WHERE TO BLAME? MY HISTORY OR MY SUPERNATURAL ALMIGHTY?

KẾT TỘI LỊCH SỬ HAY KẾT TỘI SIÊU NHIÊN?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Tôi
Một Giống Lúa, lớn lên trong Đồng Ruộng…
Hỏi bên mình, anh Cỏ Dại vô tư..
Này Anh! Tôi rất biết Hình Dạng Anh..
Và cũng rõ.. cả Chất Đường trong Anh nữa..
Một đôi khi, Chúng Mình cùng chia sẻ…
Chất Lượng Cánh Đồng, ban phát của Đất Trời!
Tôi đồng ý với Anh, có Chất Lượng Loài Người..
Làm Cây Lúa, hay Cỏ Dại.. một nguồn Dinh Dưỡng..
Trong những Vụ Mùa, gặt hái xong đều thế..
Họ vất Anh như rác rưởi, hoặc đốt như Rơm…
Còn Tôi, Họ tách ra lấy Hạt Thóc, nhánh Rơm..
Phần Rơm Rác, Tôi giống Anh là thế!
Phần Hạt Thóc, Tôi bị phân ly 2 Thể…
Phần Gạo thì Họ rất quý, nâng niu!
Còn Phần Thóc, cái Vỏ Bọc vàng teo..
Vẫn có thể Họ đem dùng Làm Phân Bón..
Đời Sống Tôi, như vậy, từ Nguyên Thủy?
Làm Được Gì? một Lịch Sử lâu đời?
Tôi vẫn không rõ được Nguyên Gốc của Tôi?
Và Anh nữa, Anh thường thường Im Lặng?
Có một hôm, Nhóm Chuyên Viên đến Ruộng..
Họ tách trong Tôi, những Chất Liệu Tế Bào..
Phân Tách ra xem Tôi có những Hướng Nào?
Hầu Pha Giống để tăng cao Năng Suất?.
Nhóm Xuất Cảng, Họ xem chừng phấn khởi..
Hạt Thóc Tôi, có thể, Pha Giống rất tuyệt vời!
Ấy là Tôi nghe, Họ nói thế ở Cánh Đồng..
Tôi hy vọng có thể Đổi Thay một Số Kiếp?
Rồi từ đó, những Tháng Mười đều hy vọng..
Hết Mùa này rồi cho đến cả Mùa Sau..
Hương Vị Tôi ngon hơn, vì Chất Liệu hòa đồng..
Của Giống Lúa mới, có tên là Nàng Hương Mùa Hạ?
Hôm nay, thì Hạt Lúa Tôi, đã dành được Ngôi Vị!
Lúa Nàng Hương Mùa Hạ của Cánh Đồng?
Nhưng điều Thắc Mắc lớn của Tôi vẫn còn…
Bao Giờ Thượng Đế chuyển Tôi thành Giống khác?
Cỏ Dại hỏi Tôi, <Anh muốn thành Giống Khác>?
Không biết trả lời, Tôi bèn hỏi Siêu Nhiên?
Vào Siêu Nhiên, Tôi thấy 5-6 Ngả Con Đường?
Hỏi Hướng Nào? Hay Chính Tôi cần Định Hướng?
Hay cho tôi vào Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa?
Chất Lượng Hướng này có hy vọng rất tinh hoa?
Sau một Chuỗi Dài Tranh Đấu đẫm máu vừa qua..
Có lẽ Họ đang tiến hóa vào Thiên Đàng Hạ Giới?
Siêu Nhiên im lặng, không Trả Lời Câu Hỏi..
Định Mệnh của Con.. chỉ Giống Lúa ngoài Đồng..
Câu Trả Lời của Ngài.. có Đáng Trách không?
Và Tôi im lặng trở về Nằm Nguyên Vị..
Bên Anh Cỏ Dại.. một Kiếp Số Lúa Nàng Hương Mùa Hạ!

Trọng Thùy Sơn
Mùa Đông 2014 – Bắc Mỹ

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: