THE GLOBAL STRATEGY (BUSINESS-GEO-POLITICS) OF THE SUPERPOWERS IN FUTURE?

NHỮNG THẾ CHIẾN LƯỢC ( KINH-CHÍNH-ĐỊA) TCL-KCĐ

CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG VÀO TƯƠNG LAI?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – P2/3)

 Tiếp theo những Diễn Tiến TCL-KCĐ của 6 Siêu Cường..

Những Liên Minh Chuyển Hoán để Mưu Lợi cho Mình?

Tác giả G. Friedman nghĩ Thế Giới sẽ có nhiều Căng Thẳng..

Nhất là khi 2 Siêu Cường Nga-Trung vào Thế Liên Kết?

Nội Bộ, sự Chuyển Dịch Thế Chiến Lược của XHCN-VN?

Tuy có Khuynh Hướng Thoát Trung để dựa vào Cái Dù <Nga-Việt Liên Minh>,

Song không tách nổi,  Nói Chung, Khối Trung-Nga ảnh hưởng..

Lý do LB Nga-TQCS, vì  buộc phải duy trì Liên Minh TCL-KCĐ,

Khó có thể tách rời và đáp ứng hết được Nguyện Vọng của XHCN-VN?

Khi mà SC-TQCS đã liên lập với SC-LB Nga..

Đối kháng SC-Mỹ trong  Chuyển Trục về Thái Bình Dương, châu Á?

6 Siêu Cường Thế Giới sẽ tạo nên Thế Chiến III, nhưng có Giới Hạn..

Chung cuộc thì SC-Hoa Kỳ  cũng dẹp được <Thế Chống Đối> nói chung,

Tác giả G. Friedman cho rằng sẽ có Mâu Thuẫn Dân Mỹ-Mễ Tây Cơ..

Một Nhóm Dân Thế Giới, sẽ  vận động thành Nhu Cầu Tự Trị?

Tương tự như Nhóm Dân Thiên Nga tại Ukraine, nhg nay trên ngay Đất Mỹ?

Điều Này khiến Mỹ Quốc thêm phức tạp & phải giải quyết lâu năm..

Nguyên Nhân của Thế Chiến III, là do nhiều Căng Thẳng Cạnh Tranh..

Mà các Chiến Lược Kinh-Chính-Địa các Siêu Cường xung đột..

Do Sự Chuyển Trục, và  Quân Đôi  trong các Liên Minh Quân Sự..

Khối SC Nhật Bản sẽ Liên Kết với SC Thổ Nhĩ Kỳ..

Cùng một số Nước Nhỏ khác chống lại Mỹ  & Khối Liên Kết Siêu Cường.

Của Mỹ như SC Anh, Ấn, THCS và Ba Lan nữa..

Trong Thế Chiến III, cá Hai Bên đều dùng Vô Công Siêu Khoa Học…

Thời gian chừng vào khoảng tháng 11, trong niên khóa 2050..

Thế Chiến III bùng nổ, song lại kéo rất nhanh..

Tổn Thất cả hai bên, chừng 50,000 nhân mạng!

Sau đó, Thời Kỳ Hậu Thế Chiến III, trong Nhân Loại..

Sẽ gia tăng Sự Giải Hòa và Cộng Tác Sống Chung..

Nền Hòa Bình và Lạc Phúc của Toàn Dân..

Sẽ bền vững hơn trong Địa Cầu Nhân Loại!

(Còn Tiếp)

 Trọng Thùy Sơn – 12/2014

 

Translation of Vanson Tran

 THE GLOBAL STRATEGY (BUSINESS-GEO-POLITICS)

OF THE SUPERPOWERS IN  FUTURE?

(Palavering, Events, Social Issue)  – (P2 / 3)

 Following the progress of The Strategy Economy-Politics-Geo of the 6 Superpowers, their Alliances will maneuver their Critical Transactions for their Advantages. Author G. Friedman thinks there will be many Stress, especially when two superpowers <Russia and China> form their World Link. Their Interior Operations, when the World Transfers their Strategy, how will it be for Socialist-VN?  Even Socialist VN tends to rely on the <Russian-Vietnamese Alliance>, & release gradually its Red China Influence; however, due to the Allied Situation, there will be no flotation in general and it is indispensable to maintain their Strategy of Eco-Politics-Geo. It is difficult to separate out and meet the aspirations of socialist-VN?

For other Superpowers’ Reaction towards USA in its  Axis Transferring  To  Pacific Asia, the 6 world superpowers will make World War III, but there is in a  Limit .. Ultimately, the US Superpower could end up  <The Fight For USA> in general. In addition, author G. Friedman said that there will be Dispute Mexican-Americans. A World Population Group, will mobilize their Autonomous Needs? Hispanic population will mimic the <The Pro Russian Group in Ukraine> right on US Land?

 And this Complex Numbers, Superpower USA must resolve a long time ..

The causes of World War III, due to the volume Linking for their required Strategies of Eco-Politico-Geo would be happened surely? Then the New Re-Forming of the Superpower Military Alliance is affected. At first, the Japanese Superpower version and Turkey Superpower entered into a Block; because these two Supperpowers and some small Nations have their contactd would form. Another Block, Superpwer USA links with UK, India, China, and Balan Block.  It is recognized that both Blocks  Use Super Science High Tech Weapons and the Author also surmises, by 2050, the WWIII will explode?

 But the WWIII Progress is very quickly between the two Blocks in their Strategy of Eco-Political-Geo position. The Number of Casualties in both Parties, summarizing only 50,000 People died! Then, Mankind would compromise and co exist in Peace and Happy Welfare!!

(To be continued)

 Trong Thuy Son – 12/2014

 SOURCES/NGUỒN THAM KHẢO:

The Next 100 Years is a 2009 non-fiction book by George Friedman

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: