THE HIDDEN CARD & THE MENTAL STRATEGY OF THE JUNGLE KINGS

CON BÀI TẨY & ĐÒN CÂN NÃO CÁC CHÚA SƠN LÂM
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Nhìn Thế Giới, Ta không quên Lịch Sử?
Thế Chiến II, đã nhìn rõ Anh Hùng?
Tương tự như, Đàn Sinh Vật Khu Rừng..
Mấy Chúa Sơn Lâm vẫn tiến trình Sinh Hoạt..
Hổ Vằn Nga, lbsv, mất nhiều Nội Lực?
Muốn Phục Hồi Công Lực của Ngày Xưa?
Song, Cuộc Đời dù có Bon Chen…
Tân Đế Quốc Putin cũng đành bất lực?
Dù hung hăng Phân Hóa Nhóm Thân Nga..
Hại Bản Thân, mất Cuộc Sống Thái Hòa..
Nhóm Dân Chúng sẽ phải Làm Quyết Định?
Viễn Ảnh một Ukraine an bình và thịnh vượng..
Như Ngày Xưa và cả Tương Lai..
Hòa Hoãn cùng các Dân Tộc Âu Châu..
Sẽ lôi kéo Nhóm Dân (Ukraine gốc Nga) tỉnh ngộ?
Như vậy Hổ Vàng-Mỹ và Trắng-Liên-Âu, sẽ thắng?
Khu Vực Đông Âu sẽ đạt được Thịnh-Vượng, Hòa-Đồng!
Còn sang Khu Vực Châu Á, ở Biển Đông?
Chú Hổ-Xám-TQCS nghĩ rằng Mình nhiều Nội Lực?
Đã quên lời dặn của Đặng Tiểu Bình, Chủ Tịch?
Phải Hòa-Đồng, dù Mèo Trắng hay Mèo Đen?
Chỉ có Thế Hòa-Đồng, Hạnh-Phúc mới thăng hoa?
Các Tộc Dân mới An Bình, Thịnh Vượng?
Nay Nhóm Lãnh-Đạo đang Thanh-Toán nhau vì Tham-Vọng?
Tiến Trình xong, thì Nội Lực đã hao mòn?
Chưa kể, nhìn vào Nội-Bộ Nền Văn-Hóa Trung Hoa?
Chúng ta thấy Họ phân hóa nhau cần Hòa Giải?
Một Chúa Sơn Lâm, cố gào, Con Hùm Xám..
Sẽ cạn dần Nội Lực & Phân Hóa Nhân Tâm?
Nhóm Lãnh Đạo còn Tham-Vọng để Thực-Hiện Xâm-Lăng?
CĐ Thế Giới nghĩ, chỉ là <Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát>?
Vì Họ đều thấy rõ ràng <CÂY BÀI TẨY>?
Của Bàn Cờ Thế Giới Cuộc, tới Hôm Nay?
Một Thế Chiến III, giả thiết, Xẩy Ra Ngay?
Phần Sống Sót Nền Văn Minh nào tồn tại?
Tôi không nghĩ Nền Văn Minh Nga hay CSTQ..
Giữ nổi <Sự Sống Còn> của hàng Tỷ, Triệu Người Dân?
Và Chính <Sự Sống Còn> của Tập Thể Tinh Anh?
Đang làm Quyết Định vào Chân Trời U Tối?

Trọng Thùy Sơn – 2/2014

THE HIDDEN CARD & THE MENTAL STRATEGY OF THE JUNGLE KINGS
(Chattering, Social Poem)

Looking over the World, we could not forget its History? In the World War II, we had a clear view of Heroes. Similarly, there are Herbs of Forest Animals (Biology Speaking).. We had several Jungle Kings and they are processing their Living Phases.. The striping Tiger of Russia, or USSR has lost its Interior Force, still rehabilitating its old time forces? However, despite Fed Russia wanted to compete its glorified past to stir up Pro Russian Militants in Crimea, Eastern Parts of Ukraine, New Empire of Putin will receive the failure of his ambition at last, due to the fact that All of Us have the Vision of a peaceful and prosperous Ukraine as Days past and even Future as well. Finally, the People (Ukraine Russian origin) will be awakening? Thus, Tigers and White-Gold, the US &European Union, will win? The Areas of Eastern Europe will achieve their Prosperous and Co Existing in Life!

As to the Regional Asia, the South China Sea; the Grey Tiger/Red China thinks It has strong Inner Force. The Leaders forgot the advice of their Master, Ex Pres. Deng Xiaoping due to his Famous Comparison Statement: Whether Kinds of Cats: White or Black; we must be compromise our Happiness for our New-Sublimation. It would be resulted the form of All Ethnic Minorities will gain New Prosperity & Peace?

Now, the Leaders today are eliminating each other & when this Process is completed, Red China’s Internal Forces will be worn out. Not to mention, look at the Inner Chinese culture’ we see they are separating each other and they need Mediation? When the only Jungle King, Grey Tiger, tries Yelling, It will dwindle its Internal Forces and separate Its People’s Patriotism; while Red China Leaders’ Ambition how to realize their Invasion Dream. The World Community thinks Red China is building Its Castle on Sand, in reality.

Because We All see clearly Their Hidden Cards of the Present World Chess Game now? Hypothetically speaking, if the World War III is happened very sooner, Which Part of Our Civilization will be survive or exist? I do not think Russia or Red China Civilization either. In order To Keep well <Billions of the Survivals > and the Very Outstanding Class of People, please, Your Decisions should not be made on the Dark Side of The Horizon?

Trong Thuy Son – 2/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: