THE MANKIND JUNGLE AND ITS KINGS

RANH GIỚI RỪNG NHÂN LOẠI & CÁC CHÚA SƠN LÂM..
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Một số Bạn hỏi tôi Tại Sao bi quan thế?
Vẽ Khu Rừng Nhân Loại, lại các Chúa Sơn Lâm?
Vào trong Đời, tôi sống đã nhiều năm…
Chạm Kinh Nghiệm.. thấy Con Người cũng là Sinh Vật?
Nhưng Người Bạn nói, Con Người có Nền Văn Hóa..
Sinh Vật thì không? Chúng chạy theo Chúa Sơn Lâm..
Hồi con tôi còn nhỏ, Chúng coi The Jungle Kings..
Hơi giống Truyện Ngụ Ngôn của La Fontaine nước Pháp..
Dần dà thì tôi đem những Điều Lịch Sử ra đối chiếu..
Thật vậy, Ranh Giới Rừng Nhân Loại tùy các Chúa Sơn Lâm..
Vào thời cổ Giống Bách Việt thì có Việt Nam?
Thời Tam Quốc Chí có phải Việt Nam là Nam Việt?
1000 năm Tầu đô hộ Ta, còn trong Lịch Sử?
Năm 939, nền Độc Lập Việt gây dựng bởi Ngô Quyền..
Dù phải Triều Công, nhưng Ranh Giới Nước Ta đã hiện hình,
Rồi từ thế kỷ 1000 ấy, Ta có các Triều Đại..
Nhà Đinh, Tiền Lê, Lý, nhà Trần, Hồ, nhà Mạc..
Và tiếp theo là triều đại Trịnh Nguyễn Phân Tranh..
Mặc dù trên danh nghĩa đều Phò Tá Nhà Hậu Lê..
Song 2 Chúa Trịnh Nguyễn đã phân chia Ranh Giới?
Dòng Sông Gianh đã chia đôi hai miền Nam Bắc..
Nhà Tây Sơn đã thống nhất Đất Việt một lần?
Song Dòng Đời biến chuyển vẫn không ngừng?
Khiến Nhà Nguyễn Gia Long đã trở về cùng Quân Pháp?
Vào thời kỳ này, nhiều Khu Rừng đã chia nhau bởi nhiều Đế Quốc..
Là những Chúa Sơn Lâm kìm kẹp những Sinh Vật bé nhỏ yếu hèn..
Đọc Quá Trình Lịch Sử, Dạng Đế Quốc cũng không vững bền?
Khi Ý Thức Cách Mạng của các Nhóm Dân nhiều năm làm Nô Lệ?
Nền Văn Hóa nẩy sinh Ý-Hệ trong Khu Rừng Nhân Loại..
Chuyển Hoán nhau và Thanh Lọc bởi Sinh Vật Con Người?
Ta thấy có một Dạng Tiến Hóa Ý Hệ khắp nơi nơi..
Bao gồm cả Ý Hệ Tự Do, Nhân Quyền & Dân Chủ..
Song Ranh Giới của các Siêu Cường có nhiều Thay Đổi?
Sau Thế Chiến II, Chiến Tranh Lạnh, đến Chính Sách Toàn Cầu?
Ngày nay, Ta phải nhận định từ Những Liên Minh?
Để hiểu rõ những Mối Liên Kết nhau của Loài Người hiện đại?
Tôi đã cho rằng có 3-4 Chúa Sơn Lâm trong Khu Rừng Hiện Đại..
Liên Minh nhau trong Giao Lưu Văn Hóa, Kinh Tế lẫn Võ Công?
Bởi vì Kinh Nghiệm Thế Kỷ trước, Võ Công phải Hạch Tâm?
Kinh Tế phải đạt Tiến Bộ Cao, thuộc lãnh vực Kỹ Năng & Khoa Học?
TQCS cách đây 40 năm hãy còn là một Quốc Gia lẹt đẹt..
Sau 40 năm, TQCS tiến rất nhanh, được xếp vào hạng Siêu Cường?
Sau Hoa Kỳ, Liên Âu, và có thể TQCS trên cả LB Nga?
Chưa kể TQCS, mức Dân Số khá cao, đứng nhất trong Hoàn Vũ?
Gần như Biên Giới của Khu Rừng Người, hôm nay hơi rõ rệt?
Xét yếu tố Địa Lợi thôi, TQCS đang rất ảnh hưởng Á Châu?
LB Nga cũng đang vì yếu tố Địa Lợi, đã Làm Liều?
Chiếm Crimea của Ukraine dựa vào Nhóm Thân Nga có sẵn?
Có lẽ TT V. Putin Nga đang hình thành một Tân Đế Quốc?
Còn Siêu Cường Mỹ đành bỏ Góc Rừng Rậm Trung Đông?
Khu Rừng Nhân Loại đã không hẳn đứng im?
Chúng sẽ thay đổi tùy những Liên Minh Loài Người liên kết?
Xin hỏi thật, xem VNCS sẽ thuộc Khu Rừng nào vĩnh viễn?
Lựa Chọn Thế nào để Cuộc Sống Sinh Vật Nhỏ sinh tồn?
Hiên tại, tôi thấy VNCS khó thoát khỏi Ảnh Hưởng Tầu?
Một Chúa Sơn Lâm (SC) đang lên và nhiều Tham Vọng?
Chưa kể trong Quá Trình, VNCS là Đàn Em Trung Cộng?
Những Liên Hệ nào mà VNCS có Nghĩa Vụ thi hành?
Một khi có những Quỹ Đạo Liên Kết đã hình thành..
Thì các Sinh Vật Nhỏ trong Khu Rừng mới thái hòa, ổn định..
Trong Hiện Đại, các Chúa Sơn Lâm vẫn đang Chuyển Trục?
Thế Sự Bàn Cờ như Tân CT Lạnh, chuyển biến nhiều?
Miền Đông Âu, Trung Đông và Châu Á, Biển Đông…
Vẫn là những Dữ Kiện đang dấy lên khá nhiều Hệ Lụy?

Vanson Tran, 8/2014

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/does-cn-wor-ab-pres-arf-meet-08062014053221.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh-Nguy%E1%BB%85n_ph%C3%A2n_tranh
http://www.articles.economictimes.indiatimes.com › Collections › Oil
http://www.cfr.org/world/armed…china…/p27883
http://www.2.gwu.edu/…/BalancingActs_Compil…
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations
http://www.focusweb.org/node/1096
http://www.csis.org/…/140605_Green_Po…Center
http://www.academia.edu/…/The_Chinese_threat_to_US_interest…
http://www.chinausfocus.com/…/obamas-asian-tour-reflects-us-rebalance-strate…
http://www.ipcs.org/…/china/japan-and-us-in-the-asia-pacific-countering-chine…

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: