THE BIFOLD LIVES IN HONG KONG, RED CHINA

ĐỜI SỐNG HAI MẶT CỦA DÂN CHÚNG HỒNG KONG
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Sự Phản Kháng và Đòi Nhân Quyền Dân Chủ ..
Của Nhóm Sinh Viên Cấp Tiến của Hồng Kong..
Theo tôi mới là Đầu Nguồn Cuộc Tranh Đấu dài lâu?
Vì chính Môi Trường Hồng Kong, Cảnh Giầu Nghèo là Hố Thẳm!
Xin mời Độc Giả click vào đây, Nguồn Tham Khảo…
Một Cảnh Đời Lưỡng Thể đầy dẫy những Xót Xa!
Giai Cấp Giầu cách biệt.. Cuộc Sống xa hoa..
Giai Cấp Nghèo chen chúc.. trong Những Lồng Nuôi Chó?
Nhiều Du Khách vẫn đáp những Chuyến Bay Du Lịch..
Vào Hồng Kong để thưởng thức những Cảnh Trí, Thức Ăn..
Không biết rõ… Họ có quan tâm Hố Giầu Nghèo cách biệt?
Trái lại, Hồng Kong lại là Nơi Kinh Thành Thương Mại..
Tiền Bạc dồi dào và Nền Kinh Tế Nhất trong Vùng?
Có bao giờ trong Đầu Óc các Lãnh Tụ Hồng Kong..
Và Lục Địa có Cái Nhìn cho Lớp Dân Chuồng Chó?
Các Bạn Sinh Viên khi ngồi vào Bàn Hội Nghị..
Xin Thương Thảo giùm một Nếp Sống Tối Tăm?
Tương tự như những Cảnh Lụt Lội tại Việt Nam..
Vào lúc Cường Triều tràn vào những Xóm Nghèo buồn tủi!

Trọng Thùy Sơn – 10/2014

THE BIFOLD LIVES IN HONG KONG, RED CHINA
(Palavering Social Poem)

Following my opinion, The Protests of Progressive Students of Hong Kong , Demanding Human Rights and Democracy .. would be the Beginning Cause or the First Source that should be a long struggle?
Because the Hong Kong Environment, Landscape is eligible Poor and Rich Household Reflection!
Readers, please click here, our Referenced Resources …
A Landscape of Dual Life in Hong Kong … full of pity!
Rich Class has an isolated Life.. A sumptuous One
Lower class .. are living in the cramped cages Dogs?
Many tourists still meet their Airlines to travel Hong Kong.. in Asia ..
Spending Time In Hong Kong to enjoy the nice Scenery, and Famous Food ..
Don’t They know ..or They are concerned about The Hole of Rich & Poor Gap?
In contrast, Hong Kong is the Famous Citadel for Commerce ..
Its Money is abundant and the well-known Best Economy in the Region?
Have you ever been in the mind of Hong Kong Leaders..
And ther Continental? Have They hosted “The Dogs Class Of People”?
The students when sitting on the table Of Hong Kong Conferences ..
Please Try To Talk and Discuss About A Life of Darkness?
Similar to those from Flooding Status in Vietnam ..
At full strength in Many Poor Streets, how sad they are!

Vanson Tran – 10/2014

VÀI NGUỒN THAM KHẢO:

http://www.dailymail.co.uk/…/Hong-Kongs-caged-dogs-Poverty-stri…
http://www.dailymail.co.uk/…/Hong-Kongs-cage-homes-Tens-thous…
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cage_home
http://www.amusingplanet.com/…/cage-dogs-of-hong-kong-by-brian-cassey.ht…
http://www.theglobalmail.org/…cages-to…hong-kongs…/626/
http://www.briancasseyphotographer.com/photographs/cage-dogs/
http://www.huffingtonpost.com/…/hong-kong-cage-peopl…
http://www.mirror.co.uk/…/pictured-desperate-homeless-people-h…

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: