A NEW COLD WAR IS BEING FORMED?

DẠNG TÂN CHIẾN TRANH LẠNH ĐANG HÌNH THÀNH?
(Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Ngày nay, nếu hỏi Điều Gì là quan-trọng?
Xin trả lời, chính là Lợi-Quyền & đó là Kinh-Tế..
Các Nước đều bận tâm vào Giao-Thương & Kinh-Tế..
Như của TQCS hay cả VNCS hôm nay?
Biến-cố Tham-Vọng Bá-Quyền của TQCS ở Biển Đông..
Ta nhận ra lãnh vực Cạnh-Tranh Kinh-Tế càng rõ rệt?
Yếu Tố Kinh Tế, TQ-XHCN lúc đầu Chủ Quan & Quyết Định..
Và TQ-XHCN nghĩ rằng VN-XHCN sẽ nhượng-bộ Đàn Anh?
Bởi vì Quyền Lực mà TQCS, trong vai vế Chưởng Môn..
Và Luật Chưởng-Môn lâu nay vẫn thường Quyết Định?
Tuy nhiên việc Tranh Chấp Vùng Lưỡi Bò Biển Đông của TQCS ..
Đã chứng-minh rằng Họ đã thất-bại Dự-Án này?
Song nay TQ-XHCN đương nhiên đã Điều-Chỉnh ngay..
Để duy-trì Thế của minh trong phạm-vi Quyền-Lực?
Theo tôi, Thế Quyền Lực hiện nay, 3 Siêu-Cường mạnh..
Một là Mỹ-Tây Phương, LB Nga, rồi đến TQCS & Các Đàn Em?
Mỗi Thế-Lực cũng đang Điều-Chỉnh & Chuyển Xoay?
Để phù-hợp với Mục-Tiêu, Thế mình cho phép?
Cũng như tại Trung-Đông, khá nhiều Nước Nhỏ..
Cạnh-Tranh Quyền Lực và Nguồn Kinh-Tế Xăng Dầu?
Dạng Quyền Lực của Khối Ả Rập Trung Đông..
Vẫn phải hiểu sự bao hàm cả Bất Đồng Tôn Giáo?
Dạng Cấm-Vận Kinh-Tế trong những Thập Niên trước..
Sang đến Thập-Niên này, có lẽ không hiệu-quả nhiều?
Bởi vì, Thế Liên Minh có mạnh, Quyền-Lực mới nhiều
Thế Liên-Minh yếu, như một Võ-Sinh không còn Nội Lực?
Gần đây, Thế LM Hoa-Kỳ Liên-Âu không còn mạnh..
Vì Hoa-Kỳ đã Bỏ Cấm Vận, cùng TQCS giao thương?
Lòng Hào-Hiệp của Mỹ với TQCS hơi Bất-Bình-Thường?
Chỉ trong 3-4 thập-niên, TQCS đã ngang hàng Nhật-Bản?
Dù sau này, Mỹ đã điều-chỉnh thành Toàn-Cầu-Hóa?
Về Thế-Cờ, Hoa-Kỳ đã mất thế, từ buổi TT Richard Nixon?
Nay Con Hổ Xám nanh vuốt đầy đủ, Nó sẽ hăng?
Còn muốn thử sức Hổ Vàng, lâu nay không đối thủ?
Thế Cạnh Tranh hiện đại tuy là Kinh Tế..
Song Kinh Tế bão hòa rồi, Thế Quyền Lực sẽ tiếp theo?
Khu Rừng Nhân Loại nay nổi bật3-4 Chúa Sơn Lâm..
Mỹ, LB Liên Âu, LB Nga và LB Trung Hoa Cộng Sản?
Trong những Sinh Hoạt vì Nhu Cầu Kinh Tế..
Sẽ dần dà chuyển biến sang Thế Quyền Lực Cạnh Tranh..
Như LB Nga vừa ngoạm Mảnh Đất Crimea?
Như TQCS vẽ Vùng Lưỡi Bò, Chủ Quyền Ko Tranh Cãi?
Rừng Nhân-Loại lại bắt đầu nổi lên ?
Từ Trung-Đông, Đông-Âu, Vùng Nam-Hải tới Biển Đông?
Và những Đụng Chạm, Căng Thẳng sẽ lần lượt tiếp theo…
Nhân Loại chắc sẽ đang vào Thời-Kỳ Tân Chiến Tranh Lạnh?

Vanson Tran, 8/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.mhznetworks.org/mhz-worldview/live
http://www.whatreallyhappened.com/category/russia
http://www.columbia.edu/…/Waltz_Structural%20Realism….
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea
http://www.thediplomat.com/…/russias-elusive-quest-for-influence-in-a…
http://www.everythingleft.co.uk/category/economics/
http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/…ukraine…/2/
http://www.economist.com/node/15603630

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: