UNION/SOLIDARITY WILL BE SURVIVAL; DIVISION WILL BE DEAD

 

ĐOÀN KẾT THÌ SỐNG, CHIA RẼ THÌ CHẾT

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Cứ xét chung qua Lịch Sử dài lâu..

Thì câu Tục Ngữ VN trên, quả là chí lý?

Đoàn Kết thì Sống, Chia Rẽ thì Chết…

Như vài Dạng Hành Vi của Thế Giới Hôm Nay..

Xem ra TQCS và cả Liên Bang Nga..

Vì Tham Vọng riêng, đang Rẽ Chia Cộng Đồng Nhân Loại?

Dù chưa Ai Tố Cáo Tội Ác của nhiều Lãnh Tụ Cộng Sản..

Song Hành Vi đương thời, cũng Tố Cáo TQCS và Nga..

Trong khi Hoa Kỳ đang Cởi Mở với Cu Ba..

TQCS chiếm tham lam cả Vùng Lưỡi Bò rộng lớn?

TT Putin trong Giấc Mơ của LB Nga Đế Quốc..

Thủ Đoạn liều  khi chiếm lãnh thổ Crimea?

Nhóm Hồi Giáo Nhà Nước Miền Trung Đông..

Cũng Kiêu Ngạo, quên Kinh Koran, nên Vô Trách Nhiệm?

Những Hành Vi trên đã rẽ chia Cộng Đồng Thế Giới?

Xác Chết chất chồng, và phân hóa Con Ngườ!

Soi lăng kính vào vài Góc Độ của Việt Nam..

Nền Tảng vẫn Rẽ Chia, qua Cờ Vàng, Cờ Đỏ?

Hai Khu Vực đáng lẽ ra phải Giải Hòa và đoàn Kết?

Sự Phân Hóa tiềm tàng, tự giết cả Tương Lai?

Trong bao lâu, Óc Bị Tẩy Não, chỉ biết Một, chẳng biết Hai?

Tại sao cứ tôn vinh Đảng Mình phải Lên Ngôi Thần Thánh?

Vô tình Họ đã bưng một Bức Màn Che Kín…

Một Tình Yêu mà Nhân Loại vẫn mong chờ?

Xem như hai  Nhà Lãnh Đạo Mỹ và Cuba..

Đang Xích Lại Gần Nhau và Không Còn Chia Rẽ?

Hàng Triệu Dân Cu Ba và cả Dân Hoa Kỳ nữa..

Đều hoan nghênh, rất hy vọng, cho Giải Pháp này?

Các Lãnh Tụ Cộng Sản, TT Putin cùng các Nước Độc Tài…

Xin thức tỉnh mau để Sống Chung Hòa Bình Thế Giới?

Càng Chia Rẽ nhau thì Chính Mình thiệt thòi trước..

Và Cộng Đồng Nhân Loại lại phải đối diện Chiến Tranh?

Và khi Tham Vọng để Tự Ngã, Xưng Vương…

Sẽ Lôi Kéo theo biết bao điều Phân Hóa?

Dân Tộc tương tàn & Bạn Bè Thù Hận…

Và Tại Sao, Đường Chính Nghĩa không đi?

Cùng một Lý Tưởng, nay Thanh Toán Lẫn Nhau?

Hy Vọng thế nào?  Một Tương Lai Hòa Giải?

Chúng tôi hy vọng Các Lãnh Tụ trong Cộng Đồng Thế Giới…

Nên Đoàn Kết cùng nhau mà Giải Quyết Tình Người…

Trong bao lâu, Càng Phân Hóa, càng Tự Kiêu..

Chính là lúc Xây Con Đường vào Tiêu Diệt?

Câu Tục Ngữ: “Tứ Hải Giai Huynh Đệ”..

Đã khuyên Ta, Bốn Bể phải Kết Đoàn?

Cả TQCS, LB Nga, Hồi Giáo IS, Thế Giới Tự Do..

Nên Tri Hành khôn ngoan, tạo Hòa Bình, Thịnh Vượng?

 Trọng Thùy Sơn – Mùa Lễ Giáng Sinh 2014

 Translation:

 UNION/SOLIDARITY WILL BE SURVIVAL; DIVISION WILL BE DEAD

(Chattering, Social Poem) 

Just review our last general long history. Then, Vietnamese proverb above results ..are even reasonable? The Solidarity will be the Living & the Division will be the Dead. As some forms of Behavior of our World Today, watch out Red China and the Russian Federation. Because their own ambitions are bearing the Division of our  Mankind Community. Although not any whistleblower who’s claims many Crimes having caused  by  many Communist Leaders, please watch the Contemporary Behavior, as well, it is the Whistleblower for  Red China and Russia, indeed.

 While the United States is open to Cuba, Red China accounted greedy the large U-shaped Ocean Area and President Putin in his Russia’s Dream of New Empire

The dose was happened  when Crimea was occupied by Russia The Islamic State Group in the Middle East Region, with their Pride also, completely forget their  Koran & become so irresponsible? The Behaviour, in turn, has divided the world community? It is identified by  Dead pile, and the differentiation has divided Human Beings!

 Now looking an angle lens on some of Vietnam, share & bear the Divided Foundation having been maintaining there, over the Yellow Flag & Red Flag so many years.. Differentiation potential is killing the brighter future? How long, the brainwashed Head that  just knows one, but  does not know two?  Why should we keep honoring the Unique Party crowned the Holy Spirit? They accidentally brought a Tight Veil, hiding A Love that mankind would still expect?

 Watch as both the US and Cuban Leaders, being together and no longer divided opening for Millions of People of Cuba and the People of the United States are welcome, so hopefully, for this solution? The communist leaders, President Putin and the State Dictatorship Ones; Please hurry to awaken for Our World Peace? The more you aredivide, in it,  Yourself disadvantaged first &  Community of Mankind faces the miserable War. And while aspiring to yourself, to be crowned, you sill entail so many things that will be pollen. Several People become devastating & Friends become to be hate …

And why don’t you follow the Brighter Roads.  We are in the same good deed, why do we have to kill each other?  How Do We Hope Now? A Future of Reconciliation?

 We hope the Leaders in Today Community World should  build up the Solidarity together that tackle them to solve our Mankind Broken Love?.While we maintain our privatization, our  arrogant character, It is time to Destroy Our Building Path?  Therefore,  the Proverb: “4 Oceans are our Brotherhood” has advised All Of Us to get the Union?  Both Red China, Russia, Islam IS, Free World Nations should think tank and should take our action wise, to make Peace and  Prosperity for Mankind instead./.

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO/SOME REF SOURCES:

http://www.voatiengviet.com/content/hoa-ky-va-cuba-binh-thuong-hoa-quan-he-sau-50-nam/2563977.html

http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-obama-my-tiep-tuc-thuc-day-dan-chu-nhan-quyen-o-cuba/2564474.html

http://www.darwins-theory-of-evolution.com/

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-communist-party-is-sole-leader-12192014122613.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: