The Inside or Outside of A Culture’s Orbit?

TRONG VÀ NGOÀI QUỸ ĐẠO (VIỆT/MỸ)
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Từ Trái Đất bị văng vào Không Gian ấy…
Theo hình dung, có những Quỹ Đạo ngay..
Nối tiếp nhau và khi Cánh Chim bay..
Nó sẽ vượt từ trong và ra ngoài Quỹ Đạo..
Mỗi tầng lớp của trong ngoài Quỹ Đạo..
Nó lại mang nhiều dữ kiện Trong Ngoài..
Ta tạm gọi là Mầu Sắc của những Dữ Kiện này..
Lớp Mầu Sắc ấy có nhiều mầu và chất liệu..
Như Không Khí, Nhiệt Độ, và Áp Suất..
Mình chỉ nghĩ vậy thôi vì không phải là Khoa Học Gia..
Nhưng hãy nhìn xem, các Tâm Hồn Ái Quốc thoát ra..
Một Môi Trường Văn Hóa Cộng đang nhuộm Sắc Mầu Đỏ..
Cũng có rất nhiều Quỹ Đạo trong Môi Trường đó…
Nhưng Thoát Ra rồi, tức không phải Bên Trong?
Cánh Chim Bằng sẽ gặp những Áp Lực hơn?
Vì đã chọn Bên Ngoài, không là Bên Trong Quỹ Đạo?
Bạn cứ thu thập & điều nghiên Dữ Kiện..
Xem bao lâu nhận thức rõ những Sắc Mầu
Và xem Khả Năng Bạn Hội Nhập Quỹ Đạo .. Nỗ Lực thế nào?
Với những Kết Quả sau Chuỗi Ngày mình Hội Nhập?
Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, thì Mình Còn hay Mất?
Cũng tùy thôi, nhất là Hoàn Cảnh Môi Trường..
Ta như đang lạc vào một Khu Rừng..
Mà Văn Hóa rất có thể là Ly Cà Phê Star Buck?
Cũng rất có thể là Lá Cờ Vàng bay nhiều năm Trong Gió..
Thần Tượng Hôm Nay, là Lợi Tức, của Mình?
Hay Tuổi Về Hưu đã cạn Sinh Lực rồi?
Nền Văn Hóa Nhân Loại vẫn Xô Đẩy Nhau, mệt nghỉ?

Trọng Thùy Sơn – 10/2014

NGUỒN THAM KHẢO CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dieu-cay-n-politic-non-expecting-issues-ml-10232014083327.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: