UNITING OUR EFFORTS WILL CAUSE OUR STRONGER CULTURES

HỢP QUẦN GÂY SỨC MẠNH

(Thơ Tư do, Phiếm luận, Xã hội)

Bên Trời Tây, Tân Đế Quốc LB Nga tuy nhiều Tham Vọng,

Song Người Dân không Chậm Tiến ở Xứ Này..

Vẫn đang Chuyển Dịch những Đối Kháng mỗi ngày..

Để Tìm Lại những Nhu Cầu Tinh Thần & Vật Chất..

Có lẽ Chiến Tranh mỗi ngày thêm Tàn Sát?

Lãnh Tụ Nga, TT Putin bắt đầu hiểu Lý Lẽ gì?

Tham Vọng của Các Lãnh Tụ, các Chúa Sơn Lâm…

Càng Phát Động sẽ gây thêm nhiều Bi Đát?

Như Nhà Nước Hồi Giáo tuần qua, Tử Vong không ít?

Cứ đà này, Tham Vọng của Giáo Chủ sẽ Yếu Dần?

Nhóm Sunni đã phản tỉnh và đoàn kết nhiều hơn?

Cộng thêm các Siêu Cường Tây Phương tăng yểm trợ..

Song Miền Trung Đông, nếu Giải Hòa không cân xứng?

Sẽ tạo thêm những Mâu Thuẫn & Dị Biệt trong Vùng..

Do đó TT B. Obama nên cẩn thận Điều Nghiên..

Hầu Vận Động Thế Giới Người hướng chung vào Hòa Bình, Lạc Phúc?

Nhất là SC TQCS và mấy Đàn Em như CSBH và CSVN nữa..

Trong Hiện Tình, Họ vẫn Thích Ứng Hóa nửa chừng,

( vừaTư Bản, vừa Không Tưởng CNCS hôm qua?)

Thử Nhìn Lại những Thành Tích Xây Dựng hôm nay?

Cuộc Cách Mạng Xã Hội Các Mác không hẳn là Toàn Thiện..

Trong Nội Bộ, Họ cần khá nhiều Phần Điều Chỉnh

Để Quân Bình Tình Nhân Bản Dân Tộc và Tôn Trọng Nhân Quyền?

Đáng lẽ Thuận Theo Sự Phát Triển Kinh Tế của CĐ Thế Giới đang lên…

Khối Trung Hoa Cộng Sản nên tận tụy, cùng Dựng Xây Xã Hội Mới?

Điểu Chỉnh mọi Khuyết Điểm mà Dân Tộc mình còn Vấp Ngã..

Sát Cánh cùng Thế Giới Người trong Dạng Tiến Hóa Nhân Bản hơn?

Thay vì Nuôi Tham Vọng CHẾ NGỰ CÁC TIỂU QUỐC chung quanh..

Chỉ tạo nên Ngàn Đau Thương & Hệ Lụy?

Tuy rằng Mức Độ Chiến Tranh vẫn còn Dạng Chiến Tranh Lạnh..

Song nếu Căng Thẳng Hơn, Chiến Tranh Nguyên Tử sẽ bộc phát không ngờ?

Thế Giới Người trong Địa Cầu đã Chịu Đựng Đau Khổ bao lâu?

Chúng tôi kêu gọi các Lãnh Tụ Siêu Cường luôn Tỉnh Táo!

Con Đường Nhân Loại đang đi, Chính Nghĩa chỉ có một?

Ước Mong rằng Mọi Siêu Cường hãy Đoàn Kết Sống Chung..

Chỉ có thể Thực Hiện được Một Đại Cuộc cho Nhân Loại khốn cùng..

Bằng chính dạng HỢP QUẦN GÂY SỨC MẠNH?

Tran, Vanson – 9/09/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://preview.msn.com/en-us/news/us/obama-to-broaden-us-effort-to-combat-militants/ar-BB2gylc

http://preview.msn.com/en-us/news/world

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/citizens-and-party-independent-day-kh-09082014145346.html

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/09/140908_trien_lam_cai_cach_ruong_dat_nguyen_van_cuong.shtml

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/05/140504_toduyhop_land_disputes.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: