Two Moons

HAI VẦNG TRĂNG

 Những năm tôi sống bên này..

Vầng Trăng Quê cũ tối nay thế nào?

Trung Thu tôi đứng bên cầu..

Mơ Đèn Con Cá, Mẹ sao chưa về?

Trăng Thu vừa mọc bên hè..

Chị Hằng đẹp lắm!  Trăng thề bên sông!

Người Em Gái nhỏ môi hồng..

Áo vương làn gió còn trông Thu  về?

Xa rồi ngàn dặm sơn khê..

Thuyền tôi viễn xứ khó về bến xưa..

Chúc Em hạnh phúc đơn sơ..

Bao niềm vui cũ, giấc mơ đạt thành..

Trông về cố quốc mong manh..

Bao giờ cuộc sống trở thành Quê Hương?

 

Vanson – Trăng Thu Xứ Người

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: