ANOTHER FORM OF WAR: ECONOMY?

MỘT DẠNG CHIẾN TRANH KINH TẾ?

SAU KHỐI BRICS LẠI ĐẾN KHỐI FTAAP vs KHỐI TPP?

(Thơ Phiếm luận, Kinh tế, Xã hội) 

Mỹ thì đang Chuyển Trục sang Á Châu?

Nhà Nước Hồi Giáo xem chừng càng thêm Quá Khích?

Tân Đế Quốc Nga, tt Putin vẫn còn đầy Kiêu Ngạo?

Ct Tập Cận Bình, lù đù thế mà rất Hiểm Thâm?

Sau khối BRICS, Lãnh tụ Bình, thiết lập FTAAP..

Như muốn đối địch cùng khối TPP của Mỹ?

Nếu Mỹ thành lập được khối TPP Kinh Doanh Châu Á,

Thì TQ-XHCN của Lãnh tụ TCB sẽ bị ép cạnh bên?

Nhiều Thương Vụ và Hàng Hóa liên kết nhau,

Trong Nền Kinh Tế TQ-XHCN, đương nhiên sẽ bị nhiều giới hạn?

Kỳ này, Chiêu Võ Công Kinh Doanh và Kinh Tế..

Đang được Sử Dụng nhiều để Ảnh Hưởng lẫn nhau?

Xem ra, một Thị Trường nhỏ bé của XHCN-Việt Nam..

Đang bị dầy vò bởi Hai Lối Đi, Hai Hướng Mộng?

TT Putin, của LB Nga, mệnh danh Tân Đại Đế..

Xem chừng như đang muốn Liên Kết với XHCN-Trung Hoa?

Ông ta nóng nẩy và đã ký một Thỏa Ước 30 năm..

400 Tỷ bán Nhiên Liệu cho Trung Hoa, Người Bạn & Thù Cũ?

Trong khi đó, Mối Giao Lưu với Tây Phương & Mỹ..

Nga phủ nhận Ân Tình và Tình Giúp Đỡ lâu nay?

Chỉ vì Tham Vọng Đế Quốc Cũ, muốn Phục Hồi thôi?

Song tt Putin, xem ra Kiến Văn không rộng rãi?

Càng Liên Kết Nhóm Kinh Tài bất lương trong Thế Giới..

Càng giảm dần Năng Lực của Kiến Văn?

Một Tình Nhân Bản thuộc Thế Giới Nhân Văn..

Sẽ từ giã LB Nga và dần dần Phân Hóa?

Thay vì Vận Động cho Nhóm Di Dân Nga thoải mái..

Thuyết Putinism đang tạo Chinh Chiến Miền Đông Âu?

Ý Hệ hoang tưởng, tôi nghĩ, sẽ không được dài lâu?

Và chỉ làm Kiệt Quệ Tiềm Năng cho LB Nga tiến bộ?

Phần bên Á Đông, XHCH-Trung Hoa tuy Có Tiền dư dả..

Song lại Quên Đi, 3-4 yếu tố thuộc Nhân Văn?

Chưa Hòa Giải Nhân Dân về Một Mối với Tình Thân..

Làm Chia Rẽ Giai Cấp và tạo thêm  nhiều Xung Đột?

Giữa các Nhóm Tộc Dân như Tân Cương, Hồng Kong & Tây Tạng..

Bệnh Tham Nhũng nay tràn đầy, và Khó Chữa nhiều năm?

Nghe Truyền Tin của Mỹ, có đến trên Một Triệu Tỷ Phú LĐ Trung Hoa..

Đã tẩu tán Tài Sản mình và muốn sống bên Hải Ngoại?

Chính Sách Xâm Lăng Chủ Quyền Đại Dương và Tài Nguyên hiện đại..

Đã làm cho TH-XHCN khựng lại vì Phản Ứng của Đa Số Quốc Gia?

Họ sẽ tìm dần đến Các Siêu Cường, Trọng Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do?

Nền Tảng XHCN-Trung Hoa sẽ dần dần tan vỡ?

Chưa kể, nếu các Nhà Lãnh Đạo Độc Tài suy tư và tiên đoán?

Khi Cơ Sở Hạ Tầng giầu rồi, thì Giai Cấp Vô Sản có còn không?

Một khi GC Vô Sản cạn dần, rồi sẽ xuống Con Số Không..

Làm gì còn Giai Cấp Công Nông Thương nghe lời Cộng Sản?

Thế Giới tiên đoán rằng, một khi Con Người có Nhân Quyền và Tự Do Dân Chủ?

Họ sẽ không còn là một Đàn Cừu,  và nghe Tiếng Kiểng Về Ăn?

Họ sẽ Sáng Tạo và Đòi Hỏi một Nhân Quyền, Dân Chủ & Tự Do?

Lúc Ấy, Lối Lãnh Đạo Toàn Trị Độc Tài, sẽ không tài nào Chấp Nhận?

Các Định Chế Kinh Tế Tài Chánh Địa Cầu vẫn đang xoay chuyển..

Nhưng Mục Tiêu chung là Đều Tăng Giá Trị Thặng Dư?

Có nghĩa là làm Tăng Công Lý, Dân Chủ, & Nhân Quyền..

Khi Hội Đủ, đương nhiên, Họ sẽ Xuống Đường Đòi Công Lý?

Họ không thể để Một Mâm Sôi, ngồi ăn riêng, của Đoàn Cụ Lý?

Trong khi Gia Đình Họ, vẫn Thèm Khát, một Miếng Xôi?

Đó là một Tình Trạng sẽ Chuyển Hoán trước hay sau…

Mong Sự Nhận Thức mau của các Lãnh Tụ Độc Tài và Toàn Tri..

 Trọng Thùy Sơn – 11/2014

 Translation:

A FORM OF WAR: AFTER BRICS, DOES FTAAP CONFLICT TPP?

(Palavering Economic & Social Poem)

 US is on the Move of Its Axis to Asia? The Islamic State seemed more extremely terrorist? New Russian Empire, Pres. Putin still becomes over proud?

Pres. Xi Jinping, even languid, and yet, very wisely cunning?

After the BRICS block, Leader Binh, set a new FTAAP ..As if to rival the US TPP block? If America founded TPP block for Asian Business ; China’s Market and its Socialist leaders will be forced to the next?

Many Commercial Services and Commodities linked together, China-Socialist Economies of course will meet many limitations? This time, the key Strategy of Business and Economics .. Being used to influence each other more? Watch out, a small Market of Socialist Vietnam ..

Being tormented by two Walkways, The two different Dreams guiding?

President Putin of Russia, dubbed the New Great Emperor..

Watch him, is it the way being linked with Socialist-Chinese?

He’s like a hot spring, having just signed a Treaty of 30 years ..

400 Billion of Fuel to be sold to China, an Old Foe & Friend?

Meanwhile, its bond having made with the Western & USA ..

Russia denies their Help and the Mutual Assistance for long?

Just because the old imperial ambitions, Putin wants its Rehabilitation, alone?

But Pres Putin’s Cultural Wisdom seems not widely to expect?

The more He Linked with the Group  of dishonest Business Finance in the World,

The more He Is Decreasing his levels of Cultural Knowledge Capacity?

That is the Human Rights of of the Humanity World ..

It will be far away from the Russian Federation and gradually pollen?

Instead of Improving the Campaign for Immigrant Russian Groups for more comfortable conditions..

His Theory (Putism) has created several Battles in the Eastern Europe?

The paranoia ideology factor, I think, will not be long?

And, just as exhausted Potential for future Advancement Russia?

Reviewing the Asian side, Socialist-China has made some progress abundance .. But It forget, 3-4 factors of Humanities?

There are no Settlements on Its People with the Spirit Of Compassion ..

Socialist China divided its classes and created more conflicts?

Between the Civil Ethnic Groups as Xinjiang, Tibet, Hong Kong ..& ..

Corruption Disease, today is full of influence, and intractable for many years?

Listen to the News from the United States, there are over One Million Chinese billionaires whose property has dispersed themselves and want to live inside the Overseas?

Socialist China’s Policies Invading the others’ Sovereignty of Ocean and Resources at present has created some rough reactions of majority of other nations..

Socialist China has caused their reaction  and they looked forwards other Superpowers, with  the more confortalbe Human Rights, Democracy, and Freedom? In this direction the Foundations of the Socialist-China will be gradually broken?

Not to mention, if the Dictatorship Leaders think and predict, when the Infrastructure becomes rich,  does the proletariat are existing?

Once the the Proletariat Class is running out, what are the working class of Communists remained, in even Agriculture and Trade fields?

The World predicts that, once there’s Human Rights and Freedom and Democracy, they will no longer be a sheep, and listen to Bell ringing them back for  Eating?

They will require a Creation, those are their Human Rights, Democracy & Freedom? Meanwhile, the Dictator Leaders will unable to Accept?

Now, the Economic & Financial Institutions  in our Planet are still rotating ..

But the overall goal is increased the surplus value?

It also means to Increase  the Justice, Democracy, and  Human Rights ..

When Completion, of course, they will realize their demonstration sake to the streets for Justice?

They were unable to accept the Exciting Meals, sit and eaten separately, by  the Dictators or Delegation, by any particular reason?

While their Family are still be craving a Good Meal?

It’s the natural Conversion Status, before or after, our World Turn in general..

We hope The Awareness of All Dictator Leaders and their Understanding!

 Vanson Tran – Nov 2014

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

www.bbc.com/news/world-asia-29999782

www.apec.org/Events-Calendar.aspx

www.apec.org/

www.reuters.com/…/2014/…/us-china-apec-idUSKCN0IV045201

www.businessweek.com/…/2014…/obama-and-…

www.en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Economic_Cooperation

www.nytimes.com/2014/…/china-us-xi-obama-apec.h…The New York

www.whitehouse.gov/…/2014/…/remarks-president-obama-…

www.counterpunch.org/2014/11/…/apec-summit-in-beijin

www.washingtonpost.com/…renews…/2014/…/8939a2…The Washington

 

(*) The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) is seen by some as a rival to a US trade pact, which excludes China.

The Apec Summit near Beijing agreed to launch a study into the FTAAP.

Chinese leader Xi Jinping, who earlier urged Asia-Pacific nations to accelerate economic ties, described the endorsement of the pact as a “historic” decision.

The US is currently negotiating a separate Trans-Pacific Partnership (TPP), which is considered part of Washington’s “pivot” towards Asia – ensuring continued US influence in the region in response to growing Chinese power.

The TPP involves 12 countries, but not China or Russia./.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: