THE WORLD G20 OF THE RICH

NGHỊ HỘI 20 BÁC NHÀ GIẦU THẾ GIỚI
(Thơ Phiếm luận, Kinh tế, Xã hội)

Thừa tiền thừa của mấy Bác Giầu..
Đại Hội Hôm Nay, đến Úc Châu..
Tinh Hoa sẽ Xổ Ra hàng loạt?
Để cứu Quê Hương, cứu Địa Cầu?
Dự Án, Mục Tiêu, Đường Phát Triển..
Mạnh Ai, Ai nấy vẫn Âm Mưu?
Chia sẻ ít nhiều cùng Công Cuộc?
Xem ra vẫn ở khác Mục Tiêu?
Ukraine của Bác Putin, tân Đế Quốc..
Gấc Mộng Biển Đông, Tập Cận Bình..
Tham Vọng đã lồng vào Tư Lợi?
Còn Ai chia sẻ Giấc Mộng Chung?
Còn Trời, còn gắng, Tình Sông Núi?
Chèn Ép Tha Nhân, vẫn Thấy Lời?
Hỏi lại Tầm Nhìn Nhà Lãnh Đạo?
Có thấy Ngàn Cân.. quá Phiêu Lưu?

Trọng Thùy Sơn – 11/2014
THE WORLD G20 OF THE RICH
(Palavering Economic & Social Poem)

Some excess surplus of the Rich ..
Today the Congress is moved to Australia ..
Their Essence Skills will be like the outlet series?
To save their homeland, and save the planet?
Projects, Goals, Roads for Development ..
Who is strong, everyone still plot of their own?
Share more or less the same Public Affairs?
But, underline, they seem to be in another goal?
Ukraine’s Uncle Putin, the new Empire ..
The Dream of the South Sea of Mr. Xi Ping ..
Private ambition was inserted into profit?
Who will be remaining to share the Matching Dream?
God is still be over the heaven and they still try to love their fatherland?
But even so, they can’t prevent from Oppress Others to Gain More Interests?
Asking the Leaders Vision if they have seen their immense Adventure?

Trong Thuy Son – 11/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT
http://www.nytimes.com/2014/11/14/business/international/g20-summit-brisbane.html?_r=0
http://www.cnbc.com/id/102184674
http://www.moneycontrol.com
http://www.news.xinhuanet.com .
http://www.zeenews.india.com/…/australia-gears-up-to-welcome-pm-modi-Zee N
http://www.sabc.co.za/…/High-expecta…
http://www.skynews.com.au/…/australia-says-jobs–growth-…
http://www.skynews.com.au/…/g20-action-plans-face-dome…
https://www.g20.org/australia…/g20_leaders_sum…

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: