THE GLOBAL STRATEGY OF THE SUPERPOWERS IN FUTURE?

NHỮNG THẾ CHIẾN LƯỢC ( KINH-CHÍNH-ĐỊA)
CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG VÀO TƯƠNG LAI?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – P3/3)

Sau Thế Chiến III, Nhân Loại lại nuôi Niềm Hy Vọng?
Nền Hòa Bình bền vững & Phát Triển Kinh Tế của Toàn Cầu..
Nhưng vì Sự Phân Hóa Tôn Giáo và Hệ Chính Trị của Địa Dư?
Dân Số Di Cư vẫn phải bôn ba trong và ngoài Đất Nước?
Chưa kể Điều Mơ Ước vẫn là Nhu Cầu Kinh Tế?
Mấy Thập Niên Qua, Ý Hệ Xã Hội muốn Giảm Nghèo Xóa Đói..
Song chưa Nước nào đã thực hiện được Tiêu Chí của Mình?
Vũ Trụ, Địa Cầu, Dân Số và tất cả Tài Nguyên..
Đều đã phản ảnh một Nhu Cầu Bất Quân Bình, không Tương Xứng?
Đã hết Thế Kỷ 20 & đã bước sang Thế Kỷ 21..
Một vài Nhà Khoa Học đang Tìm Kiếm Sự Sống Ngoài Địa Cầu?
Hầu như những Bộ Óc Lãnh Đạo, Trí Tuệ và Đình Cao..
Đã và đang Rắp Lại những Mô Hình Chiến Tranh cũ?
Liên Hiệp Quốc vẫn là Nơi Hội Đồng của Các Nước..
Luật Lệ chưa xong để có một Nền Tảng Ý Thức Toàn Cầu?
Nền Giáo Dục thiếu phổ cập Đạo Đức & Tin Yêu?
Các Tôn Giáo vẫn mịt mù tự bên trong Quỹ Đạo?
Người Tín Đồ phải chăng vẫn chỉ là Tin Tưởng?
Chưa Hòa Đồng hoặc Hòa Giải được Những Niềm Tin?
Dù Đạo Hồi, chữ Slam có nghĩa là Hòa Bình..
Song Nhg Kẻ Lạm Dụng đã chuyển sang Phần Quá Khích?
Ý Hệ Xã Hội, qua Lý Thuyết, bao lần Tiến Hóa?
Bản Chất của Con Người có hướng Thánh Thiện không?
Hoặc chỉ là những Tập Đoàn Lợi Ích nấp bên trong?
Xây Dựng cho Dân Tộc/Quốc Gia, Phe Phái Mình phần Ưu Thế?
Chúng Ta hy vọng rằng dù Con Người Tìm Ra nhiều Hành Tinh khác..
Nhưng Bản Chất của mình, phải được Giáo Dục Cao
Và phải chăng nếu Tình Nhân Bản được khai phóng, quang vinh?
Con Người dù ở Địa Cầu Nghèo Đói vẫn tìm ra Hạnh Phúc?
Như Tích Xưa trong Cổ Học Tinh Hoa có kể…
Một Loài Cú Mèo sắp Hành Lý để chuẩn bị Di Dân?
Một Học Giả đến, Khuyên Cú, hãy đổi Tiếng Gáy kinh hồn..
Đến Nơi Khác, Xóm Giềng mới thương yêu và không ghê sợ?

Trọng Thùy Sơn – 12/2014

THE GLOBAL STRATEGY (GEO-ECONOMY-POLITICS)
OF THE SUPERPOWERS IN FUTURE?
(Palavering, Events, Social Issue) (Part 3/3)

After the World War III, in the Globe, Mankind still hope for their Sustainable Peace & Economic Development. But, because of their differentiation of Religions and Political Systems as well as of Geography, most of the Migrants still have to travel in and out of their Countries. Not to mention their Dream , that is still Economic Needs, as in the last Decades, most Social System Ideologies want their Hunger Eradication and Poverty Reduction. However, no country has yet achieved their standards. Universe, Earth, Population and all Resources, Each reflects an Imbalance Needs inconsistently?

Century 20 has expired and has stepped into the 21st century, some Scientists are looking for extraterrestrial life in other Planets of the Universe? Almost the minds of Leadership, or Wisdom and High Educators have been reassembled the old War Model?

The UN remains the same place of the State Council of all Nations, but its Pendent Law Foundation for a Global Consciousness has not been accomplished? Our World Education still lacks of An universal Ethics & Information Request. The World Religion still hazy from within Orbit? Their Mutual Compromise or Mediatiaon in Beliefs is not accomplished. Human Character has not elevated as expected.

Although Islam, the word Slam characterizes its Peace Criteria. However, some Following Abusers of Islamic Religion have destroyed Its Meaning, becoming Terrorists? Now considering our World Social System, through several Theories and Evolutionary Phases in many times.. Has Our Human Character been changed to a better condition? We haven’t found the Essence of Divine Person with Good Direction. Or, just the Groups of Benefits which are hidden inside to build selfishly their Ethnic or National Interests, in the dominant part?

Even Humans realize their living capacity in many other different planets, in His Nature, without Higher Level of Social Education, we doubt that reach that Kind of Happiness. Man on this Planet whether Poverty still find His Happiness, as in our Historical Example Story “ The Owl Prepares Its Luggage going for Migrations” as follows:

One day, A Scholar saw the Owl preparing its luggage going for Migrations, then advised the Owl: You must change your crowing horrendous voice. So, in another place, your new Neighbourhood could love your voice, not fritening it ?

Trong Thuy Son – 12/2014

SOURCES/NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
http://www.en.wikipedia.org/wiki/The_Next_100_Years
http://www.valuewalk.com/2014/10/world-war-3-us-vs-russia-china/
http://www.mankindproject.org/
http://www.gainpeace.com/index.php?…hope-of-mankind…
http://phys.org/news200591777.html
v

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: