The Heart Sound of Cultural Frustations

NHỮNG TIẾNG LÒNG BỨC XÚC
(Phiếm luận, Xã hội)

Một hệ lụy mà tôi vừa nhận thấy..
Có những mầu trắng, tím, xám, đỏ, đen..
Qua những Bài Viết, dù bình luận, hay thơ văn…
Trên Mạng Ảo hay trên nhiều Mạng Thật..
Có lẽ Mạng Thật không gian là Trong Nước…
Còn Mạng Ảo, rất nhiều, ở Hại Ngoại, khắp nơi…
Một Nhà Ái Quốc nói Chuyện Nước Non..
Không thực sống trong Không Gian Chữ S?
Nhiều Nhà Yêu Nước, sống ngay Trong Nước..
Một đôi khi, Tiếng Kêu Gọi, lại u buồn!
Bài Văn Chương, Mạng Hải Ngoại tuy có hồn…
Song thực tế, khó Giã Từ cảnh Đời đang ưu đãi?
Họ đã nói lên, có lẽ, do Lòng Bức Xúc?
Cũng có khi Bức Xúc tích lũy tiềm tàng?
Mỗi Bức Xúc lại mang một Chất DNA?
Ảnh hưởng theo Chiều Dài của Thế Hệ?
Dù Văn Hóa Gốc đã văng đi phần Gốc Rễ..
Chất DNA này.. Thương Nguồn Cũ.. vẫn lê thê?
Những Tiếng Lòng Bức Xúc, từ Văn Hóa, chất DNA..
Là một chuỗi chất Amino Acid nhiều mầu sắc?
Là mầu trắng, tím, xám, đỏ, vàng, đen như mô tả…
Vẫn theo nhau, quấn quít lấy Vấn Đề?
Song thực tê, chúng lại là Chất Xúc Tác thơm ngon?
Như Gia Vị một Món Ăn mà Bạn cho là Quốc Hồn Quốc Túy?
Hãy đi nhặt tất cả nhưng Tinh Hoa Gia Vị ấy..
Mở một Quán Hàng, chắc đắt Khách Ái Quốc ghé ăn?
Nhưng nếu muốn, hãy mở gấp, Quán Kinh Doanh..
Vì Thời Gian và cũng vì Tài Năng luôn hữu hạn?
Sự góp ý của Bài Thơ, chất DNA Phiếm Luận..
Mà chúng tôi vô tình hay hữu ý vẫn Quan Tâm..
Là vì, dù Sứ Mệnh, trong hoàn cảnh Lưu Vong..
Thí ít nhiều Chất DNA vẫn là Dòng Hồng Lạc?
Một hôm nào, tôi đứng nhìn về Nguồn Gốc…
Chân Trời Xa có thể đang chuyển hóa Mầu Hồng?
Thay vì, Tuyệt Vọng, Chân Trời sẽ ngả Mầu Đen..
Nó chồng chất vào Thi Văn, Lòng Bức Xúc?

Vanson – 8/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: