THE RESUMES OF RED CHINA AND REMAINING COMMUNIST NATIONS

 BẢN LÝ LỊCH CỦA NHỮNG ĐẢNG CỘNG SẢN CÒN LẠI TRÊN THẾ GIỚI

RESUME OF THE REMAINING COMMUNIST REGIMES

(Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội)

 

Có một thời gian, tôi được trong vị trí..

Xét những Đơn Xin Việc của một nhóm Nhân Viên,

Lý Lịch của Họ, tôi yêu cầu Họ tóm lược gần thôi,

Và chủ yếu là xem xem Họ Có Gì, những Chất Lượng?

Hiện Đại, tôi quan tâm một Siêu Cường Chuẩn..

Đó là Đảng Trung Quốc Cộng Sản và Mấy Đàn Em…

Ngồi buồn buồn, tôi tìm được một ít Thông Tin..

Để Nhận Xét Bản Lý Lịch của Anh Siêu Cường Chuẩn,

Sau khi mà Lão Chủ Nhân của Anh Ta Phá Sản..

Vì Kinh Doanh bằng Xây Dựng Ý Thức Hệ mơ hồ..

Thì cả một Chuỗi những Quốc Gia Đàn Em…

Đều chới với, Họ đành bảo nhau, Định Hướng Theo TTKT..

Nếu Dân Tộc Trung Hoa đều bình lượng về Vai Trò của Họ,

Qua vài Chất Lượng Quá Khứ Công Việc Làm..

Không biết Bản Bình Lượng cuối cùng sẽ ra sao?

Tập Đoàn Lãnh Đạo có xứng đáng là Thành Phần Lãnh Đạo?

Những Chất Lượng Chính là Nền Tảng, Dòng Văn Hóa..

Thật sự, Họ có tha thiết với Toàn Chủng Tộc Hán, Trung Hoa?

Hay Họ chỉ toàn lợi dụng Môi Trường, rồi Cướp Thời Cơ?

Đã Giết Bạn Thân, Họ Hàng, có khi cả Anh Em, Cha Mẹ?

Nền Văn Hóa Hán Học, theo tôi, rất giầu Tình Nhân Bản..

Nhưng Tại Sao, Họ tiêu diệt Tình Người, cả Tình Anh Em?

Bạn có thấy Anh Chị Em Tộc Trung Hoa phân hóa không?

Từ Đài Loan, Tân Gia Ba, Hong Kong, Macao, sang nhiều Chinatowns Thế Giới?

Rồi Bạn lại bình lượng xem Nhân Cách của các Hàng Lãnh Tụ..

Họ đã Xây Dựng Gì?  cho Dân Tộc và Đất Nước Trung Hoa?

Họ có tạo nên một Con Đường Chính Đạo để cùng đi?

Hay Tham Vọng Biển Đông, Hoa Đông, tạo biết bao Bi Kịch?

Một Đàn Em của Họ, một VN-XHCN bên cạnh?

Sau Cuộc Chiến 1979 rồi, Họ tiếp tục Chèn Ép Xứ này?

Họ có cùng Chung Lưng Xây Dựng Nền Hòa Bình?

Hay Họ đang Giở Trò Phát Huy những Manh Nha Ma Giáo?

Theo hg Kim Dung, Họ có phải là một Phe Giang Hồ Ma Giáo?

Hay Họ manh nha, Làm Lại Lịch Sử, của Mông Cổ năm xưa?

Xét về mặt Chất Lượng của Nền Tảng Nhân Văn…

Tôi không thể chấp nhận Họ vào Công Ty Toàn Cầu Hiện Đại,

Nhưng xét về Nhân Quyền, tôi nghĩ rằng Nên Chờ Đợi..

Một Thời Gian, tạm gác lại, Bản Lý Lịch Hồ Sơ..

Chúng tôi sẽ làm Quyết Định Chấp Nhận Họ hay không?

Chừng Nửa Thế Kỷ nữa, xem Hướng Đi của Họ có còn Hy Vọng?

Hôm nay, miền Hong Kong đang Biểu Tình Chống Họ..

Thời Gian gần đây, Dân Tộc Tây Tạng, phải Tự Thiêu?

Bộ Tộc Hồi Di Dân hội nhập miền Tây Bắc, Tân Cương..

Đang có khuynh hướng Xoay Lưng và Phản Kháng?

Trong khi đó, Mức Giầu Nghèo mà Người Dân Trung Quốc..

Vẫn chưa được Công Bình, vì Họ Tham Nhũng đã không ngờ?

Cho nên, tôi xin tạm xếp lại, Chiếc Hồ Sơ..

Trong đó có Bản Lý Lịch Thành Tích của Họ và Đàn Em của Họ…

Mong Thế Giới toàn cầu, phải Thức Tỉnh, Bình Lượng..

Một Quá Trình và Thành Tích Chính Đạo một Quốc Gia?

 

Tran, Vanson – 9/2014

 

Translation:

THE HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF REMAINING IN THE WORLD

RESUME OF THE REMAINING COMMUNIST REGIMES

(Poetry,  Freelance, Palavering Social Issue)

 

There was a time, I was in position to review of the Application for a Staff group. Their resumes, I requested they made a summary only, and mostly, what I need to see, their Quality?

 

In this Modern Period, I am interested in a Sub Superpower which is the Communist Party of China and some Its Subordinate Communist Nations.. Sitting in leasure, I found some information  to review the  Background in the Resume of this Sub Superpower.  After his Employer (Federation of Soviet Russia) declared Bankruptcy, due to its Vague Ideology Construction Business, finally, a all of his Chain of Brotherhood Nations became distressed, they had to find another direction, to the Capitalist Economy Market, called, (New Directing Their Socialism Into The Economy Market)..

 

If Today Ethnic Chinese try to average their Communist Party Role with Clear Qualities through their work, or some amount of their role, I don’t know how do they evaluate the Communist Leaders or, are these Group Leaders worth Leaders or not?

 

What are the qualities?  They would be the Government’s Quality Foundation or the Cultural Field.  Actually, they have earnestly to Complete the Mission of Han Race or not?  or They just, full advantage of the Environment, Pirates of the Body? They alreaky kill their skinship, even their brothers, sisters and Parents as well?

 

Chinese Culture Study, according to me, is very rich in humanity .. But Why, did they destroy the Humanity, even their Brotherhood,  both? Can you find Chinese Brothers and Sisters being divided? From Taiwan, to Singapore, Hong Kong, Macao, to many Chinatowns in the World? Then, what is our next objective? I think we must try to evaluate the Character of the Leaders.  What have they built for their People and their Chinese Country?  What did they direct the Right National Path to go together or They will have to create more Tragedies in the South Sea or East One in Asia?

 

One typical and serious file in which one of their Juniors, VN-Socialist Small Nation.  After the War of 1979 and then, they continue invading the sovereignty of this nation. Basically, do They have a General Mission to build a Peace Foundation of this Region and our World?  Or they’re, in a fickle game, promoting their Greedy Strategy of a Bad Directed Group of Bad Gangs, like Mr. Kim Dung had mentioned in his Novel of Old Time?  Another way, do they plan to conceive, making History again, as in the Old Mongolian Ambition?

 

In terms of Quality of Humanities Foundation, I think, They can not be accepted by me into Our Modern Global Corporation; however, in terms of Human Rights, I think we have to wait for a while before making our decision in order to reconsider their Backgroud Profile before Making A Dicision on Acceptance or Not. I estimate about another half of century, so that we may see their Direction will become hopeful or not?  For today, Hong Kong have several demonstrations against them.  In the near past, Ethnic Tibetans had to burn themselves for Human Rights.  Another aspect, Muslim Immigrants, having integrating in the China Northwest, the Xingiang Region, have made some Violence Fights to ask for their Human Rights.  Meanwhile, the Amount of Wealth distributing to Poor Chinese Class is unfair, because of the High Class Government Officials’ serious Corruption.  So, temporarily,  I would like to close this Unit Profile Files, in which included their Resume and the ones of their Juniors’ Ones as well. I hope our Global Community must be warning to consider or evaluate any Country’s Quality plus its Good Trend for Mankind’s Security & Happiness./.

 

Tran, Vanson – 9/2014

              

NGUỒN THAM KHẢO CHÍNH CHO BÀI PHIẾM LUẬN/MAIN SOURCE OF REFERENCE

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=852&catid=39

Bài bình luận số 1: Đảng Cộng Sản là gì?

Bài bình luận số 2: Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào.

Bài bình luận số 3: Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bài bình luận số 4: Đảng Cộng Sản là lực lượng phản vũ trụ.

Bài bình luận số 5: Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công.

Bài bình luận số 6: Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc.

Bài bình luận số 7: Lịch sử giết người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bài bình luận số 8: Bản nguyên tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bài bình luận số 9: Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

              Ban Biên Tập báo Hoa Ngữ Đại Kỷ Nguyên

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: