ANOTHER LOOK AT THE INFRASTRUCTURE IS FORMED BY THE UPPER MIND LEVEL

HẠ TẦNG CƠ SỞ XÂY DỰNG THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC? (2/2)

DẠNG VONG THÂN TRONG TRÍ TUỆ  CŨNG CẦN SỰ QUÂN BÌNH?

  (Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội)

 

Chủ Đề 2, chúng ta nhìn ngược Phương Trình Trên tìm hiểu..

Có Lý nào TTKT cũng đã xây dựng HTCS hay không?

Có, trong Cái Nhìn vào Dòng Sử Nhân Loại Hôm Qua..

Chúng ta thấy lãnh vực Tôn Giáo: Qua Nhiều Cuộc Thánh Giáo..

Nhìn Ngược lại, Loài Người đã bị Vong Thân Theo Trí Tuệ?

Như Ví Dụ trước đây, Xã Hội Chủ Nghĩa một Ý Hệ, Ta đã phiếm đàm..

Ý-Thức Hệ, liên thuộc, Ý Hệ Xã Hội Văn Hóa Con Người..

Hôm nay chúng ta phiếm đàm về Dạng Vong Thân Trong Tôn Giáo..

Trên căn bản, ở Tây Phương đã có nhiều Cuộc Thánh Giáo?

Ví dụ như Cuộc Thánh Chiến I, 2, giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo TK 11-12..

Khi mà các Đế Quốc Phương Tây đã phát triển cao hơn?

Thời kỳ đó, ở Đông Phương  có Phật & Nho Giáo…

Tôn Giáo đã chi phối Tâm Linh Con Người (Vong Thân Trong Trí Tuệ)?

Từ Góc Cạnh này , thì chính TTKT đã chi phối Con Người?

Và đã ảnh hưởng Con Người trong Bản Chất Văn Hóa Tâm Linh?

Và từ đó.. Con Người đã chuyển biến theo Thời Gian Tiến Hóa?

Trong Sinh Hoạt Giao Lưu cả Hai Phần Tinh Thần & Vật Chất?

Hiện Tại thì? Từ Nhà Nước Hồi Giáo định nghĩa thế nào?  (NNHG/IS)

Miền Trung Đông, TC-NNHG đang khuấy động không ngừng?

Qua những Hành Vi Tội Ác Chặt Đầu Loài Người của Nhóm IS?

Lý do nào, IS lại quá Cực Đoan và Tàn Nhẫn?

Và Hôm Nay,  đang đe dọa trầm trọng Thế Giới Con Người?

Nguồn Tham Khảo, chứng minh Nhóm IS là một Dạng Biến Thân?

Từ Xa Xưa, trong những lần có 2 Cuộc Thánh Chiến…

Sự Xung Đột Giáo Tôn, Lợi Quyền rồi sang Quyền Lực..

Miền Đất này đã biến thành một Bãi Chiến Trường?

Đã ảnh hưởng & phân hóa các Giáo Tôn & các Tộc Dân,

Trong rất nhiều Phương Diện, từ HTCS đến TTKT..

Nếu tạm ví Lý Thuyết Giáo Tôn và cả Ý Hệ Xã Hội..

Như những Hạt Giống gieo mầm, nhiều Thế Kỷ vừa qua..

Chúng Ta thấy những Giống Lúa Tốt cũng khó Cấy như nhau?

Chỉ vì Dị Biệt không Hóa Giải Nhau của các Nhà Lãnh Tụ?

Và Từ Đó MTXH đã nẩy sinh ra rất nhiều Phe Nhóm?

Phức Tạp hơn và Nay khó Hòa Giải an bình?

Từ Xa Xưa, trong những lần có 2 Cuộc Thánh Chiến…

Sự Xung Đột Giáo Tôn, Lợi Quyền rồi sang Quyền Lực..

Miền Đất này đã biến thành một Bãi Chiến Trường?

Đã ảnh hưởng & phân hóa các Giáo Tôn & các Tộc Dân,

Trong rất nhiều Phương Diện, từ HTCS đến TTKT..

Nếu tạm ví Lý Thuyết Giáo Tôn và cả Ý Hệ Xã Hội..

Như những Hạt Giống gieo mầm, nhiều Thế Kỷ vừa qua..

Chúng Ta thấy những Giống Lúa Tốt cũng khó Cấy như nhau?

Chỉ vì Dị Biệt không Hóa Giải Nhau của các Nhà Lãnh Tụ?

Và Từ Đó MTXH đã nẩy sinh ra rất nhiều Phe Nhóm?

Phức Tạp hơn và Nay khó Hòa Giải an bình?

Tôi nghĩ rằng Lý Do Chính của Xung Đột về Ý Hệ Xã Hội và Tôn Giáo trước nay..

Là do sự Thiếu Quan Tâm và Sự Quân Bình cả hai chiều Nhân Bản?

Một: chính là Mức Lạc Phúc Vật Chất Chung của Loài Người trong HTCS?

Hai:  chính là Phần Quyền Lợi Tinh Thần, cần phải Khai Phóng cao hơn?

Các Tôn Giáo & các SC Kinh Tế, phải phối hợp nhau, tìm Giải Pháp bình quân?

Bao gồm Khuynh Hướng Chung của Toàn Cầu trong Thế Giới?

Nhu cầu Hòa Giải của các Siêu Cường Tây Phương, LB Nga, và TQCS?

Vì Thực Chất từ lâu, đã Thiếu Công Bình Đời Sống Con Người?

Hiện Đại,  nếu Phân Tích các Quốc Gia này, ở khía cạnh Độc Tài ..

Toàn Trị Là một Dạng Thiếu Quân Bình trong Lợi Quyền Chân Chính?

Chóng hay chầy, Dạng Xã Hội này cũng đi đến Quá Khích,

Và kết quả của Địa Cầu, sẽ là những Bi Kịch Chiến Tranh!

 

Tran, Vanson – 9/2014

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: Mời Độc Giả vào xem Chi Tiết.

http://en.wikipedia.org/wiki/Historiography_of_the_Crusades

http://www.history.com/shows/mankind-the-story-of-all-of-us/videos/mankind-the-story-of-all-of-us-the-first-crusade

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Crusade

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Crusade

http://www.youtube.com/watch?v=QCR-DUKXgW0

http://www.encyclopedia.com/topic/Social_movements.aspx

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/06/140617_what_is_isis.shtml

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/09/140913_is_nguyenphuongmai.shtml

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: