CHINA AND VIETNAM ECONOMY

KINH TẾ BÊN TẦU, BÊN TA
(Tùy Bút, Phiếm luận, Xã hội)

Đại Cương Về Lạm Phát & Lạm Phát bên Tầu:
Đại Khái trong Cái Chợ Kia, Hàng Hóa tự nhiên không bán được vì Số Cầu của Người Mua đã đủ không cần nữa. Dù Bán Rẻ Giá, Họ cũng không mua… Vậy là Khối Hàng Hóa> Khối Tiền Trong Túi Người Mua? đưa đến Hàng Rẻ Mạt, mà Không Ai Mua… vì Cung to hơn Cầu, đúng không Độc Giả? Rồi trong sinh hoạt ít lâu, cũng trong Cái Chợ Này, tự nhiên Hàng Hóa bỏ ra cái nào cũng Tiêu Thụ hay Bán Hết sạch.. Như vậy là Cầu cao hơn Cung, Hàng Hóa thiếu không đủ Cung Cấp. Ta hiểu đây là Dạng gì? Vâng, Giá Cao mà không Tìm Được Hàng Hóa? Như vậy là Khối Tiền Tệ > Khối Hàng Hóa? Đó là Dạng Lạm Phát. Tóm lại, Lạm Phát = Tiền Tệ> Hàng Hóa; – đưa đến Sự Khan Hiếm Hàng Hóa, dù Có Nhiều Tiền. Còn Giảm Phát= Tiền Tệ<Hàng Hóa – đưa đến Giá Rẻ mà It Người Tiêu Dùng. Bạn hồi tưởng lại từng Thời Kỳ Kinh Tế Bo Bo, Kinh Tế Vùng KT, Kinh Tế Hộ Khẩu, và sau này KTXHCN theo TTKT… Có những mức Giảm Phát hay Lạm Phát khác nhau? Đúng, càng tìm hiểu sâu và xa vào trong Mỗi Thời Kỳ, Bạn rõ nguyên nhân và hậu quả tại sao? Rồi sang Bên Tầu? Tại Sao Tầu lại Giảm Phát vào lúc này? Dễ hiểu thôi, Bên Tầu Làm Việc Không Nghỉ, Ăn Đói cũng làm, cho nên Thặng Dư Hàng Hóa mà không Xuất Cảng được như Chủ Trương của Tập Đoàn Lãnh Đạo TQCS. Phải chăng đây là Lỗi của Chính Sách? của Chủ Trương ĐCSTQ?

Nền Kinh Tế và Việc Quản Trị Kinh Tế Quốc Gia:
Tạm đứng vào vị trí Nhà Quản Trị Kinh Doanh trong một Cái Chợ kia, Bạn phải làm gì để có Sự Quân Bình, không Giảm Phát và cũng không Lạm Phát? Tại Hoa Kỳ, có 50 tiểu bang cũng có thể coi như là 50 cái Chợ đó. Trong Sinh Hoạt Kinh Tế Quốc Gia, làm sao có Sự Quân Bình trong Sản Xuất & Tiêu Thụ? Hay nói một cách khác là Số Cung và Số Cầu trong 300 triệu miệng ăn của HCQ? Còn ở Bên Tầu 1.3 tỷ cái miệng. Bên Ta thì 96.2 triệu cái miệng?

Ví dụ, nhìn vào Số Cung/Cầu cho 100 triệu cái miệng của VN, xem có sự Quân Bình không? Chắc chắn là không? Tại Sao? ở Những Điểm Nào? Phải Thanh Tra từng Phần, Phân Tích Lý Do và Cải Thiện những Khiếm Khuyết.. vân vân.. Có lẽ tìm ra được Nguyên Tắc Giữ Mức Quân Bình trong Nền Kinh Tế Bên Ta. Bên Tầu cũng vậy, Mỹ cũng vậy? Do đó mà Môn Quản Trị Kinh Doanh trở nên rất quan trọng, kéo theo nhiều Chuyên Ngành phụ thuộc khác, v.v..

Một Ví Dụ như một Miền A, một vùng Nông Nghiệp ở VN rơi vào Tình Trạng Giảm hay Lạm Phát, Bạn truy nguyên tầm nguyên những Yếu Tố nào để biết Lý Do Xẩy Ra và Làm Sao Cải Thiện.. Bạn đồng ý? Giảm Phát: Hàng Hóa đổ vào Miền này quá tải, quá dư thừa, không ai mua nữa.. hoặc vi Mức Lương Nghèo không thể tiêu thụ hơn, Họ chỉ mua Nhu Yếu Phẩm đủ dùng, đủ sống mà thôi. Muốn tăng Mức Tiêu Thụ của Họ, phải làm cách nào Gia Tăng Lợi Tức Cá Nhân và Gia Đình cho cả Toàn Vùng? Đó là CS Kích Cầu? Lạm Phát: Hàng Hóa vào Miền này lại khan hiếm, vì Nhu Cầu Tiêu Thụ của Họ cao hơn, Mức Lợi Tức của Vùng này rất khả quan, Thất Nghiệp Thấp, vv.. Do đó phải cải thiện yếu số Cung, tức cung cấp Hàng Hóa vào đáp ứng cho Nhu Cầu Tiêu Thụ của Quần Chúng.

Những Triết Lý về Tiết Kiệm và Tiêu Thụ:

Tại Mỹ, quan sát vào Nhu Cầu Tiện Ích Nhà Ở, Tiện Nghi Nhà Ở, Nhu Cầu Ăn Tiêu & Giải Trí, vv.. Người Ta có thể đo lường được Yếu Số Cung Cầu trong Thị Trường, từ Nhỏ đến Lớn, vv..Do đó mà các Công Ty Sản Xuất thường có những Kho Tồn Trữ, nhất là Môn Quản Trị Tiêu Thụ, Nhà Kho và một loạt Những Công Ty Giây Chuyền cho Sinh Hoạt Kinh Tế Cung và Cầu này. Thường thì trong Quản Trị Tiếp Liệu, Họ có những Mức Tồn Trũ khác nhau, Nhanh, Chậm, An Toản, Bổ Túc… các Mặt Hàng, hay S3n Phẩm các loại. Triết Lý Kinh Tế của Thị Trường Hoa Kỳ là TIÊU THỤ, khuyến khích yếu tố CẦU… do đó mới Gia Tăng yếu tố CUNG. Trong các QG còn Đang Phát Triển hay Chậm Tiến, thì Người Ta thường Tiết Kiệm từng xu, Để Dành Để Dụm mà không dám Tiêu Thụ nhiều. Đây là CS Triết Lý Tiết Kiệm, rồi Đầu Tư. Bên Tầu tromng 30 năm qua, Chính Quyền chủ trương Triết Lý Tiết Kiệm & Đầu Tư, Không Tăng Lương cho Quần Chúng, Mức Lương Cá Nhân tối thiểu, chỉ Đủ Sống, đâu có tiền để Mua Nhà, Mua Xe, và Mua các Tiện Ích Xã Hội hay hàng hóa đều đặn. Yếu Số Cầu của nhân dân rất còn thấp và kém. Thấp là mức Nghèo của Dân Chúng; Kém là mức Tiến Hóa của Đời Sống Kinh Tế Phục Vụ Nhân Sinh- vì Tham Nhũng nhiều hơn là Quân Bình Mức Lạc Phúc của Toàn Dân?

Kết Luận: Làm Sao Đây?
Thị Trường và những Yếu Số Cung Cầu là thành phần trong một Phương Trình Thịnh Vượng và Quân Bình Kinh Tế và Lạc Phúc Xã Hội cho Cộng Đồng Quốc Gia hay Thế Giới. Một khi có Tình Trạng Tham Nhũng, tức là bị Ăn Chặn một số Yếu Tố trong Phương Trình đó, thì Đa Số Nhân Dân vẫn Nghèo Khổ, chỉ một Thiểu Số Làm Giầu và Chèn Ép hay Kỳ Thị Tha Nhân, tạo Sự Vinh Thân Phì Gia thiếu Nhân Bản & Chất Lượng Vị Kỷ, Độc Quyền quá cao, giảm Lòng Ái Quốc, Yều Người như Yêu Mình, rơi vào Tình Trạng khó Cải Thiện, Đời Sống Lưỡng Thể Giầu Nghèo kéo dài nhiều Thế Kỷ.

Chúng Tôi suy nghĩ mãi, và chỉ nghĩ ra được một Câu Trả Lời là: Các Nhà Lãnh Đạo Đất Nước phải có Lòng Ái Quốc rất cao và chân chính lái Quê Hương của Họ vào Một Cuộc Sống Kinh Tế Thịnh Vượng & Quân Bình cho Toàn Dân, thay vì một vài Giai Cấp có Quyền Lực và Độc Tài Toàn Trị như Hiện Tại, Bên Tầu cũng như Bên Ta? Trong Cuộc Cách Mạng Xã Hội, các nhà Triết Học Xã Hội không dậy lại những Bài Học Ích Kỷ, Bè Phái, Tham Nhũng, Độc Quyền và Dối Trá. Sách Vở của các Nhà Triết Học Xã Hội và Tôn Giáo cũng Đề Cao một Đạo Nhân Bản, Đại Đồng, và Sự Thịnh Vượng nhằm vào Lạc Phúc Chung?

Do đó, trong bao lâu, Các Nhà Lãnh Đạo các Quốc Gia còn Độc Tài, nắm Đa Số Quyền Lực trong Một Nước, không Quân Bình Hóa Quyền Lợi Con Người một cách Công Bình và Chính Trực, chính Họ đã và đang tiêu diệt không những Họ mà cả Gia Đình, Bằng Hữu Họ, xa hơn Quê Hương và Non Nước Họ. Chúng tôi mong rằng Họ sẽ hiểu xa và sâu hơn để Phản Tình Tư Duy và Lòng Ái Quốc của mình, để Điều Chỉnh những Khiếm Khuyết Tri Hành Trong Đời Sống Nhân Loại vậy./.

Tran, Vanson – 1/2015

VÀI NGUỒN THAM KHẢO/REFERENCED SOURCES:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/deflation-in-china-01132015145559.html
http://www.en.wikipedia.org/wiki/DeflationWikipedia
http://www.economics.about.com
http://www.economictimes.indiatimes.com
http://www.investopedia.com/terms/d/deflation.asp

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: