You, then How Long Our Love Will Come Its Separation?
Well, the Unconditioned Neant Space Ship …
Take me to the realm of Sleepwalking Dream, in the whole lifetime!

Trong Thuy Son
  Reflections On New Spring

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: