HOA KỲ, MỘT QUỐC GIA CỦA NGƯỜI TỴ NẠN

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Thân phận Con Người qua nhiều Chuyển Hóa..

Tụ Họp nhau, rồi Phân Hóa lẫn nhau..

Vào năm 1776, nẩy ra một Hiệp Chủng Quốc trên Địa Cầu?

Mà Nguồn Gốc do Nhóm Di Cư của nhiều Chủng Tộc…

Trong khi đó, các Đại Cường & Các Quốc Gia Nhược Tiểu..

Vẫn loay hoay trong Ảnh Hưởng của Thời Cuộc Xoay Vần..

Các Dân Tộc đang bị Áp Chế bởi các Lãnh Tụ địa phương?

Và Tất Cả, Họ tự khoác cho Mình một Túi Khôn Nhân Loại?

Tại Âu Châu, nơi đã Xuất Phát ra 2-3 Dòng Ý Hệ..

Đầu Thế Kỷ 20, Ta thấy có Ý Thức Hệ Phát Xít đang nổi lên?

Tiếp theo, Cuộc Cách Mạng Cộng Sản cũng bùng lên?

Và Ý Thức Hệ Thực Dân đang dần dần tàn lụi?

Khía cạnh Tình Thần, nhìn chung, cả sang phần Tôn Giáo..

Đã  một thời, Tôn Giáo Mạnh Yếu cũng Phân Hóa nhau..

Hai Cuộc Thánh Giáo trong Lịch Sử chưa hẳn phai mầu?

Tất cả, song hành, như những Ngọn Sóng Thần trong Nhân Thế..

5 Châu Lục và 4 Đại Dương lúc này nhiều Sóng Gió..

Một Tân Quốc Gia  được tụ hội với một Nhóm Dân Số Di Cư..

Là hiện tượng “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu”?

Họ đã Tranh Đấu cho Sự Công Bình trong Đời Sống?

Họ là những Nhóm Dân Di Cư từ Âu Châu vì Bất Mãn?

Họ bị kỳ thị, cả lãnh vực Tôn Giáo, Chính Tri và Tự Do..

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là một Mảnh Đất Ấm No?

Đã lôi cuốn về đây… biết bao nhiêu Nguồn Sống Đẹp?

Dân HCQ vấp ngã nhiều năm, trong Môi Trường Xã Hội..

Từ Mầu Da cho đến Nguồn Gốc của Từng Nhóm Con Người?

Họ đã Phân Tranh trong Cuộc Nội Chiến Bắc Nam?

Họ đã Hòa Giải nhau và Giải Phóng Người Nô Lệ?

Vị TT Abraham Lincoln, không thể nào phủ nhận..

Ông là một Tâm Hồn Khai Phóng cho Quần Chúng Cờ Hoa?

Sau ông, những Phong Trào tiếp nối là Tranh Đấu Cho  Nhân Quyền & Tự Do..

Nhưng TT Lincoln, cũng xuất phát từ Tinh Hoa của Môi Trường Hiến Pháp?

Một Tinh Thần tôn trọng Tự Do, Nhân Quyền và Dân Chủ?

Hiến Pháp Hoa Kỳ đã đóng góp như Một Cẩm Nang?

Và Tình Nhân Bản trong Hiến Pháp HCQ Hoa Kỳ đã hiên ngang..

Vẫn Lãnh Đạo Tình Thần Con Người trong Hiện Đại?

Phần Cạnh Tranh và Chiến Tranh Lợi Quyền Kinh Tế..

Chính là Phần, nhiều Chuyển Biến, rất phức tạp của Địa Cầu?

Lý do, theo tôi, là Tại Lòng Người, và do chính Lòng Tham?

Dù có cả hàng ngàn những Thánh Kinh Tôn Giáo..

Lòng Người, Tham Sân Si, ngay cả thành phần Tu Sĩ?

Thế cho nên, theo Cụ Khổng, Plato, Aristotle, phải có Pháp Quyền?

Ba Quyền Hành Pháp, Lập Pháp & Tư Pháp song song..

Có hiện diện trong Hiến Pháp của Hoa Kỳ, Hợp Chủng Quốc..

Song nếu Ta nhìn lại, các Quốc Gia, trong Địa Cầu Nhân Loại..

Như một Cộng Đồng, Sự Bền Vững, Phát Triển & Thăng Hoa..

Nó luôn là một Con Đường mà Nhân Loại phải Nhìn Xa…

Cùng Xây Dựng, Bảo Vệ… Tạo thêm những Nền Công Chính?

Chỉ có Sự Công Bình và Con Đường luôn Chính Nghĩa..

Mới kỳ mong cho Nhân Loại một Đời Sống Thái Hòa?

Quyền Lợi Kinh Tế, bị Chèn Ép, rơi vào Tình Trạng Bất Công..

Sẽ có những Cuộc Chiến Tranh, như đã Xẩy Ra trong Quá Khứ?

Hiện Đại, chúng ta có khá nhiều Hội Thảo, trong CĐ Thế Giới..

Phải chăng đây chính là Thời Kỳ nên Hòa Giải Quyền Lợi Kinh Tế của nhau?

Càng Phân Hóa, càng Lôi Kéo, Chèn Ép lẫn nhau..

Địa Cầu sẽ một Ngày, bì Hoàn Toàn Tiêu Diệt?

Tôi vẫn cho là Quyết Định của đương kim Tổng Thống Obama Mỹ..

Là Ý Hệ Nhân Bản chân thành, sắp Cứu Vớt trên 5 Triệu Người Di Dân

Để hoàn thành Nhiệm Vụ, dù Ông chỉ còn Nhiệm Kỳ 2 Năm..

Trong Sóng Gió của Lòng Người Dân Đất Mỹ? 

Trọng Thùy Sơn – 11/2014 

Translation:

USA, A COUNTRY OF REFUGEES

(Palavering Social Poem)

Mankind, in general, have been transforming through many periods. They have gathered and divided each other.  In 1776, the United States was emerged on Earth. Originally, this Country was formed  by A Group Of Immigrants, with different races, from Europe and Others.. Meanwhile, the other Nations were still squirming in the Turning Effects of the World through its Time Rhyme .. Their People are oppressed by the local Leaders? And for all, they ascribed to themselves as a Smart Bag of Mankind? 

 In Europe, where the Development System produced 2-3 types of Social Ideologies.. In our Early 20th Century, We saw Fascist Ideology emerging. Next, the Communist Revolution also flared up. And, we remember the Colonists Ideology was slowly fading? Regarding the Spiritual Aspect in general, the field of Religion as well .. It was Just the time, strong Religions and weak Ones were pollen together ..The Two Religious Crusades in History would not fade their color yet? All, in parallel, such as the Human Tsunami in our Human World including the 5 Continents and 4 Oceans now. 

A New Country is gathered for a Gradual Population Migration Group. It is the Phenomenon of “What Ever Is Similar, Will Be Gather Each Other Respectively”; They fought for the Righteousness in Life? Originally, They are Migrants from Europe because of their Human Rights. They were discriminated, both in Religion, and Freedom.  The United States of America, is a land of prosperity for their living, where, they were drawn with a lot of beautiful Life Sources? Naturally, They stumbled several years, in this Social Environment from their Skin Color to their Origin of Every Ethnic Group.  But, they’ve experienced their Division Controversy between themselves, in the North-South Civil War. Then, they were getting along with their Reconciliation and Liberation of the slaves? 

President Abraham Lincoln’s position, can not be denied ..as an open mind to the  mass in the United States? After him, the Movement continued and improved as Human Rights & Freedom in history. But, President Lincloln, himself, also came from the Essence of the USA Environmental Constitution.  A respected Spiritual Freedom, Human Rights and Democracy?

 The US Constitution has contributed as a Guide for all US Citizens & all Of Us now? And,  the Human Rights Situation in the United States Constitution had boldly improved, promoted along the spiritual Leaders of our Modern World today? For the Competitions and War which are happened as the Economic Benefits Exclusive Part of our Mankind.

 That is the key in many changes, so is the complexity of the Earth. The reason, I think, is  from our needs, particularly by our Greed. Tens of thousands of Religion Series in our Bibles and Saint Books ..(Millions of Churches, Temples, and Mosques, everywhere..). Taken away in Human Heart,  even among Class of Priests? Therefore, in particular, following Confucius, Plato, and  Aristotle Philosophers, A Country must have Laws. These 3 Three Laws are balanced in  Executive, Legislative & Judicial Branches and they are included in the Constitution of the United States of America. But if looking into many Countries of Mankind in this Earth Planet, as A Community, Its Sustainability, Development & Sublimation must be previewed.  For me, It was always a Path that Mankind must look forward along with our Construction & Protection.  We must Create more Justified Foundations?

 Only the Path of Righteousness which may always cause to our Mankind  the Periods of Peace and Independence? When our Economic Benefits are pinched, falling into situations of Injustice, there will be Wars, as they have happened in the past? In our Modern Time, we have had plenty Workshops in our World Community.  Is this a Settlement Period to the Economic Benefits for All of Us?

 The more pollen, more enticing, pinched each other, our Planet Earth will one day be destroyed completely? Finally,  I still  consider the Determination of Mr. President Barack Obama as The Right Direction Ideology for our Human Rights, coming to Help and Fix 5 Million of US  Immigrants at present in order to complete his task, even though he has only 2 years lelft… among the Waves and Winds in the Heart of US Population now?

 Vanson Tran – Nov 2014

VÀI NGUỒN THAM KHẢO:

http://www.voatiengviet.com/content/obama-du-tinh-bao-ve-hang-trieu-di-dan-khoi-bi-truc-xuat/2520869.html

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_law

http://www-personal.umd.umich.edu/~delittle/WPSS%20syllabus.html

http://www.iep.utm.edu/aug-poso/

http://www.iep.utm.edu/hegelsoc/

http://www.chss.gmu.edu/programs/la-ba-phil-phlw

http://www.philosophy.gmu.edu/…/la-minor-phil-phlw

http://www.philosophy.gmu.edu/programs/la-ba-phil-phlw

http://www.ron-turner.com/westernphilosophy.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: