THE DIPLOMATIC POLICY OF SUPERPOWERS IN NEAR FUTURE

CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG VÀO TƯƠNG LAI GẦN

(Tùy Bút, Phiếm luận, Xã hội) 

Bức Tranh Tổng Quát Siêu Cường Thế Giới:

Nhìn chung thì Hiện Nay, ta thấy có Siêu Cường Hoa Kỳ, SC Liên Âu, Siêu Cường LM Nga, Chuẩn SC THCS & Khối Nhà Nước Hồi Giáo (ỏ Góc Độ Giáo Tôn), đang có những Sinh Hoạt Nổi Bật trong Chính Trường, Thương Trường & Chiến Trường Thế Giới. Nhìn xa hơn, các Đại Cường có nền Kinh Tế Mạnh đang vươn lên thì ta có thêm Brasil, Ấn Độ, Úc Châu, Nam Phi, Iran.  Nhưng điều mà sẽ làm thay đổi Cục Diện Thế Giới có lẽ là Chính Sách Ngoại Giao của các Siêu  Cường đã hình thành và các Đại Cường đang hình thành, sẽ ảnh hưởng vào Đời Sống Sinh Hoạt Văn Hóa nói chung của Cộng Đồng Nhân Loại. Chính Sách Ngoại Giao được coi như Dấu Hiệu và Chủ Đích của một hay các Quốc Gia, nhất là khi các Nước này đã có những Liên Minh kết hợp bền vững hay đang hình thành.

 

Các Liên Minh Bền Vững và Đang Kết Hợp: (LMBV & LMĐKH):

Những dạng bền vững có lẽ cũng dựa vào tiêu chuẩn dạng Kết Hợp Chính Sách Ngoại Giao của các Nước này.  Vì dụ như các LMBV như Hoa Kỳ & LM Âu Châu, LM TQCS & các Nước Đàn Em CS như BHCS, CuBa CS và VNCS, ví dụ trong Khu Vực như LM ASEAN, hay trong mục tiêu Kinh Tế như BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa), LM Quân Sự như NATO, Mỹ+Nhật, Mỹ+Đài Loan, Mỹ+Nam Hàn, Mỹ+Úc Châu, vv..  Ngoài ra, các LMĐKH cũng là một dạng quan trọng vì Họ kết hợp nhau về một Mối Quan Hệ nào trong sinh hoạt Văn Hóa, Chính Trị, Kinh Tế Tài Chánh, trong dạng Song Phương hay Đa Phương, ví dụ như dạng Coalisiton Against ISILdạng khả thể LM-EU & Uraine, LM Nga+Crimea, LM TQCS+LM Nga  gần đây. Nhìn xa hơn, chúng ta lại thấy những Quyền Lợi Vật Chất cũng lôi kéo nhau vào dạng Liên Minh Kinh Tế, Doanh Thương hay Tài Chánh liên hệ không kể trong Quá Trình Họ đã có những Mâu Thuẫn và Ly Cách nhau, vv.. 

Những Khả Thể của Đổ Vỡ Giao Lưu & Kinh Tế:

Như hiện nay, các Quốc Gia đều mong có một Sinh Hoạt Giao Lưu Kinh Tế và Văn Hoa thật thoải mái và hòa bình, song trên thực tế, vì những Mâu Thuẫn về Quyền Lợi và Quyền Lực không quân bình, đã đưa đến những Cạnh Tranh và Xung Khắc nhau, tạo những dạng Căng Thẳng rất đe dọa Nền Hòa Bình trong CĐ Thế Giới.  Ví dụ, Tham Vọng của SC-TQCS đã và đang xâm chiếm Vùng Lưỡi Bò 9-10 nút của Biển Hoa Đông và Biển Đông Châu Á.  LB Nga vì tham vọng một Quyền Lực như thời Hoàng Kim Liên Bang Sô Viết, đã mở những Chính Sách Chính Trị có tính cách Phân Hóa Chủ Quyền của Ukraine, lôi kéo Crimea và những Tỉnh Miền Đông có Dân Số nói Tiếng Nga để mở rộng lãnh thổ Tân Đế Quốc của mình.  Nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (ISIL) miền Trung Đông có tham vọng Thống Nhất Hóa các Bộ Tộc & Quốc Gia theo Hồi Giáo thành một Giải Đất Thánh, dùng Bạo Lực Khủng Bố để lôi kéo Con Người vào Đạo, đã và đang gây nhiều Bi Kich cho Miền này và nhiều nơi trên Thế Giới.. 

Khả Thể Được/Mất Thế Siêu Cường và Chiến Tranh Giới Hạn hay Rộng Mở:

Trong sự Căng Thẳng, Va Chạm và Chiến Tranh giới hạn như miền Đông Âu ở Ukraine, miền Trung Đông, Biển Đông & Hoa Đông Châu Á, có khả thể tạo nên nhiều Cuộc Chiến Tranh Khu Vực và có thẻ lan rộng sang nhiều Miền, vì Thế Liên Minh như đã nêu trên.  Giáo sư William T.R Fox, chuyên về Chính Sách Ngoại Giao của Hoa Kỳ, tiên đoán My có thể mất Thế Siêu Cường trong tương lai.  Ông cũng cho rằng các Chuẩn Siêu Cường (Potential Superpowers) như TQCS, Brasil, Ấn Độ, vv.. cũng có thể tiến lên thành những Siêu Cường mới, nếu Nền Kinh Tế của Họ đủ mạnh và Tham Vọng Quân Sự của Họ gia tăng, v.v.. Tờ Economist trong mục THCS gia tăng Quân Sự, cố vân Chính Sách Ngoại Giao Wang Jisi, năm 2012 cũng đề cập đến Khả Thể TQCS sẽ trờ nên một Siêu Cương  khi Quốc Gia này đủ năng lực về Kinh Tế và Tài Nguyên va vị trí của một Quốc Gia Đài Loan sẽ lung lay.  Tại Âu Châu torng ít tuần nay, sự cố Ukraine vì tình trạng Phân Hóa và Chi Phối bởi CS TT Nga Putin và các Nhà Lãnh Đạo Ukraine đang dằng co Sứ Xở này về Miền Ảnh Hưởng của Mình đã tạo nên một Cuộc Chiến Tranh Khu Vực, đã có trên 3000 dân và quân tử nạn, đã và đang để lại một Bức Tranh Tang Thương của Chiến Tranh Con Người.  Tại Trung Đông, Nhóm NNHG (ISIL) đã và đang giết dân chúng không gớm tay, khiến Mỹ và các Nước trong Liên Minh Chống ISIL vừa thành lập đã oanh kích bằng Máy Bay Chiến Đấu trên 200 phi vụ và cũng gây nhiều Thương Tích cho Khu Vực này..  Chúng ta cũng không quên tiên đoán những Dạng Chính Sách Ngoại Giao chủ trương của một vài Siêu Cường hay LM Siêu Cường như tại Âu Châu hiện nay có thể gây nên nhiều Bất Trắc trong tương lai.  Riêng LB Nga gần đây đã chuyển CS Ngoại Giao sang TQCS và Trục LB Nga-TQCS (The Russia-China Axis) có thể hính thành? 

Tạm Kết Luận:

Chúng tôi tạm kết luận Chủ Đề trên ở đây, vì còn khá nhiều Dữ Kiện khả thể đang chuyển biến và gây nên bởi các Chính Sách Ngoại Giao, các Dạng Liên Minh CT, KT và Văn Hóa (bao gồm cả Tôn Giáo như Hồi Giáo) của Địa Cầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tin tưởng vào Liên Hiệp Quốc và những Cuộc Hội Thảo, Nghị Hội có tính cách khai phóng và những Bộ Óc tinh hoa của các Nhà Lãnh Đạo các Siêu Cường cũng như các Liên Minh Hiện Đại.

 Tương Lai Địa Cầu u ám hay trong sáng, đương nhiên sẽ tùy thuộc vào những Chính Sách Ngoại Giao của các Siêu Cường cùng các Liên Minh Khu Vực và Toàn Cầu Hiện Đại.  Chúng tôi câu nguyện Niềm Hạnh Phúc Nhân Bản nhỏ bé của Con Người sẽ được Đấng Huyền Bí Vạn Năng hé nhìn và Ban Ơn cho Loại Người khắp nơi trên Thế Giới để được Bằng An và sự Hòa Bình tốt đẹp./.

 Tran, Vanson – Thg 9/2014

 Translation:

 THE DIPLOMATIC POLICY OF SUPERPOWERS IN NEAR FUTURE

(Short Essay, Palavering Social Issue)

 General Picture of the World Superpowers:

Currently, we found some superpowers like the United States, European Union , Federal  Russia, Potential or Secondary Ones, such as Islamic Bloc (in terms of  Religion). There are some Highlights Activities in the Politic Field, the Economy Market, and even in the War Aspect as well. Looking further, some Other Strong Economies are rising, like we can add as Brazil, India, Australia, South Africa, Iran. But what will change the global situation is possibly the Foreign Policy of these Superpowers and the Strong Economies that are forming.  They will impact on the Cultural Life Activities of the World Community in general. The Foreign Policy is regarded as the main Signs and Objectives of these Nations, especially when they have been forming, either  combined sustainable Alliances or will be forming Ones.

 The Sustainable Alliances and Integrated Being Alliances (LMBV & LMDKH):

The stable form is probably based on the standards of Combined Foreign Policy of the country. For example, the United States & the Union of Europe, The Red China Bloc with Its Subordinating Nations such as Communist North Korea, Communist Vietnam and Communist Cuba. Another example in the Region is the ASEAN  or in  the Economics target, we have BRICS (Brazil, Russia , India, China and South Africa), or another in Military Union such as the NATO,  Military Alliance of USA + Japan, USA + Taiwan, America + South Korea, America + Australia, etc. .. Also, the Being Formed Alliances is the important form; because they combined together in a relationship of living Cultural, Political, Financial Economics, even in the form of Bilateral or Multilateral, such as the ability to form Coalisiton Against ISIL, the EU & Uraine, the Russian+Crimea , the Red China-Russia recently. Looking further, we see the physical benefits also pulled together to form the Alliance either in Economic, Trade and Financial Businesses regardless of their Past Conflicts or their Difference in the Past, etc. ..

 The possibilities of disruption In Building Appropriate Economics & Cultural Exchanges:

As of today, All Nations are looking forward to having a Living Making Economic and Cultural comfortable and peaceful, but in fact, because of the Conflict of Interest and Power not in balance, has led to the Competing and Conflicting, creating very threatening forms for the Foundation of Peace in the World. For example, the Red China’s ambition has invaded the immense  U-shaped Area with 9-10 points in the East China Sea and South China Sea in Asia. Russian ambitions as a Golden Age Power Soviet Union, has opened the political policies have personality pollen Sovereignty of Ukraine, Crimea and entice the Eastern Provinces have said Russian Civil Code to open New entrench his empire. State Islamic Group (ISIL) Central East ambitious Unified Chemistry of the National Tribal & a Good Muslim Holy Land, Terrorist Violence used to entice people into Act I, has caused many this domain tragedy and many places in the world ..

 The Possibilities for Gaining or Loosing the World Superpower Position or Causing the Limited or Wided Wars:

 In Stress, War Collision and limited like in the Eastern Europe in Ukraine, the Middle  East Region, the China East and South Sea in Asia, likely, may create a lot of Regional Wars and they may spread to many Other Regions,just because of the above mentioned World Alliance. Professor William TR Fox, specializing in the Foreign Policy of the United States, has a prediction for USA that might loose its superpower position in future. He also said that the Potential Superpowers, such as Red China, Brazil, India, etc. .. can also move into the new superpower position, if their economy is strong enough and their military ambitions could be  increasing. Also, the Economist, in its Chapter mentioning Red China to Increase its Military Force,  Foreign Policy advisor Wang Jisi, in 2012 also mentioned the possibility of  Red China to become a superpower when this Nation obtains enough its Capable Economics and Finance Positions. So the Taiwan will be wobble as well. In Europe in few recent weeks, a period of confused incidents of Ukraine,  because of its Division and the events have planned and interferred by President Putin conflicted with Ukraine’s leaders who are trying to pull the Soviet sphere out of the influence has actually created a War Zone Area, over 3,000 civilian and military people were killed,  having left a Tragic Picture of Human War. In the Middle East, the ISIL Group has been ruthless by killing people, making USA and its Coalition applied Air Strikes against the ISIL.  It has recently established airstrikes by warplanes over 200 missions and also caused Injury for this Zone .. We also do not forget to predict the form of Foreign Policy’s guidelines a few Allied Superpowers as in Europe today can be also cause uncertainties in the future. Particularly Russia recently switched to Foreign Affairs Policy that is understood as the Axis Red China-Russia that  can be formed?

 Conclusion:

We’d better close our provisional conclusion of the above Topic here; because there is quite a lot of possibilities being caused by changes and by their different Foreign Policies, by the various Alliance Forms of Politics, Econmics and Culture (including Islamic Religion Foundation) of our Earth. However, we should also believe in the United Nations and its workshops, in their Planned Congresses and their Conferences with the Bright Brain of our Superpower Leaders of the Globe.

 Our Future Earth will be gloomy or bright, of course,  will depend on the Foreign Policies of the World Communities in which we have different forms of Alliance of the Superpowers in the present Earth.  We hope and pray our small Happiness for Human Beings through our Mysterious Almighty to gain some Mystery of Grace and Our World will be in Peace and stable Security./.

 Tran, Vanson –  9/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

www.en.wikipedia.org/wiki/Superpower

www.en.wikipedia.org/wiki/Potential_superpowers

www.economist.com/node/21552193

www.carnegietsinghua.org/…/from-unipolar-to-bipolar-superpower-system-futur

www.foreignaffairs.com/…/the-politics-of-europe-europe

www.worldaffairsjournal.org/…/superpower-symbiosis-rus

www.foreignpolicyi.org/…/superpowers-dont-ge

www.foreignpolicy.com/…/black_market_global_econom

www.li.suu.edu/…/StathisReasseAmerForePolic

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: