FLYING TO THE VIRTUAL SPACE

BAY VÀO KHÔNG GIAN ẢO

Vẫn trong Tần Số mênh mông…
Vào Hư Vô Ảo.. mà lòng bâng khuâng..
Ở đây Lạnh Buốt tâm hồn!
Nhìn qua Làn Tuyết trắng ngần da em…
Thì ra Tình đã miên man…
Lưu Vong vẫn được những hàng Thi Ca..
Không Gian này.. Thả Hồn ta…
Yêu Thương gắn bó Tầm Xa ghé vào?
Người thương, lòng thấy dạt dào..
Thông tin Chia Sẻ mà sao Chẳng Gần?
Gặp em, ghé Trạm, mấy lần..
U hoài tâm tưởng, mấy lần tiễn nhau?
Kết đan Ý Tưởng tuôn trào…
Trong Hư Vô ấy.. vẫn vào Xuân xanh..
Thực Hư mộng đẹp dệt chăng?
Vấn vương khiến Cánh Chim Bằng tươi vui!
Hạ gieo Nắng ấm bên trời!
Buồn dâng mỗi độ chơi vơi..Đông về..
Vào Không Gian Ảo, lắng nghe…
Dòng Đời rộn rã.. hoang mê cuốn trào..
Bàn tay kết nối hôm nào..
Rã rời Nhân Ý.. ngàn sao vật vờ…

Trọng Thùy Sơn – 11/2014

Translation
Flying to The Virtual Space

Still in the Frequency.. immense …
Fantasy into nothingness .. but please wistfully ..
Here chill the soul!
Looking through the white snow, like your beautiful skin …
Then, the situation has been known endless …
Exile has been in the rows of Poetry ..
In this Space .. It dropped my soul …
Love is sticking with Long Range Connections?
Dear Friends, please see my outpouring sentiment..
In our sharing information; however, It looks so far not near enough?
You’ve met me, callelld my stations.. several times ..
In my nostalgic imagination, I’ve remembered some farewells with you together?
The Knitting Ideas flowed … flowing..flowing..
In this nothingness, we’ve seen Green Springs …
Nowhere really beautiful ..woven affordable dream.. which caused in my mind?
Like, It is making my bird wings’entangles cheerful!
Summer is forming the warm sunny sky party!
But Winter is sad like it offered every time it comes back…
Entering In the cyberspace, listen …
Wild Life line is busy .. and our fake love movement is rolling endlessly ..
Think about our connecting hands someday.. any day ..
My human mind seems tired .. & so fickle ..thousands of the sky stars …

Trong Thuy Son – 11/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: