VISIONING THE POSITION & QUALITY of Two superpowers USA and CHINA

VIỄN ẢNH VỊ THẾ & CHẤT LƯỢNG
HAI SIÊU CƯỜNG HOA KỲ & TRUNG QUỐC
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Nếu, tôi nói <Nếu>, ta nhìn viễn ảnh tân Siêu Cường Trung Quốc..
Theo Hướng Đi Hội Nhập vào Nền Kinh Tế Thị Trường..
Họ điều chỉnh được những Chất/Lượng để Tiến Hơn..
Rồi sấp xỉ, cũng ngang bằng Hoa Kỳ/Hợp Chủng Quốc?
Nhiều Học Giả cho rằng, nếu xét theo phần Thuần Kinh Tế..
Chừng hai Thập Niên, Trung Quốc sẽ đoạt Vị Thế Bá Chủ Võ Lâm?
Đấy là, như nói, Nếu mọi Lãnh Vực đều Tiến Bộ quân bình..
Từ Lạc Phúc Con Người và Tôn Trọng Nhân Quyền đều tốt?
Hiện Đại Trung Quốc, bất cập, vì Hành Vi Tham Vọng?
Đụng chạm cả Chủ Quyền Nhiều Nước liên hệ Biển Đông?
Con Đường Hàng Hải là một Huyết Mạch lưu thông..
Nay vì Tài Nguyên, Vùng Lưỡi Bò, Trung Quốc gần như Quá Khích?
Nhưng Nếu Trung Quốc, Họ lắng tai nghe & kịp thời Điều Chỉnh?
Vào Tương Lai, Viễn Ảnh Vị Thế SC Trung Quốc sẽ huy hoàng…
Tuy nhiên Hiện Đại, vấn đề Kinh Tế, Trung Quốc phải bon chen..
Nên Chất/Lượng của một Siêu Cường gần như giảm sút?
Phần Lượng dù có tiến hơn, song chỉ là Vật Chất?
Phần Chất, hay Phẩm Chất Nền Văn Hóa đã Ngược Chiều?
Bắt tay với Nga, một cựu LBSV, đang muốn phục hồi?
Nếu như vậy, sẽ chỉ Đi Vào Ngõ Cụt?
Liên Minh Trung-Nga sẽ dần tạo nên nhiều Áp Lực…
Và Thế Giới Người, lại một lần, Đối Diện Chiến Tranh?
Ta hãy xem, như thời kỳ Hậu Thế Chiến II?
Hay đang Hậu Chiến Tranh Lạnh, Lòng Người chưa hẳn định?
Có Hai Hướng Đi… nếu Toàn Cầu biết đi vào Hướng Đúng..
Thì không lâu.. Chính Sách Đối Ngoại sẽ bảo trợ nhau..
Và Nhân Loại sẽ có một nền Hòa Bình bền vững, Anh Em..
Ta tạm gọi Hướng Đi tốt đẹp này là Hướng Đi Chính Nghĩa..
Ngược lại, Hướng Đi kia, sẽ dẫn LM NGA-TRUNG vào Bá Đạo..
Và Địa Cầu chắc chắn sẽ Đối Diện Thế Chiến III?
Cho nên, Nhân Loại phải rất Tỉnh Táo, vận dụng Tinh Hoa?
Các Chúa Sơn Lâm trong Khu Rừng phải Đi Vào Con Đường Chính Đạo!
Và nếu, Thuận Chiều, theo Con Đường Chính Đạo…
Xếp Hạng các Siêu Cường thứ tự sẽ như sau:
Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên Âu/Úc, Nhật Bản, LB Nga..
Riêng Ấn Độ, Brazil, & một số các Đại Cường?
Sẽ tiếp nối dần dần, tiến bước vào Tư Thế mới!

Trọng Thùy Sơn – 11/2014

Translation of Vanson Tran:

VISIONING THE POSITION & QUALITY of
Two superpowers USA and CHINA
(Palavering, Events & Social Issue)

If I say <if>, we look at the new vision of Superpower China…
According Its Economy Integration Market Direction..
They adjust the quality/quantity to Carry Over ..
Then, approximatly, It would become equal to the United States?
Many scholars have considered under the Section of Pure Economics ..
Until about two decades, China will win the Champ Position?
That is, as I said, if all areas are averaged in Progressing ..
From Mankind’s Welfare to the Human Rights, All are good?
However, Modern China, now is in inadequacies, because of its Behaviour or Ambitions?
Touching the Oceanary Sovereignty of Many Nations in the South China Sea?
This Marine Road is an Arterial Circulation ..
Now for Resources, particularly this Beef Tongue Region, China becomes almost extremist?
But if China, they listen and promptly make Adjustments?
In the Future, the Vision of Its Position, Superpower China will splendor …
However, at Modern, in its Economic issues, China must hustle ..
Therefore, the quality / quantity of this Superpower almost falling?
The amount that China carried over partly, but just the Materials though?
The Quality Part, or the Cultural Quality has turned to the Opposite?
China is shaking hands with Russia, the former Soviet Union, is to be restored?
If so, It will only be leading to the Impasse?
The Sino-Russian Alliance will gradually create a lot of pressure …
And The World, once again, should be Facing War?
Let’s review, as the post World War II?
We Are Being in the Late Cold War, Mankind has not been warm yet in their Heart?
There are Two Ways to go … if Our Globe takes the Right One ..
Then shortly .. the World Foreign Policy will sponsor each other ..
And Mankind will have a Brotherly, Sustainable Peace..
Temporarily, We call this Nice Direction, the Direction Of Justice ..
In contrast, other Direction, will lead RUSSIA-CHINA into the Impass Road ..
And Our Earth will definitely be facing the World War III?
So, Mankind must be very alert, must use their Essence?
All the Jungle Kings Must Be Directing to The Justice Road!
And if, They Do, They All will be leading to The Justice One..
We may rank; The Order Of All Superpowers would be as follows:
China, US, EU / Australia, Japan, Russia ..
Particularly, India, Brazil, and some of the Great Powers?
My Estimated Continuation? It would gradually move forward into their New Postures!

Trong Thuy Son – 11/2014

NGUỒN THAM KHẢO:
https://www.mtholyoke.edu/acad/…/waltz1.htm
http://www.the-american-interest.com/…/a-case-of-termi&#8230;
http://www.foreignpolicy.com/…/think_again_american_decline
http://www.tldm.org/RussiaChinaAttackPlanForUS.htm
http://www.heritage.org/…/the-measure-of-superpowe&#8230;
http://www.historytoday.com/john…/soviet-american-arms-race
http://www.breakingdefense.com/…/chinas-fear-of-us-may-tempt-them-to-preempt-s&#8230;
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
http://www.armscontrol.org/act/2000_10/detoct00
http://www.newrepublic.com/…/allure-normalcy-what-ameri&#8230;

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: