THE PREJUDICES IN HUMAN SOCIETY AND CULTURE

THÀNH KIẾN TRONG XÃ HỘI TRONG VĂN HÓA LOÀI NGƯỜI

(Tùy Bút, Phiếm luận, Xã hội)

Vài Định Nghĩa căn bản:

Định Kiến, Thành Kiến, Thiên Kiến, Ý Kiến, vv.. mà chúng ta gặp gỡ trong Văn Hóa qua thời gian và không gian rất phong phú và chúng mang những ý nghĩa đôi khi giống nhau, đôi khi hơi khác nhau, và đôi khi xung khắc nhau nữa.  Ý Kiến, (tiếng Anh là Idea), Định Kiến (tiếng Anh là Fixed Idea), Thành Kiến (tiếng Anh là Prejudice), Thiên Kiến (tiếng Anh là Bias Idea). Tìm hiểu tiếng Hán Việt về chữ < Kiến là Ý Nghĩ của Ta> rồi kết hợp với chữ <Định là đứng im chắc chắn, giống như chữ Ấn Định..>; vậy Định Kiến chính là một Ý Kiến cố định rồi, không thay đổi, và tiếng Anh mô tả là Fixed Idea đã quá đúng?.  Thiên Kiến là Ý Kiến thiên lệch không Định Kiến.  Còn Thành Kiến, có lẽ Thành là hoàn tất là cái Thành Trì, một Ý Kiến vững vàng như cái Thành rồi.  Thành Kiến, tiếng Anh gọi là Prejudice hay là Stereotype, một Ý Kiến như cái Thành khó thay đổi được.   Vài ví dụ về ông Bác tôi, ông là người rất nghiêm nghị (không bao giờ cười), mặt khó đăm đăm, ai hỏi mới nói, bằng không, ông không để ý tới ai cả.  Có người chê ông Bác tôi, là <Lão Kiêu Ngạo, Khinh Người> và cứ mỗi khi ông Bác tôi vào chốn Công Cộng, thì nghe tiếng thì thầm, Lão Già hách dịch, Lão Già hách dịch, Lão Già hách dịch… Thành Kiến về ông Bác tôi là thế.

 Thành Kiến Xã Hội trong Văn Hóa Con Người:

Lấy vài ví dụ về nền Văn Hóa Quốc Gia và Văn Hóa Cộng Sản gần đây, các Bạn có Thành Kiến về Văn Hóa Cộng Sản, được mô tả như thế nào?  Độc Tài, Toàn Trị, thiếu Tự Do, bị Theo Dõi?  Còn về Văn Hóa Quốc Gia, các Bạn có Thành Kiến như thế nào?  Ngụy, Phản Động, Tự Do buông thả, vv..?  Các Bạn có kinh nghiệm giao lưu giữa 3 Miền Trung Nam Bắc, các Bạn có nghe những từ ngữ hay thành kiến nhiều hay không?  Ví dụ (Con Gái Bắc tinh khôn, duyên dáng; Con Gái Trung lãng mạn, đa tình; Con Gái Nam bộc trực, cởi mở, vv? Về phía Con Trai cũng vậy.. Các Bạn có nghe nói Trai Miền Trung nham hiểm, tính toán? Trai Miền Bắc lãng mạn, khéo léo? Trai Miền Nam nói thẳng, vô duyên, vv?

 Phiếm luận Từ Ngữ này qua Thời gian & Không gian:

Hiện nay, nếu phiếm luận các từ ngữ này theo không gian và thời gian, thì có rất nhiều điều mà chúng ta phải học hỏi, nhất là phương diện văn hóa chính trị, độ trình tiến hóa và văn nghệ, vv..Thành Kiến Chính Trị thì cho Chủ Nghĩa Cộng Sản là một Chủ Nghĩa Không Tưởng, không thực hiện được nhưng vẫn Giáo Điều, tụng kinh như Người Lên Đồng Bóng.  Ví dụ như Họ là các Nhà Tư Bản rồi mà vẫn Ca Tụng Chủ Nghĩa Đại Đồng Nhân Loại, đầy mâu thuẫn? Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc của Người Việt Quốc Gia lưu vong tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại đã xa vời Thực Tế, Tranh Đấu nửa vời và Bất Lực, đôi khi mang tính Hưởng Thụ và Vong Hóa theo Vật Chất, vv.. Chủ Nghĩa Tự Do, Dân Chủ, Tôn Trọng Nhân Quyền cũng không thực tế và mơ hồ, nhưng lại quyến rũ hay được sử dụng để thuyết phục và lôi cuốn thành viên.  Trong Thực Tế, Chủ Nghĩa này cũng chới với trong Việc Ý Hệ Hóa < Tính Nhân Bản của Con Người > vì không đủ Sức Thuyết Phục tích cực, vv..

 Chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn qua những Nền Văn Hóa đã qua và hiện đại để Đánh Giá Cao hay Thấp hai Nền Văn Hóa Mỹ & Tây Phương cùng các Nền Văn Hóa khác trong Địa Cầu, nhất là nền Văn Hóa Trung Quốc Cộng Sản và LM Nga, một Tân Đế Quóc Trung Hoa CS và  một Tân Đế Quốc LB Nga, hay một Tân Tôn Giáo Quốc Hồi Giáo Quá Khích đang hình thành? Con Người trong 5 Châu 4 Biển vẫn còn rất nhiều Thành Kiến, Định Kiến với nhau trong nhiều Dạng Dị Biệt chưa Hòa Giải một cách trưởng thành và cởi mở với nhau, như trong sự Kỳ Thị Mầu Da, Chủng Tộc, Ý Hệ Tôn Giáo và Xã Hội, mặc dầu Sự Giao Lưu Văn Hóa trong Hiện Đại đã có phần thuận tiện hơn xưa.  Ý Hệ Xã Hội cũng đã thay đổi và tiến hóa hơn xưa, song Thành Kiến Xã Hội và Con Người vẫn như bám chặt vào Bộ Óc thiếu cập nhật những Giá Trị Đổi Thay của Nhân Loại trong Thế Kỷ này?

 Chỉ đề cập riêng một vài Ví Dụ về Biến Chuyển của Tư Tưởng và Văn Hóa Loài Người về phương diện Tôn Giáo như Nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS/ISIL) miền Trung Đông, đã đang tạo nên Bi Kịch phải Tiêu Diệt Nhau trong Góc Rừng Nhân Loại hôm nay!  Chỉ đề cập đến Ví Dụ vài Tham Vọng của Siêu Cường LB Nga đang tạo nên những Thiên Kiến, Thành Kiến trong Văn Hóa Xã Hội Ukrraine và LM Âu Châu & Mỹ đã khiến hàng hàng gia đình đang tan nát vì Bi Kịch Chiến Tranh Phân Hóa và Thành Kiến Xã Hội.  Hướng sang miền Á Châu, sự Kỳ Thị và Thành Kiến Văn Hóa, Chính Trị & Xã Hội của Dân Tộc Trung Hoa, của Triều Tiên, của Việt Nam, vv..chúng ta đã thấy những Tham Vọng Bành Trướng và Chế Ngự Tha Nhân cùng những Định Kiến Văn Hóa, Ý Hệ Xã Hội đã đầy khó khăn đề Các Anh Em cùng Chúng Tộc, cùng Dân Tộc, hay trong Khu Vực để có thể xây dựng trở lại Niềm Yêu Thương và Đoàn Kết lâu dài?

 Nhận Định rõ ràng Từ Ngữ trước khi Sử Dụng Sai Lầm: 

Độc giả có nghĩ rằng Nhân Loại và những Giao Lưu Văn Hóa hiện đại vẫn còn khá nhiều những Thành Kiến, Định Kiến Xã Hội?  Chính vì chưa đạt được sự Cảm Thông của Ý Kiến, Con Người thường có Định Kiến và Thành Kiến với nhau.  Trong Đợt Giải Phóng Miền Nam cho đến nay, cá nhân chúng tôi đã trải qua hai ba Miền Văn Hóa dị biệt nhau và nhận định rõ ràng, các Ý Hệ Văn Hóa chưa đạt đến Sự Cảm Thông và Cảm Hóa nhau, nhất là Tôn Giáo Xã Hội.  Về phương diện Chính Trị cũng đáng buồn và chưa thấy nhiểu Cải Thiện, Tiến Hóa trong lãnh vực Hòa Giải Tâm Tình và Quyền Lợi lẫn nhau.  Phải chăng Thành Kiến và Sự Kỳ Thị Xã Hội đã và đang ngăn cách Tình Nhân Bản chân chính của Con Người?  Cũng từ Dòng Suy Tư này, tôi ước mong Nhân Loại phải xóa bỏ những Dị Biệt và Thành Kiến, dù là Văn Hóa, Chính Trị, Xã Hội đề Hướng Chung vào Mục Đích Thương Yêu và Chia Sẻ cho nhau, vào Nền Hòa Bình của Nhân Loại Hiện Đại.

 Tạm Kết Luận:

Lập Trường Chính Tri, Xã Hội, và Ý Thức Hệ chính là sự đúc kết của Thành Kiến và Định Kiến cùa mỗi Nền Văn Hóa hay mỗi Dân Tộc, trong lúc Trên Thực Tế, Chúng Ta đang cần sự cộng tác của nhau để Xây Dựng một Đời Sống Kinh Tế & Xã Hội Phát Triển, mang lại Lạc Phúc khả quan hơn cho mọi Dân Tộc 5 Châu Lục, và duy trì một Nền Hòa Bình Thế Giới bền vững hơn..  Chúng tôi nhìn chung vẫn sáng suốt nhận định rằng, dù một số Nền Văn Hóa đã phát triển cao, vẫn chưa đạt đủ Chất Lượng và chưa đạt đến một Tình Nhân Bản tốt đẹp mà Nhân Loại mong đợi.  Chúng ta vẫn phải chờ thêm Nỗ Lực tích cực của các Nhà Lãnh Đạo Xã Hội & Tôn Giáo toàn cầu đóng góp thêm, mới hy vọng một Tương Lai thông cảm nhau và tươi sáng hơn trong CĐ Thế Giới Người hiện tại.  Chúng tôi mong các Nhà Lãnh Đạo các Siêu Cường, các Đại Cường và các Quốc Gia hãy biết ngồi xích lại cùng nhau, đánh tan đi những Lập Trường Xã Hội và Chính Trị cũng như Tôn Giáo mâu thuẫn nhau, cùng Kiến Tạo một Niềm Cảm Thông Nhân Bản và một Lương Tâm tốt đẹp cho Gia Đình Nhân Loại ở đầu Thế Kỷ 21 và những Thế Kỷ sau.  Niềm Hy Vọng của chúng tôi cũng là Giấc Mơ của Quý Vị, của mọi Cá Nhân trong Địa Cầu vậy./.

 Vanson Tran,  Tháng 10/2014

 

Translation:

 THE PREJUDICES IN HUMAN SOCIETY AND CULTURE

(Short Essay, Palavering, Social Issue)

 Definitions of The Few Basics:

The Prejudice, the Fixed  Idea, the Opinion, or Bias Opinion,  etc.. have been encoutering in Culture through time and space and their rich meanings sometimes the same, sometimes slightly different, and sometimes conflicting more. Ý Kiến, (English as Idea), The Định Kiến  (English is the Fixed Idea), the Thành Kiến (English Prejudice), Thiên Kiến (English as Bias Idea). Learning about Chinese Vietnamese text <Kiến = Ideas are Our Thinking> then combined with other word <Định=meaning stands still, like the word expresses.>; The Term is  fixed and unchanged, and the English description <Fixed Idea or preconception> is true?. And The Thành Kiến is applied the same, such as the word Thành Kiến. (Thành= a citadel, a fortress, meaning Firm & Kiến=Opinion).  So, Thành Kiến is a Firm Opinion.  English is Stereotype or Prejudice, an Opinion that is fixed or hardly changed. Some examples of my Uncle, he is very serious (never smiling), hard stare face, answering only when being asked, otherwise, he looks so wear. Some people criticized my Uncle, by the word “Lão Già khó tính= Crumpy Old Man” whenever my Uncle is in a public place. People whispered, the bossy old man, old man bossy..  So, it is the prejudice of my Uncle in the community.

 Social Prejudices In Human Culture:

Get some examples about the Prejudices in our National Culture, particularly in our Recent Communist One, for example.  What is described the Communists?  They are Dictators, Totalitarians, No Freedom, Being Always Followed up by Secret Agents, etc.. As for Nationalists, what Prejudices do we have?  Pupets,  Protestors, Reactionists, Loosing Liberators, etc. ..Do you have some experiences in culturally exchanged between the North, the Central and the South? The words you heard, or prejudices more or less? For example (Northern Young Ladies are cuteness, charming, centra Ones are romantic, amorous, and the Southern Ones are candor, open, etc..? About the Boys too .. Have you heard of The Central Boys are sinisteing,  calculating? The Northern  Boys are romantic, skillfully? Thei Southern Ones are frankly, pointless, etc.?

 Chattering The Prejudices Through Time & Space:

Currently, if chattering these terms over space and time, then,  there are many things that we have to learn, especially in terms of political culture, and the cultural evolution,etc..  Political Prejudice about  Communism, it is an Utopianism, not done yet Its Social Objectives but still Theorically Following to Nothing, stll Chanting as the  Magic Fest Norms. For example, they are the Capitalists and still praise Universalism of Mankind, full of Contradictions? The Ethnic Nationalism of the Vietnamese American or Communist Refugees having exiled in distant Overseas, for example, their Reality,  was in their halfway mood, sometimes just self-satisfying their interesting situations and under a form of Materialistic Alienation State, etc.. The Liberalism, Democracy, Human Rights Principle sometimes unrealistic and vague but seductive or be used in persuading or attracting Members. In fact, the meaning of this Theory has been  lost in the  Systemized Theory <The Humanity of Man> because it has not been effective enough for positive convincing people, especially in Social Justice and Social Welfare Objective,  etc. ..

 We can learn a lot more over the past Culture Assessment and modern high or low the two American Cultures, American & Western,  and other Cultures of the Planet, especially the Chinese Communist Cultural Background Products and  Russian One;  a New Form of Chinese Communist Empire, the New Form Of Russia Empire, and, another newly-formed International Religious Zealot Muslims? Our  4 to 5 Human Continents are still heavily biased, with their Prejudices in many Social Values and Social Differences that have not been maturedly compromising or opened to each other, such as their Discriminations of Race, Ethnics, Social and Religious Ideologies, even our International Cutural Exchanges have been more convenient and appropriate than before. The Social Prejudices of  Human Society are still clinging to the brain as lack of updates that may change the Value of Humanity in this Century?

 Just to mention a few examples of individual variation in the Transfer of Thought and Culture, for example,  the terms of species, such as the State Religion of Islam (ISIS / ISIL) in the Middlel East, has been created to Tragedy that could destroy  themselves and others in Mankind today!  Just to mention a few ambitious Examples of the Russian Federation New Empire Bias Foreign Policy, for example,  has been creating the bias prejudice in Culture and Society of  Ukrraine and Europe & America. The Social Products have made ​​every family in Eastern Region is torn with War Tragedy as well as their Social Differences and Prejudices. Viewing furtherly to South Asia, the Discrimination and Cultural Prejudice in Politics & Society’s Ethnic Chinese, Korean, Vietnam’s, etc.., we  have seen the different Ambition & Cultural Prejudices, in their different Social Systems that bring several difficult social  problems with the brethren Races, the Nations, or the Whole People in this Asia Region with their expecting  Love, Happiness and Human Solidarity for long?

 Get The Language From prior clear Misuse:

Readers, do you think our Mankind Cultural Exchanges are still maintain a lot of Social Prejudices?  Because we haven’t gained the sympathy of General Opinion, Man often prejudiced and biased together. For example, in the Period of  the Liberation of South Vietnam as of today so far,  personally I have gone through two or three different Cultures with Cultural Differences;  and I have clearly identified that, when the Cultural Ideoloty  has not yet reached its Cultural Empathy and Deep Companion together, especially the field of Social Activities and Religious Activities. For the Political Aspect, It has not been also sad not to see any improvement, any evolution in the Field of Compromising the People Mutual Economic and Ideologic Benefits. Does the Knowledge and Social Discrimination has been positively separated the True Humanity Love of Man? Also from this Series Reflections, I wish Humanity to eliminate their Differences and Prejudices, whether in the field of Culture, Politics, or Human Society in general,  must aim at Sharing and Caring Each Other, directing to the World Peace today.

 Interim Conclusion:

Political, Social, and Ideologic Stance is the cast of The Prejudice and Fixed Idea of  each Culture or each Nation, while in reality, we need the collaboration of one another to Construct a Life Economic & Social Development, to bring to every Races, in the 5 continents a Good Social Welfare, and maintains a sustainable World Peace .. We generally lucid noted that, although some Developed Cultures still need  Higher Qualities to achieve enough to reach a situation, where Mankind are expecting. It seem to me that we still have to wait more Positive Efforts of the Leaders of All Societies & Religions to contribute positively more globally, a new Hope Future Sympathy for each other and brighter the Current World Community . We look forward to the Super leaders’ Intensity, the Intensity and the National University buy sitting snuggled together, routing away the Conflicting Social Development as well as Politics or Religious ones, meanwhile together Creating an Human Sympathy and a good Conscience on The Beautiful Family of Humanity in the 21st Century and the next ones. Would our Hope be your Dream and also, of all Individuals in this Earth?

Vanson Tran,  10/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

www.jw.org/…/thành-kiến-toàn-c

www.https://vn.answers.yahoo.com/question/index?…

www.vi.wikipedia.org/…/Thảo_luận:…

www.advice.vietnamworks.com/…/kien-tao-thanh-cong.htm

www.myenglishpages.com/site_php_files/reading_culture.php

www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stereotype_1

www.amenglish101.ucoz.ru/load/0-0-0-51-20

www.books.google.com/books?isbn=0435302973

www.apa.org/…/2011/…/prejudice.as

www.quizlet.com/…/term%3Astereotypes%20prejudice%20discriminati

www.psych.nyu.edu/…/Jost_&_Hamilton_(2005)_

www.ukessays.com › Essays › Psychology

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: