THE ADVANCED EDUCATION OF VIETNAM, YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VN-XHCN HÔM QUA, HÔM NAY & NGÀY MAI?
Xin xem qua Website về Nền Tảng Đại Học Nước Ta trước, website dưới đây:

http://www.cohanvan.com/nho-dhao/Tu-thu/dhai-hoc/thanh-kinh
Cám ơn Quý Vị Độc Giả, và sau đây là Ý Kiến cá nhân chúng tôi:
Ý kiến cá nhân tôi cho rằng Ý Niệm Đại Học đã có từ lâu, nhất là thời kỳ ảnh hưởng Trí Tuệ Nho Học của các Cụ xưa của ta, song Ý Niệm ấy không phát triển và tiến hóa thích đáng theo thời gian, nhất là những Biến Cố Chiến Tranh, Xung Đột Quyền Lực và Nhân Quyền trong gần 2 thế kỷ qua. Các Nền Văn Hóa có khuynh hướng Vong Thân Trong Vật Chất hơn là trong Trí Tuệ, để rồi như tình trạng Lạc Trong Rừng vậy, khó tìm được Lối Ra thoải mái? Nhất là VN-XHCN hôm nay, ảnh hưởng cái Khối Bu trong Bộ Óc (Ung Thư Văn Hóa) mà Triệu Chứng lúc nào cũng Chế Ngự nhiều Cơ Bắp và có thể nói là Toàn Thân Thể của Văn Hóa Việt suốt 40-50 năm qua. Các Bậc Trí Thức tuy càng nhiều song chưa đủ khả năng Vận Động Nền Văn Hóa (hay Tư Duy Văn Hóa) nhiều thập niên cho đến nay. Gần như bị một Cái Bướu Chính Trị khống chế cả? Do đó, theo tôi, Khối Trí Thức cũng có một Khả Năng Nhiễm Kháng khi Giới Này nhìn rõ là : Phải Tiến Hóa Tư Duy Giáo Dục? hay nói một cách khác là phải Phải Tiến Hóa chính cái Quyền Lực Chính Trị đang Cầm Tay Lái, trên Con Đường Đổi Mới, vào Tiến Bộ, của Chiếc Xe Văn Hóa & Giáo Dục đã lên những Con Giốc quá lâu và mệt nhoài rồi? Quý Vị thấy sao?

Bản dịch Anh ngữ:
My personal opinion that the Concept of University or Higher Education Foundation has been existing for long, especially the influence of Confucian Wisdom . However, this Concept did not develop properly, particularly its evolution over time, due to our national incidence of wars, our political conflicts and Human Rights for nearly two centuries. The Cultures of th World tend to be more alienated in Materialistic Direction than in Intellectual One, and then, causing a status of being lost in the forest, very difficult to find a comfortable Exit? Especially today, VN-socialist, the well-known Tumor, having been affecting totally the volume of the brain? (Cultural Cancer), specially its Symptoms always overpower many muscles, even the whole Body of Vietnamese Culture, during past 40-50 years. The numberous Wise Men haven’t obtained much but enough their Immune Capacity for changing this Culture (or Cultural Ideology) for decades now. In another word, Almost Our hump Political Tumor has been controlling all, on the Road of New Development. The Educational Truck has been running up to its slopes so tiredly? Therefore, in my opinion, intellectuals must concern a susceptibility to have a resistance to this world view. ?

NGUỒN/SOURCE:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/08/140801_vn_university_reform_questions.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: