WHAT TO BUILD TO IMPROVE OUR POOR POPULATION IN SOCIALIST CHINA?

Trái với Nguyên Tắc của hai nhà Triết Học Nhân Bản Trung Hoa Cổ, ngày nay Kiến Trúc của Trung Quốc có khuynh hướng giống Tần Thủy Hoàng, xây Vạn Lý Trường Thành, trong khi Đại Đa Số Dân C không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ mái nhà ở. Nhất là từ khi tổ chức Thế Vận Hội Thế Giới, Kiến Trúc hoành tráng của Trung Hoa XHCN hướng theo TTKT TB, thì có chất lượng Khoe Khoang, Kiêu Ngạo & Thách Đố.. Đức Tính đó không phù hợp với Nhu Cầu Tiến Bộ cấp bách của Đa Số Quần Chúng hàng ngày vẫn không đủ ăn và Cuộc Sống còn chật vật với Đồng Lương còn nghèo khổ? Trong khi đó, có cả hàng trăm ngàn Triệu Phú đã làm giầu qua Tham Nhũng, hoặc Gian Thương bất chính, tiêu tán tài sản ra Hải Ngoại sống một cuộc sống Vong Thân Vật Chất, thiếu Tinh Thần Trách Nhiệm với Non Sông và Đồng Bào.. Theo tôi, TQ-XHCN và nhất là những Thành Phần Lãnh Đạo Xã Hội và Trí Thức cần tái Xây Dựng lại một Triết Lý Nhân Sinh mang lại Lạc Phúc cho Đại Chúng . Giống như trong một Gia Đình, một thiểu số Anh Em nhà cao, cửa rộng cũng nên quan tâm đến những Anh Chị Em còn nghèo khổ mà bớt đi cái Lối Sống Vật Chất Xa Hoa, Ích Kỷ và Hoang Phí, không Thích Đáng vậy!
Contrary to the Principles of two the Old Time Human Philosopers, Confucius and Laotsu, today’s Chinese Architecture tends to copy the Qin Shihuang’s Character, building the Great Wall, while the majority of the population had not enough food, not enough clothes , not enough roofs. Especially since the recent Organization of its Olympics World, Architecture of China’s monumental socialist oriented to Economy Market of Capitalism, they boast those quality, Pride & Spirit Challenge .. As it is not suitable for the Critical Needs & Improvements Urgency of the masses, when They still did not have enough food to eat daily and still struggling with impoverished Minimum Wages? Meanwhile, there are hundreds of thousands of millionaires getting rich through corruption or illicit businesses, dissipating of their assets, then living out of their Fatherland in their Material Alienation Life, with their Mental Deficiency as well as Responsibility for their Country and their Massive Folks. In my opinion, Socialist China, especially the Socialist leaders and intellectuals must consider to rebuild an Human Philosophy to rebuild their Mass Population now. Like a Family, a high minority Brothers with Luxury Houses must consider their impoverished brothers and sisters, so that They Can Live proudly, less lavish Lifestyle in Materials, being Selfish and Wild & Wasteful Expenses, not Adequate !

REF SOURCE:
http://finance.yahoo.com/news/chinese-president-xi-jinping-no-155913716.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: