Wonderful Ha Giang, Vietnam

Bài Thơ
HÀ GIANG TỨC CẢNH

“Hà Giang – Bắc Mục” – phải nơi đây?!
Mỏi cánh chim bay suốt một ngày…
Chập tối, khỉ ho – nghe ngộ ngộ!
Rạng ngày, cò gáy – thấy hay hay!
Bốn bên, núi đỏ, mây ôm ấp…
Ba phía, rừng xanh, gió lắt lay…
Người tới từ xa, trông cảnh lạ,
Nỗi lòng sao mãi vẫn chưa khuây?!

Ngọc Thanh

Nghe tiếng Hà Giang tự thuở nào?
Người Em xứ Thượng mắt tươi mầu..
Áo hoa, Xiêm lục, bên triền núi..
Ngàn cánh chim nghiêng liệng đón chào..
Chao ôi, tình đẹp khi chiều xuống..
Bên suối mê hồn lữ khách thôi!
Cứ tưởng đi bên người sơn nữ…
Mà mơ giấc mộng thảo nguyên hoài!

Trọng Thùy Sơn

Nguồn: http://www.donthu.org/2013/11/ha-giang-tuc-canh-mot-bai-tho-hay.html
Các dữ kiện về Hà Giang, non nước Việt:
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Giang
http://www.hagiang.gov.vn/Pages/home.aspx

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: