REPUBLICANS WON BOTH HOUSES, WITH MAJORITY, THEN, HOW ARE DEMOCRATS MANEUVERING THEIR PROBLEMS?

ĐẢNG CỘNG HÒA ĐÃ THẮNG & CHIẾM ĐA SỐ

CẢ LƯỠNG VIỆN, CÒN ĐẢNG DÂN CHỦ  THÌ SAO?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Tuần qua, TT B. Obama tham dự Thượng Đỉnh APEC, châu Á..

Bài Diễn Văn cân đối, nhiều Lãnh Vực song hành!

Một Điều Đáng Ca Ngợi và Đánh Giá thật cao!

Nội Dung Bài Diễn Văn đó, tràn đầy Tình Nhân Bản!

Nó có Phẩm Chất của Con Đường Chính Nghĩa..

Mang lại Lạc Phúc Chung cho Nhân Loại Toàn Cầu?

Song trong Tham Vọng riêng biệt của các Siêu Cường..

Trong đó, 2 Giấc Mơ của Hai Siêu Cường Nga & TQ Đỏ..

Trên Bàn Cờ Thế Giới, đang triển khai và  diễn biến..

Hai Mục Tiêu bất chính này đang vẫn được phát huy..

Đó là Việc Xâm Chiếm 1 phần Lãnh Thổ của Ukraine..

TT Putin, LB Nga vẫn còn tham sân si… Miền Đông nữa?

Sang Biển Thái Bình Dương bên này Châu Á..

Vùng Lưỡi Bỏ của TQCS vẽ vẫn Diễn Biến Xâm Lăng?

Không màng Dư Luận & Tự cho mình một Chủ Quyền?

Khiến Châu Á bừng lên những Đợt Liên Minh Chuyển Dịch?

Hiện Tại, Hoa Kỳ không đủ khả năng Tài Chánh & Nhân Lực..

Buộc phải Sử Dụng bằng một Chiến Lược Liên Minh..

Trong bao lâu LL Hồi Giáo Nhà Nước vẫn hoành hành..

Cả Thế Giới, mọi Quốc Gia, Nền Hòa Bình còn Đe Dọa?

Nội Bộ Hoa Kỳ, dấy lên, một Dạng Hình Phân Hóa?

Hai Đảng từ lâu đã Nứt Rạn Tình Đoàn Kết Anh Em?

Ngay Chính Sách Sức Khỏe Miễn Phí của TT Obama..

Vẫn khập khễnh, lúc Cho, lúc Khép Lại?

Không phải Lớp Dân Nghèo nào cũng được Obamacare xoa dịu?

Chính Bản Thân Tôi, Mức Lợi Tức rất thấp, vẫn Đứng Ngoài!

Sang Lãnh Vực Di Trú Quốc Nội của cả Toàn Dân?

Chính Sách của TT Obama xem ra rất nhiệt tình Nhân Bản?

Đảng Cộng Hòa chỉ lo, Lợi Quyền bị Đụng Chạm?

Chưa Lái Con Thuyền Đất Nước lúc Khó Khăn?

Cho nên, Họ còn Kiêu Ngạo và Hiếu Thắng triền miên?

Cho đến lúc, Lái Con Thuyền Cờ Hoa, Họ Sẽ Biết..

Đảng Dân Chủ, nếu không Làm Rõ Hơn, trong Quần Chúng..

Có Thể sẽ thua, trong Nhiệm Kỳ Tổng Thống Tới, dễ dàng?

Tình Trạng Kinh Tế Mỹ, đang Phục Hồi, những vẫn Khó Khăn..

Nhiều Đợt Sóng Thần Kinh Tế vẫn đang dồn vào Nhiều Nước?

Chúng Tôi hy vọng rằng Nền Văn Hóa Dân Chủ & Nhân Bản..

Của Hoa Kỳ sẽ gặp May Mắn để Phát Huy..

Như một Nhu Cầu Chính Đáng của cả Toàn Dân..

Trên Địa Cầu, mọi Xã Hội… và cả 5 Châu Lục..

 

Trọng Thùy Sơn – Tháng 11/2014

 

TRANSLATION

REPUBLICANS WON BOTH HOUSES, WITH MAJORITY, THEN,

HOW ARE DEMOCRATS MANEUVERING THEIR PROBLEMS?

(Palavering Social Poem)

 

Last week, President B. Obama attended  the APEC Summit, in Asia ..

His Speech was very balanced in many parallel Fields!

A praiseworthy Point and Review high were noted.

Content in his Speech,  that, It characterized  full of humanity!

It has the Quality of the Justice Main Road ..

It Brought the General Welfare for Our Global Humanity?

But in the separate Ambitions of Superpowers ..

Among them, 2 Dreams of the two superpowers,  Russia & Red China ..

In the World Chess Desk, are happening and developing ..

The two nefarious goals are still to promote ..

That’s one part which has been conquering territory of Ukraine ..

President Putin, Russia is still greed the Eastern Region as well?

Looking at the Pacific side of Asia .. the Bulk Tongue Area is still Unfolding Invasion?

Red China neglected the  Gossip & still expanded itself a unreasonable Sovereignty?

Causing the Region with illuminated Asian Coalitions, being Transfered & Changed?

At present, the United States can not afford the Finance & Human Resources ..

It is Forced to use a Volume of Coalitions Worldwide?.

How long?  While the  Islamic State Force is still raging ..

Both the World & all the Nations, the World  Peace Foundation is threaten?

Internally,  USA has raised a form of Separation Figure?

Two Parties, Democratic & Republic, have long been cracked their Solidarity Brothers?

Even, the  Free Health Policy of Obama is  still literally stumbled, while being Free, sometimes being Closed?

Many Poor People can not reach the ObamaCare Benefits in reality?

Myself, for example, I have a very low income, and I am still out!

Another Area to the National Immigration Affairs for the entire population?

The Policies of Obama seemed very enthusiastic In Humanity?

However, the Republicans are  worry about their Side Rights intact?

Republicans have been in the Situation of Driving The National Boat at Difficult?

So, with Pride, they are agressive constantly?

So far, until they drive the Boat, gradually, They Will Know ..

The Democratic Party, if not clarified among the masses ..Can lose, the Next Presidency Vote easily?

For the US Economic Status, even it is in the phase of rehabilitation, though, It is still in difficult ..

Many Economic tsunami Waves still put into Several Countries?

We hope that the US Culture of Democracy & Human Rights .. will get Good Chances for Promoting ..

As a legitimate demand of the whole population on Earth,  in all Societies of all 5 continents ..

 Vanson Tran  – 11/2014

 PHẦN THAM KHẢO CHO BẢI VIẾT:

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton

http:/www.dailykos.com/…/-Obama-s-foreign-policy-doctrine-and-…

http://www.washingtonmonthly.com/…/obamas_top_50_

http://www.old.debatecoaches.org/openev…/Midterms_Disadvantage___SDI.doc

http://www.object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa748_web.pdf

http://www.quia.com/files/quia/users/clamanna13/19.pdf

http://www.gpo.gov/…/CHRG-112shrg…United States Government Printing Office

http://www.crcm.ou.edu/downloads/2012Yearbook.pdf

https://raymondpronk.wordpress.com/category/foreign-policy/

http://www.uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2014/gustav_gressel.pdf

http://www.Adabout.com/Obama+Immigration+Policy

http://Adwww.nationalskillscoalition.org/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: