THE NATIONAL BUDGET AND THE BAD DEBTS

NGÂN SÁCH QUỐC GIA & NỢ XẤU
(National Budgets & Bad Debts) – (Thơ Phiếm luận, KTTC, Xã hội)

TQ & cả VN-XHCN đều rơi vào Tình Trạng Nợ Xấu (Bad Debts)
Nhưng Đa Phần Nền Kinh Tế là Quyền Lực của Quốc Doanh?
Hiện Đại, Nguyên Tắc Kế Toán của Đa Số các Quốc Gia..
Họ đều Áp Dụng theo Mô Hình Kế Toán Mỹ?
Tôi cũng đoán, các Quốc Gia XHCN như TQCS và VNCS..
Cũng áp dụng theo Kế Toán Mỹ vì có chân trong WTO..
Bản Đối Chiếu Biểu của Quốc Gia hàng năm đều khai báo?
(The Annual Balance Sheet of the Nation should be declared)
Hiện tại theo Ước Đoán của tôi thì Nợ Xấu..
Của Hai Nước này rơi vào Tình Trạng Khó Đòi?
Và Con Số Nợ Xấu đã lên khá cao?
Nợ Xấu theo NT Kế Toán chính là Chi Phí..
Chi Phí là một Trương Mục trong Bảng Tường Trình Lợi Tức,
(Expense Account Is reported in the Statement of Income)
Nếu Chi Phí cao, thì Lợi Tức sẽ giảm thấp dần dần..
Con Số cuối cùng chính là Lợi Tức Thuần (Net Income)
Mà Chuyên Viên Kế Toán phải chuyển vào Đối Chiếu Biểu..
GDP của một Quốc Gia sẽ tăng lớn hơn và Tiền Vốn (Equity)
Cũng sẽ tăng, nếu Nợ Xấu không nhiều?
Còn như nếu Nợ Xấu, ngược lại, quá cao?
Thì Tiến Lời Chuyển vào Vốn hàng năm rất thấp?
Tương Quan Ngân Sách Quốc Gia và Nợ Xấu..
Rất dễ nhìn, khi Bộ Tài Chánh Kế Toán minh mạch trình bầy,
Ngược lại, nhiều Công Ty Tư Nhân mánh lới, che dấu V/Đ này..
Đã Khai Man hoặc cứ để vào Trương Mục Sẽ Thu Sau, mãi mãi…
(Danh từ Trương Mục này gọi là Account Receivable) trong Balance Sheet.
Và Chi Phí Nợ Xấu, nếu điều tra kỹ, những Lý Do?
Một trong những Nguyên Nhân là Do Quen Biết, Mượn Tạm Trả Sau..
Nói Tóm Lại cũng có thể là một Dạng Hình Tham Nhũng?
Chúng tôi Hy Vọng một VNCS đang Định Hướng vào TTKT..
Sẽ đủ Chuyên Viên Trong Sạch để Kết Toán TM Nợ Xấu này?
Bằng không Mức Nợ Xấu cứ phải Do Chính Phủ vá víu những Nguồn Tiền?
Hoặc Viện Trợ, hoặc Thuế Cao, hay qua nhiều Màn Quy Hoạch?
Nhà Ái Quốc của một VN-CXCN đang Đổi Mới..
Tôi hy vọng rằng Mức Lợi Tức Dân Nghèo sẽ cải thiện không lâu?
Có nghĩa là Làm Sao Mức Nợ Xấu được Trả Mau?
Rồi Phân Phối cho Mức Lương Giớ Công Nhân còn khiêm nhượng?
Và cũng là Dạng Cải Thiện nhiều Lãnh Vực cho Quê Mình hãnh diện?
Bằng không, Ta lại phải mất thêm 1/2 Thế Kỷ, Đổi Mới I lẫn 2-3?

Vanson Tran – 8/2014
NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.ehow.com/info_12028077_allowance-bad-debt-balance-sheet.htmlBad

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: