NATURE AND THE HUMAN SOCIAL THEORIES (Final Part)

THIÊN NHIÊN VÀ LÝ THUYẾT XÃ HỘI CON NGƯỜI
(Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – Phần Chót)

Ta cũng có thể ví Dòng Văn Hóa Con Người như Dòng Nước?
Thời gian Qua, Hiện Tại, và cả Tương Lai…
Sự Tiến Hóa, tùy theo những Tác Động Chuyển Hoán, thay đổi sắc mầu..
Vẫn có thể hy vọng Đất Nước đổi thay qua Phần Thích Ứng?
Mối Giao Lưu Văn Hóa Hôm Nay, đặc biệt là Kinh Tế..
Luật Tiến Hóa, không có sự Vĩnh Viễn vững bền?
Như Vũ Trụ và Địa Cầu, tuy Năm Tháng vẫn triền miên..
Những Lục Địa vẫn thay đổi từng Thời Kỳ với nhiều Yếu Tố?
Lý Thuyết Khoa Học vẫn Tiến Hóa đều theo Lịch Sử?
Và Loài Người vẫn phải Thích Ứng & Điều Chỉnh với Môi Sinh?
Sự Biến Chuyển của một Lý Thuyết Xã Hội, trong Quá Trình..
Đã ảnh hưởng theo Mối Giao Lưu của Môi Trường Văn Hóa?
Chủ Nghĩa Đế Quốc bị Phản Đề bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản?
CN Cộng Sản khi thích ứng đã bị Sụp Đổ ở Sô Viết Liên Bang?
Song, một Số Nước đã biến cải Chủ Nghĩa Mác-Lenin…
Thành một Chủ Nghĩa Mới dung hòa là Xã Hội?
Ví dụ, CN-XHCN của BHCS, VNCS, TQCS Tầu….
Hay các CN Độc Tài, Quân Đội, hoặc Giáo Tôn..
Cũng đã phải điều chỉnh dần theo Nhu Cầu Thời Đại?
Các Lãnh Tụ dù Chủ Nghĩa nào cũng cần điều chỉnh?
Yếu tố Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ của Mỹ và Tây Phương..
Lý Thuyết Xã Hội, không gian nào, cũng sẽ phải Cập Nhật nhanh?
Bởi vì, đây là Luật Số Đông trong Đia Cầu cho Muôn Loài Sinh Vật?
Bình Lượng về Lý Thuyết nào tối cần trong Hiện Đại?
Lý Thuyết Xã Hội, Chủ Nghĩa Dân Chủ Mỹ & Tây Phương?
Hay là Lý Thuyết XHCN Định Hướng Theo TTKT Tây Phương?
Bạn có ngần ngại Thử Món XHCN của THCS, BHCS, Cuba-CS?
Dẫn chứng vài Thành Tích gần đây vài Món Ăn Văn Hóa…
Bằng cách Tìm Ra Thông Số, Các Bạn thích Món nào?
Chúng ta hãy kiên nhẫn làm một Bản Tổng Thống Kê?
Và sau đó, cùng Ngồi Với Nhau, và Bình Luận?
Xin tạm Kết Luận Chủ Đề Này, trong khi Chờ Tham Khảo,
Và Chúc Các Bạn Niềm Hy Vọng Cuộc Hành Trình…
Con Đường vào Văn Hóa của Các Chủ Nghĩa Xã Hội hôm nay..
Theo tôi, giống những Gia Vị Món Ăn Tình Thần làm Thị Hiếu Con Người thoải mái?
Lý Tưởng Đại Đồng Nay chỉ còn là Lý Thuyết?
Nhưng Lý Do nào, các Chính Quyền CS/XHCN vẫn duy trì?
Vẫn Định Hướng và Áp Đặt Chế Độ Độc Tài?
Vào Đời Sống Nhân Dân & và vào Toàn Dân Tộc?
Nhiều Thế Hệ vẫn lê thê trong Nền Văn Hóa Cộng?
Thế Giới đã giao lưu vào Nền Văn Hóa Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền?
Sẽ Bất Hạnh, cho Dân Tộc Nào Vẫn Cực Đoan Trong Lập Trường?
Vì sẽ chuốc lấy nhiều Điều Thiệt Thòi & Tụt Hậu?
Văn Hóa Loài Người đang đi vào Toàn Cầu Hóa..
Có thể Dung Hòa & Biến Chuyển Chất Lượng Văn Hóa Hôm Nay?
Một Hướng Đích của Lý Thuyết Nhân Bản đang Tác Động Trong Thế Kỷ này,
Sẽ trở thành Mẫu Số Chung cho Con Người vào Hy Vọng?
Nhất là Dân Tộc hẩm hiu, như Việt Nam Ta, trong Hiện Đại./.

Vanson – 7/2014
NGUỒN THAM KHẢO DUYỆT QUA CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Communism

http://ethongluan.org/index.php?opti…=44&Itemid=301
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_North_Korea
http://topdocumentaryfilms.com/communism/
http://www.giantbomb.com/forums/off-…ina-o-1434841/
http://www.worldaffairsjournal.org/a…re-north-korea
Tran Van Son is online now Thông Báo Nội Dung Xấu

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: