THE DOMINANT AND RECESSIVE CULTURES

VĂN HÓA PHỤ THUỘC & VĂN HÓA CHẾ NGỰ
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Trong bài trước, “Món Ăn Mới, Món Ăn Cũ”..
Tôi cho rằng Văn Hóa rất giống các Món Ăn..
“Ý Hệ Văn Hóa” đều là những Món Ăn Ta nuốt trong Đời..
Ăn quen mãi, Món Ăn trở thành “Quốc Hồn Quốc Túy”?
Và Chúng Ta cũng có nhiều Khách Hàng trong đó?
Thị Hiếu của Khách Hàng, tùy theo Hoàn Cảnh nổi trôi?
Ngày Nay nổi danh nhất trên Hoàn Vũ, theo tôi..
Có thể thấy <3-4 Món Tinh Thần>, bao gồm luôn Tôn Giáo?
Món Ăn Tinh Thần, gồm các Ý Hệ Xã Hội & Tôn Giáo..
Phân tích sâu, theo tôi, Ta phải tùy thuộc mỗi Cảnh Đời?
Nay lưu vong, tôi kinh nghiệm được nhiều Món hơn?
Kết luận, chẳng qua Chúng Ta tùy Không Gian hội ngộ?
Không có Cuộc Chiến Việt Nam, tôi không sang Mỹ?
Sống Lưu Vong, như Dạng, phải Thích Ứng Hóa các Món Ăn?
Thật vậy, Roast Chicken, Tacos, Noodle, Hamburgers..
Đều ngon cả, ngoài Món Phở Quê Tôi, món quốc hồn quốc túy..
Bạn hỏi tại sao Tôi thích ăn Cơm Tây, Cơm Mỹ?
Bà Xã tôi, trái lại, chỉ thích Cơm Tầu?
Mấy Đứa Con tôi, nay Chúng thích cả cơm Trung Đông..
Lý Do chính là sự Đổi Thay, cái duyên do Hoàn Cảnh?
Quê Ta chính là một Miền Giao Lưu, nhiều Hội Nhập?
Tiếp Xúc khá nhiều 3-4 Nền Văn Hóa Chính của Địa Cầu?
Vì Nước nhỏ, Ta phải thích ứng Nền Văn Hóa Tha Nhân?
Trong Gia Vị Văn Hóa, đã pha trộn cả Tầu, Tây, Nga và Mỹ?
Văn Hóa Mạnh nào đã và đang ảnh hưởng Nước Ta hội nhập?
Chính là Nền <Văn Hóa Chế Ngự> và Chất Lượng sẽ dài lâu..
Nền <Văn Hóa Phụ Thuộc> chính là Nền Văn Hóa của Chúng Ta,
Trong mọi Chuyên Ngành, nhất là về Mô Hình Xã Hội..
Trong 4-5 thập niên trước nay, Văn Hóa Nước Ta hội nhập..
Theo Mô Hình XHCN, từ Văn Hóa Trung Hoa?
Các Gia Vị Văn Hóa, khi Hội Nhập Nền Kinh Tế Thị Trường…
Đã có rất nhiều Thực Khách, Khen Chê, theo Hoàn Cảnh?
Muốn thoát ra khỏi Dạng Mô Hình Văn Hóa Phụ Thuộc..
Các Lãnh Tụ Mình buộc phải có Đầu Óc Tính Hoa?
Óc Sáng Tạo và Khả Năng Thích Ứng Hóa phải cao?
Để chính Toàn Dân sẽ tự nguyện và đam mê Nền Văn Hóa?
Gần đây, Người Văn Hóa Lưu Vong bàn về Bản Sắc?
Chỉ là một Ý Tưởng, Ngồi Phân Tách Gia Vị Văn Hóa cho vui?
Vì Môi Trường Văn Hóa Hội Nhập tác động Người Lưu Vong..
Những Gia Vị mà Họ khó thể nào không Chấp Nhận?
Nhưng Phần Lớn trong Tiến Trình Hội Nhập..
Ở Hoa Kỳ qua Sự Khảo Sát Chuyên Môn..
Thì từ Dạng Đa Văn Hóa, Đa Chủng Tộc một thời gian..
Vẫn có những Dạng Salad Bowl rồi Melting Pot..
Chất Lượng Gia vị Văn Hóa Gốc có thể còn trong Thế Hệ Một…
Rồi dần dà, chuyển biến, từ Thế Hệ tiếp theo..
Trong Tác Động Chuyển Biến Gia Vị Văn Hóa Bản Sắc Mầu..
Sẽ có một Dạng cốt lõi… đó là Nền Văn Hóa Chế Ngự?
Dân Số Lưu Vong theo Dòng Đời Hội Nhập…
Sẽ là sự Hội Nhập vào Nền Văn Hóa Chính mà thôi..
Dù Bạn bàn luận hay hành động cho Sự Đổi Thay..
Vẫn phải rơi vào 2 Dạng: ” Văn Hóa Chế Ngự hay là Phụ Thuộc”?

Tran, Vanson – 8/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10554:chuy-n-van-hoa-quy-l-y-l-giang&catid=66&Itemid=301
http://www.wisegeek.org/what-is-a-dominant-culture.htm Cached
A dominant culture is a culture that is the most powerful, widespread, … and often produce rebellious cultures that protest against a dominant one.
http://www.dictionary.reference.com/browse/recessive+trait?s=t Cached
Recessive trait definition at Dictionary.com, … recessive trait in Culture Expand. … which is a dominant trait, and one gene for light hair, …
http://www.ehow.com
What Is the Difference Between Dominant & Recessive?. … Culture & Society; … A dominant trait is one that is expressed in an individual who has only one copy of …
Dominant | Define Dominant at Dictionary.com
http://www.dictionary.reference.com/browse/dominant Cached
http://www.differencebetween.com
What is dominant – Answers.com
http://www.wiki.answers.com

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: