CONTINENTAL RED CHINA THREATS THE WORLD WAR & ITS INTERNAL ENVIRONMENT IS SERIOUSLY POISONING HUMAN BEINGS?

TRUNG HOA CS LỤC ĐỊA ĐANG ĐE DỌA CHIẾN TRANH

& ĐANG BỊ  ĐẠI NẠN MÔI TRƯỜNG NHIỄM ĐỘC TRẦM TRỌNG?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 

Theo nhận xét của các Chuyên Viên Sức Khỏe..

Thì Hiện Nay, Người Trung Quốc Lục Địa đang bị tự diệt vì Môi Trường?

Môi Trường Lụ Địa đã bị Ô Nhiễm tới mức báo nguy!

Các Nhà Lãnh Đạo CS Lục Địa đã hoàn toàn bất lực!

Nếu chúng ta nhìn những Mối Nguy Ô Nhiễm này qua Hình Ảnh…

Sẽ thấy rằng TQCS khó có thể Duy Trì Sức Khỏe Con Người?

Tình Trạng Nhiễm Độc đang tác hại Môi Trường..

Từ Không Khí, Nguồn Nước và Nhiều Nguồn Thực Phẩm..

Thế Giới đã có rất nhiều Thông Tin & Báo Động..

Nói về Thực Phẩm, Hàng Hóa TQ đang Xuất Cảng..

Gần như khá nhiều Loại đang bị nhiễm độc vì Gian Thương?

Nếu Bạn Đọc tìm hiểu Nguổn Tham Khảo từng trang…

Cộng Đồng Thế Giới đang băn khoăn và lo ngại..

Nhiều Châu Lục đã tiếp xúc Hàng Hóa Trung Quốc…

Đã Cảnh Báo Công Khai nhiều Thương Hiệu hiểm nguy?

Tuổi Thọ của một Con Người TQLĐ sẽ bị giảm thọ hơn..

Và nhiểu Chứng Bệnh sẽ nẩy sinh trong Môi Trường Ô Nhiễm..

Tại Bắc Kinh, Vùng Khí Quyển, Khí Độc dầy đặc..

Nhiểu Dòng Sông, Cá Chết cả vạn triệu con.

Ý Thức vể Bảo Vệ Đời Sống và Môi Sinh…

Tại Lục Địa, không được Chính Quyền quan tâm tích cực?

Trong khi đó Chính Quyền TQCS trong Lục Địa…

Còn bận tâm Thanh Toán Nạn Tham Nhũng lan tràn…

Chưa kể Sự Kỳ Thị Chủng Tộc như Tây Tạng, Người Hồi Giáo Tân Cương..

Đang tạo nên Sự Bất An cho Toàn Vùng Dân Chúng..

Trong khi Trung Quốc CS Lục Địa còn tham lam Chủ Quyền Biển Đảo..

Một Vùng Lưỡi Bò mà TQCS đang tạo Căng Thẳng trong Miền,,

Quân Đội Không Hải Lục của TQCS hiếu chiến Xâm Chiếm Lãnh Hải của Việt Nam..

Của Nhật Bản, của Phi Luật Tân, Brunei và Mã Lai Á..

Hành Vi Hiếu Chiến khiến Dư Luận Cộng Đồng Thế Giới..

Đang cho rằng TQCS sẽ làm liều, liên kết với Đế Quốc Nga?

Tạo nên một Đe Dọa cho Thế Chiến Thứ Ba?

Nhân Loại sẽ thêm một lần Tang Thương, Khốn Khổ!

 

Trọng Thùy Sơn – 12/2014

 

Translation:

CONTINENTAL RED CHINA THREATS THE WORLD WAR

 & ITS INTERNAL ENVIRONMENT IS SERIOUSLY POISONING HUMAN BEINGS?

(Chattering Social Poem)

 

In the opinion of the Health Experts..

Nowadays, Chinese mainland are killing themselves because of its Environment?

Environmental Pollution flood was to address the danger!

Communist Leaders in the Continent was totally helpless!

If we look at the posted Google Pollution Hazard Photos herein …

We will find that Red China Health Maintenance is in danger?

Poisoning is harmful now, in its Environment ..

From Air, Water Resources and Food Sources &  More ..

The World has a lot of Information & Alarmed the situation..

Talking about Food, Commodities China is exporting now ..

Nearly as many are tainted because Bad Type of Commercial Men?

If You read to find out references each page …

World Community is disturbed and worried ..

Many Continents have exposed China Commodities …

Warned publicly Several Chinese Brands seem much danger?

Aging of a Man In China Continent  will be reduced over their life ..

And many diseases will arise in this Polluted Environment ..

In Beijing, Regional Atmospheric Air Toxic is dense ..

Many River, Dead Fish could be counted ten thousand million.

Sense of Protective Life and Environment Well Maintenance ..

At Red China Continent, the Government is not actively corrected?

Meanwhile,  Red China Government in Mainland …

Is bothering with so many rampant corruption …

Not to mention the  Racial Discrimination as Tibet, Xinjiang Muslims ..

Who created The Real Security for All People in The Area ..

While in Mainland China,  Communist Leaders are greedy of their  Sovereignty, the  Sea Island ..

A U-shaped region that is created Red China Is  Stressing  in the whole  South Sea Region,

Military Operations of Red China  are aggressive for the  invasion of Vietnam, as well as the Territorial Sea of Japan, the Philippines, Brunei and Malaysia ..

Red China Aggressive behavior has  caused much  Gossip in our  World Community ..

Who would do that Red China dose, associated with the Russian Empire?

They Will Create a Threat to World War sooner or later?

Mankind will once sustained much more miserable sufferings!

 

Trong Thuy Son – 12/2014

 

 

MỜI XEM NGUỒN THAM KHẢO CHI TIẾT CHỦ ĐỀ NÀY:

https://www.google.com/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=633&q=air+and+water+pollution+in+china&oq=air+and+water+pollution+in+china&gs_l=img.12..0.3471.18016.0.20251.32.17.0.15.15.0.124.1673.10j7.17.0.chm_loc…0…1ac.1.60.img..0.32.1710.jc-4zvuAY7w

https://www.youtube.com/watch?v=K2TzCQDvOxk&list=PLP2smzdlH8CC8fFTsyVz7cBteic90W6_T

http://www.Pollution

http://www.Adwww.chinadialogue.net/

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Pollution_in_China

http://www.www.theguardian.com

http://www.greenpeace.org/eastasia/campaigns/air-pollution/

http://www.huffingtonpost.com/news/china-pollution/

http://www.huffingtonpost.com/news/china-air-pollution/

http://www.fastcoexist.com

http://www.cfr.org/china/chinas…crisis/p12608

http://www.aqicn.org/map/china/

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: