THE GLOBAL STRATEGY (BUSINESS-GEO-POLITICS) OF THE SUPERPOWERS IN FUTURE?

NHỮNG THẾ CHIẾN LƯỢC ( KINH-CHÍNH-ĐỊA) TCL-KCĐ

CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG VÀO TƯƠNG LAI?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – P1/3)

 Mới đây, Tân Siêu Cường Trung Cộng đại hội APEC ở Bắc Kinh..

Giấc Mơ Kinh Tế, TQCS đã tiết lộ Con Đường Tơ Lụa?

Một Tham Vọng kết liên Á Châu và nhiều Châu Lục..

Sẽ đầu tư nhiều Dự Án Chuyển Vận, Kinh Tế Giao Lưu?

Sau BRICS, TQCS còn muốn Liên Kết LB Nga?

Và cả Đức tạo nên một Trục BMB, một TCL-KCĐ? (BMB = Bejing Moscow Berlin)

Con Đường Tơ Lụa sẽ chính là một TCL-KCĐ..

Nó sẽ trải dài từ TQCS đến cả Nam Á, Nam Mỹ, đến cả Tây lẫn Đông Âu?

Song song với Cuộc Đầu Tư dài hạn trong Kinh Tế bấy lâu..

TQCS sẽ gậm nhấm Tài Nguyên của Tha Nhân từng ít một?

Chiến Tranh Lạnh 1 vừa qua, gồm 2 giai đoạn..

GĐ1. LBSV Nga & TQCS hoàn toàn Chia Rẽ nhau?

Cũng vì Dị Biệt rồi Ly Dị nhau..làm TT Nixon Mỹ, nhận ra?

Đã đề cử NT Henry Kissigner  sang Bắt Tay ngay Trung Cộng?

 GĐ2. LBSV Nga lúc này Kinh Tế đang Hồi suy sụp..

Ý Hệ CSCN đã không còn mang lại No Ấm cho Dân Nga..

Viễn Ảnh càng bế tắc, vì LBSV xa lầy Cuộc Chiến ở Trung Đông?

Cho nên TTK Mikhail Gorbachew buộc thi hành ngay Con Đường Cởi Mở? (Perestroika & Glanost)

Bắt Tay với Tây Phương để LBSV có thể phục hồi Nến Kinh Tế?

Về Ý Thức Chính Trị, hạ hỏa, bắt đầu Hòa Nhịp Dân Chủ, Tự Do?

Mối Giao Lưu LB Nga-Mỹ suốt từ năm 1991 cho tới nay..

Nhưng tân Tổng Thống Nga, V. Putin, bị dâng cao Niềm Ức Chế?

Ông đang tham vọng Nước Nga hiện đại,  một Tân Đế Quốc ?

Như tiên đoán bởi nhà Kinh Tế Xã Hội Học George Friedman?

Trong một công trình nghiên cứu, khá lâu nay, (The Next 100 Years)..

Ông tiên đoán Dạng Tân Chiến Tranh Lạnh-2, đã khó lòng tránh khỏi?

Các Tân Siêu Cường như LB Nga và Cộng Sản Trung Quốc…

Có thể cùng hướng-chiều, Ngăn Cản SC Mỹ, sẽ liên kết nhau?

Tuy nhiên, một thời khoảng, chừng 2 Thập Niên sau..

Tân Đế Quốc LB Nga lại rơi vào tình trạng <Kinh Tế Khủng Hoảng>?

Tương tự như một LBSV trước đây, trong Chiến Tranh Lạnh 1?

Vì Tiến Trình này, mở rộng Địa Lý của Tân Liên Bang?

Trong Tương Lai, Thế Giới còn thêm Liên Minh mới, tạo 3 Siêu Cường,

Của Nhật Bản, của Turkey, của Ba Lan vì Địa Dư Kinh Tế & Chính Trị?

Nhật Bản sẽ trở thành một Siêu Cường Kinh Tế & Quân Sự,

Sẽ chế ngự Vùng Đông Á, chống lại TQCS Siêu Cường..

Turkey, sẽ trở thành một Siêu Cường mạnh, miền Ả Rập,  Trung Đông..

Balan, tương tự, sẽ Lãnh Đạo khối các Nước Đông Âu, hội tụ..

Trong tình thế phải Trau Dồi Nội Lực, Quân Sự, lẫn Liên Minh,  là Do Thái?

Do Thái mạnh hùng, vì vẫn duy trì Liên Minh với Hoa Kỳ..

Như vậy, vì Nhu Cấu KCĐ,  Thế Giới sẽ có 6 LM/Siêu Cường?

Đó chính là 6 Chúa Sơn Lâm trong Khu Rừng Nhân Loại?

Như tác giả Cuốn Sách trên, Mr. Friedman tiên đoán..

(Còn Tiếp)

 

Trọng Thùy Sơn – 11/2014

 

Translation By Vanson Tran

 THE GLOBAL STRATEGY (BUSINESS-GEO-POLITICS) TCL-KCD

OF THE SUPERPOWERS IN  FUTURE?

(Palavering, Events, Social Issue)  – P1 / 3)

 Recently, New Superpower China, has organized The APEC Conference in Beijing ..In its deep Dream of Economics, Red China revealed Its New Project of The International Silk Road? It is an Ambitious Asian Link towards multiple Continents ..Several Projects will invest in Transportation for the Economy Exchanges? After BRICS, Red China wants to link to Russia?

 And also with Germany that has created in a shaft called BMB, a Strategy of Economy & GeoPolitics, ( Bejing Moscow Berlin) .  So, the Silk Road is a the new Strategy of Economy and GeoPolitics…It will stretch from China Continental to both South Asia, South America, as well as theWestern and Eastern Europe Parts? Along with the recent long-term investments in Economics, Red China will rodent Other Nations’ Natural Resources little by little?

 Our Past Cold War included two stages. Period 1. Russia/USSR & Red China divided completely different. Their differences resulted by their Divorce & US Pres. Nixon realized It.  He nominated Misnister of State, Henry Kissinger,  to embark immediately in China Mainland. Period 2.  USSR was seriously delining its Economy.  The Theorical System did not bring a Better Society for Russians.  Visions was deadlocked as far as marsh USSR War involved in Afghanistan, Middle East.  So, Sec of State, Mikhail Gorbachew, had to enforce to the Open Road.  (Perestroika)

 Getting Hands with the West in order that USSR can recover its economy?

About Its Modifying Politics Form,  it was calm and it started to tune with Western Democracy and Freedom and Its New Relationship making Russian-US peacefully throughout 1991 so far. But,  new Russian President, Vladimir Putin, has been recently rising his inferior political complexity, a frustrated Sentiment Inhibitor.  His Ambitionis to make Russia a New Empire?

 As predicted by the Economic and Social Studies of Mr. George Friedman, In one well known study, for quite some time now, (The Next 100 Years). He predicted the New Cold War 2 format would be very hard to avoid?

The New Superpowers of Russia and Communist China maybe in the  the same direction, would try to link together for  preventing The US Superpower?

However, one time around, as long as two decades later, New Russian Empire fell into the state of <Economic Crisis>?

Similarly a former Soviet Union, in the Cold War 1?

Because of this process, it was expanding Geography of the Federation?

In the Future, World Alliance adds new, make 3 additional Superpowers,

Japan, Turkey, & Poland  Superpowers for their Geography Economics & Politics?

Japan will become an Economic & Military Superpower,

Japan will overpower the East Asia Region, against Red China Superpower,

Turkey will become a Superpower, the Arab region, in the Middle East ..

Poland, similarly, will Leadership of another Block of  East European Countries, converged .. About Israel? The Jewish in the face of situation, It would

Improve the Internal Forces, Military, and maintains its  Alliance with USA?

Thus, the World will have 6 Related Alliances, or 6 Superpowers after two decades.  Those are very 6 Jungle Kings in our Mankind Forest as predicted by the Author of the Book “The Next 100 Years”, Mr. G. Friedman..

(to be continued)

Trong Thuy Son –  11/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: