ARE COMMUNISTS ATHEISTS?

NGƯỜI THEO THUYẾT CỘNG SẢN CÓ VÔ THẦN KHÔNG?
(Thơ phiếm luận, xã họi)

Bạn có biết không, XHCN có chất lượng một Tôn Giáo?
Trong khi các Giáo Tôn cho Cộng Sản là Thuyết Vô Thần?
TQCS hiện nay đã & đang loại Ai Theo Pháp Luân Công?
Lại hỏi ngược lại, “có phải Người Cộng Sản Không Tôn Giáo?”
Trong nhiều triệu Đảng Viên, đều Vô Thần, Vô Tôn Giáo?
Còn các Tôn Giáo có Đóng Góp vào Cái Tốt không?
Hay có một vài Tôn Giáo đang lạc vào Cái Xấu?
Thuộc Người Tốt hay Xấu, những Người Theo Cộng Sản?
Trong Cuộc Sống, Bạn đang thuộc Tôn Giáo nào?
Và Tôn Giáo này có Dậy Bạn, Xấu Tốt hay không?
Từ Gia Đình, rồi Học Đường, Ta học Kiến Văn Thế Giới?
Nền Văn Hóa nào hiện nay Bạn cho là Tiến Bộ?
Học Thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa hay HT Dân Chủ, Tự Do?
HT XHCN có phải không chất lượng Tôn Giáo hay không?
Lúc các Lãnh Tụ chết, Họ theo Nghi Thức Tôn Giáo nào, Bạn biết?
Như vậy Khi Ta Sống & Giao Lưu vào Xã Hội..
Nguyên Tắc Chung là Phải Biết Chấp Nhận Dị Biệt Tha Nhân?
Nều nói không là Mâu Thuẫn Nhau, tạo nhiều Cuộc Chiến Tranh?
Các Cụ xưa thường nói, “Cha Mẹ Sinh Con, Trời Sinh Tính”?
Khó có Cha Mẹ nào dung hòa được Tình Tình Con Cái?
Và trong Nhân Quần cũng vậy, các Tôn Giáo cũng va chạm nhau?
Nhưng Ta phải biết Chấp Nhận Dị Biệt Của Tha Nhân..
Nếu không, đã xẩy ra biêt bao Điều Xung Khắc?
Và từ đó, Chúng Ta có những lần Thánh Chiến?
Và những lần Cấm Đạo, Cấm Theo Đạo Lạ, Tha Nhân?
Xưa Bạn muốn Lấy Vợ Người Công Giáo, Bạn làm sao?
Bạn phải Rửa Tội, và quyết tâm Cải Đạo?
Ngày nay, có phần Hòa Giải trong Đạo Công Giáo..
Lấy Vợ Lấy Chồng, Ai Tôn Giáo nào, thì cứ giữ Của Mình,
Còn khi Sống Chung thì Ai giữ lấy Niềm Tin..
Rồi Con Cái cũng vậy, tùy cái Duyên Chúng theo Tôn Giáo?
Nhưng trái lại, với vài Giáo Tôn và nhất là Hồi Giáo..
Cái khoản Hòa Hợp Này thường tạo Sự Chống Đối Nhau?
Do đó mà có Nhiều Phân Hóa Tôn Giáo ở Trung Đông?
Rồi gần đây, Ai theo hay không theo Cộng Sản?
Không theo Cộng Sản, xếp vào Lực Lượng Thù Địch?
Theo Cùng Đảng CS Mình, sẽ là Đồng Chí, Anh Em?
Nền Văn Hóa Nhân Loại, nay vì Kinh Tế giao lưu..
Đang cố gắng Hòa Giải Nhau trong nhiều Sinh Hoạt?
Dạng Hòa Giải này thường chỉ Xẩy Trên Bề Mặt…
Còn Bề Sâu, Họ thường Phe Phái, Cấu Kết Nhau?
Họ thường Hệ Thống Hóa và Nối Kết Chặt Nhau..
Và Giáo Điều ban ra Từ Trên Xuống Dưới?
Bạn không là Đảng Viên hay Cảm Tình Viên, đương nhiên Bị Loại?
Họ có dùng, chỉ là Giai Đoạn Tạm, mà thôi..
Dù là cùng một Hệ Thống CS, các đảng viên..
Nay khác biệt, Bạn có thể bị Thanh Trừng và Sa Thải?
Hoặc Bị Tù khi tội nhẹ, hoặc Cho Biệt Xứ,
Như TQCS hôm nay đã và đang loại nhau?
Vì vào TTKT, những Nguyên Tắc Dân Chủ & Nhân Quyền
Phe của CT Tập Cận Bình đang Loại các Phe Trước?
Vì Đảng của ông Tập Cận Bình cho rằng Mình Trong Sạch?
Phải Đả Hổ, Đả Ruồi, dù bất chất Cấp Hàm nào?
Các Nhà Tân Tỷ Phú thuộc Đảng Cộng Sản Bên Tầu..
Đã đến giai đoạn Họ Thanh Toán Nhau, hay là Bị Thanh Toán?
Cái Đặc Tính Nhất Nguyên phải giết Đa Nguyên là Lõi Cốt?
Tham Nhũng làm tan đi Sự Tồn Tại của Đảng Cộng Sản Tầu?
Cho nên Phe của Lãnh Tụ CS Tập Cận Bình..
Đinh ninh rằng Họ không còn Ai Tham Nhũng?
Đây lại là một dạng Rút Phải Lá Bài hoàn toàn Bí?
Càng đi sau vào Nhiều Hệ Lụy diễn tiếp mà thôi?

Tran, Vanson – 8/14

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: