WE SHOULD HAVE A UN GLOBAL CONSTITUTION FOR DETAILS HUMAN RIGHTS

NÊN CÓ MỘT HIẾN PHÁP CỦA TOÀN CẦU?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Tôi nghĩ, Liên Hiệp Quốc nên có một Hiến Pháp?

Để Phòng Ngừa những trường hợp Loạn Siêu Cường?

Như Hiện Nay, Ta thấy Rừng Nhân Loại 3-4 Chúa Sơn Lâm..

Khi Giận Dữ có thể làm Khu Rừng tang tóc?

Hiến Pháp Nhân Quyền, đa phần cho Nhân Loại..

Trường Hợp nào cũng có Một Khoản hướng dẫn chung..

Ví dụ như Tham Vọng Toàn Chủ Quyển ở Biển Đông?

Ví dụ như Tham Vọng của tt V. Putin, LB Nga muốn Phục Hồi Đế Quốc?

Ví dụ như Tham Vọng của Nhà Nước Hồi Giáo, đem Chém Đầu Người bừa bãi?

Điều Tôi muốn nói là TC Liên Hiệp Quốc phải là một Ngọn Hải Đăng..

Ánh Sáng nơi đây, có thể Soi Rõ những Hải Lộ Đại Dương…

Khi mà mỗi Con Thuyền Nhân Loại sắp Xô Đẩy Nhau vào Tiêu Diệt?

Hiến Pháp Toàn Cầu, giống như, một Kinh Thánh…

Điều Khoản Nào, Nhân Loại bỡ ngỡ, sắp Làm Liều..

Đều đã có, và Họ chỉ cần Đối Chiếu hoặc Tham Tường..

Ví dụ như một Quốc Gia Đa Dân Tộc, Đa Văn Hóa..

Ví dụ như một số Tộc Dân đang hồi Phân Hóa..

Một Quốc Gia một Chủng Tộc, chỉ muốn một Văn Hóa mà thôi?

Hay một Quốc Gia mà Dân Chúng cùng một Lợi Ích Đấu Tranh..

Hay một Quốc Gia mà Nhân Dân muốn đòi Nhân Quyền đa dạng?

Ví dụ như Hiện Nay, Dân Nói Tiếng Nga, ở Ukraine tự nguyện..

Muốn Sát Nhập Liên Bang Nga vì Ngôn Ngữ bất đồng?

Ví dụ như Hiện Nay, Dân Chúng ở Hồng Kong..

Ở Tân Cương, Ngoại Mông hay Tây Tạng..

Hay vì một Lãnh Vực Chủ Quyền, Tân SC Trung Hoa Nuôi Tham Vọng?

Và còn nhiều Vấn Đề chi tiết có thể xẩy ra..

Dựa vào Hiến Pháp LHQ, khá đầy đủ của Chúng Ta..

Nhân Loại sẽ theo đó, Mang Ra mà Hành Sử?

Một Số Điều mà Toàn Cầu phải Chung Lưng Đấu Cật..

Phải Họp Nhau mà Tạo Thành Thế Mạnh của Nhân Loại Gia Đình..

Để Trật Tự được duy trì và Công Lý được nghiêm minh?

Và cũng là Cách Giáo Dục của Toàn Cầu Nhân Loại?

Nếu có được một Bản Hiến Pháp Cao, nhiều Chất & Lương?

Tôi nghĩ rằng, Nhân Loại sẽ hết Những Lo Âu?

Con Đường Hòa Bình, tự Xây Dựng được, không lâu?

Trên Đường ấy, Chúng Ta sẽ chỉ thấy những Mùa Xuân Chính Nghĩa?

 Trọng Thùy Sơn – 11/2014

 

Translation of Vanson Tran:

SHOULD WE HAVE A GLOBAL CONSTITUTION?

(Pavalering Poem, Current Events &  Society)

 I think the United Nation should have a Global Constitution?

For Preventing All Cases of Disorders Of Superpowers?

As today, I see in our Human Forest , 3-4 Jungle Kings ..

When They are anger, They can cause A Mourning Forest?

This Constitution will cover Most Human Rights, mostly for All Nations ..

In Any Case, We should  have a Clause for General Guidance ..

For example, the Ambition of Red China’s Full Sovereignty in the South China Sea?

For example, the Ambition of Pres V. Putin, Russia, who wants to Restore His Empire?

For example, the Ambition of the Islamic State, giving Them the cruel indiscriminately beheading?

The Thing I want to say is, that The UN should be  a Lighthouse ..

Its Light here, can illuminate the Oceania Traveling Ways …

As Each Boat of Mankind is about to push and shove to Destroy?

The Global Constitution, should be like, a Bible …

All Related Terms  are seen, Mankind surprise, just Looking for References..

All Were there, and they just try Matching or Studying..

For example, a Nation with  Multi-Ethnic and Multicultural  Culture..

For example, some Ethnic Minorities  are divided in our Analysis ..

Or A Country of One Race,  One Unique Culture, They want One alone?

Or a Country that has the same Benefits of People for Their Struggle ..

Or a Country whose People Human Rights is seeking with the diversity?

For example, Present People Speaking  Russian, in , they are voluntarily ..

Wanting their Annexation  to Russian Federation  just because their Language Disagreement?

For example, at Present the People in Hong Kong ..or

In Xinjiang, Outer Mongolia or Tibet ..

Or as a Field of Sovereignty, we recognize Red China Ambition?

Much more detailed Problems could be happened ..

By Basing on UN Constitution, quite full of the Our Global One ..

Mankind will follow, Bring Out  for the Conduct?

Those are Some Things our Common Global Fight Back together ..

They Are Necessary to match the Make Up  of Our Mankind Family ..

For the Order and Justice which should be maintained strictly?

And also, This is Way our Mankind Global Education?

If there is Such A Quality Constitution, I think, Mankind will end Their  Anxiety?

Our Mankind Path of Peace, naturally Self Built, not longer?

On that Path, We will see the Justice Springs, full of meaning?

 

Trong Thuy Son – 11/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: