How Far Is From Sanctions To War?

TỪ CẤM VẬN ĐẾN CHIẾN TRANH, BAO XA?
(Phiếm luận, Xã hội)

Các Thế Lực Chính Trường, xem ra vẫn là Then Chốt?
Trong Mối Bang Giao Văn Hóa của Thế Giới Con Người?
Sau Giai Đoạn Giải Thực những Dân Tộc tưởng được Hòa Bình?
Nhưng Không, Thế Giới vẫn còn những Liên Minh Chính Trị..
Nhưng Thế Lực Mạnh trong Chính Trường Nhân Loại..
Vẫn ảnh hưởng nhiều đến Đời Sống Con Người?
Và một khi một Quốc Gia nào có Hành Sử bất thường..
Thì Các Thế Lực Mạnh có Liên Minh thường Can Thiệp?
Sau TCII và nhất là Hậu Chiến Tranh Lạnh (Cold War),
3 Liên Minh Chính Trị Mạnh, ta nhìn rõ trên Địa Cầu..
LM Mỹ-Liên Âu, Liên Minh LB Nga và LM TQCS và Đàn Em?
Ngoài ra, một số Quốc Gia cũng Hơi Mạnh hay Đang Lên đáng kể..
Như Ấn Độ, Brazil, Iran, Nam Phi, Úc Châu nữa..
LM Mỹ-Liên Âu còn bao gồm cả Nhật, Nam Hàn, Đài Loan..
Và bao gồm một số Nước Động Âu, sau khi LBSV Nga sụp đổ,
Trong Quá Trình, khi mà các LM Mạnh Bỏ Cấm Vận..
Là Sự Bang Giao Văn Hóa có phần Hòa Giải, Dễ Chịu hơn?
Như Mỹ bỏ Cấm Vận với Trung Quốc CS, thời TT Nixon,
Hay Mỹ , lúc TT Bill Clinton, bỏ Cấm Vận với VNCS..
LM Mỹ-Tây Phương vẫn duy trì khá nhiều Cấm Vận..
Trung Đông còn Iran, Syria, Á Châu có CS Bắc Hàn?
Nay LB Nga, đang bị cấm vận bởi Mỹ và Liên Âu..
Để làm gì? theo tôi, có lẽ là Lực Cản Nước Này trong Phát Triển?
Ví dụ như Mỹ đã duy trì rất lâu Cấm Vận Kinh Tế Bắc Hàn Cộng Sản..
Hay Cấm Vận Iran trong Mục Đích buộc Iran bỏ CT Nguyên Tử, Hạch Tâm?
Trong Thế Lực KT-CT mạnh, thì Cấm Vận ảnh hưởng khá nhanh?
Nhưng trong Thế Lực KT-CT yếu, Cầm Vận sẽ không có nhiều hiệu quả?
Quan sát, việc Cấm Vận của Mỹ-Tây Phương vào LB Nga sẽ rõ?
Ảnh Hưởng sẽ thế nào? Ta có thể tiên đoán được ít nhiều..
Nhất là LB Nga, hôm nay, Tham Vọng Đế Quốc khá rõ ràng..
Có thể đi đến Chiến Tranh, nếu Đường Lối Ngoại Giao thiều quân bình chất lượng?
Vừa qua, tình hình Biển Đông Á Châu, Giàn Khoan Dầu Trung Cộng..
Dấu hiệu Tạm Lui, có lẽ TQCS sợ Thế Lực Mạnh Liên Minh?
Và khi mà Thế Lực Mạnh này thực sự Hình Thành..
Thì Chính Sách Cấm Vận sẽ vô cùng thiệt hại cho CSTQ?
Do đó mà TQCS, có lẽ đã khôn, rút Giàn Khoan HD-981..
Nhưng hôm nay, miền Đông Âu, LB-Nga như vẫn muốn Tiến Sâu..
Với Tham Vọng thực hiện một Liên Bang Nga Mở Rộng?
Nếu như vậy, hai Thế Lực sẽ va chạm nhau và Đối Nghịch?
Mạnh mẽ hơn, Khu Vực Này sẽ có Chiến Tranh?
Dạng Chiến Tranh Lạnh, theo tôi, đã hình thành…
Đang diễn tiến hàng ngày, bằng khá nhiều Chỉ Dấu?
Nếu LB-Nga vẫn nuôi một Tham Vọng Đế Quốc?
Và Á Châu, TQCS vẫn tham vọng Giấc Mộng Siêu Cường?
Không bao lâu, Chiến Tranh Lạnh, thật sự sẽ Leo Thang..
Và sẽ Đối Nghịch nhau, giữa các Thế Lực, bằng Chiến Tranh Nóng?
Cộng Đồng Nhân Loại chỉ còn Vài Hy Vọng..
Là Các Thế Lực Mạnh Toàn Cầu này Ý Thức được Việc Làm?
Và Tình Nhân Bản Thức Tình được Họ, trong Chính Sách Ngoại Giao?
Đời Sống Con Người mới thoát qua Cơn Nguy Khốn?
Bằng không, mọi Quốc Gia trong Địa Cầu sẽ có Những Ngày Bão Tố!

Tran, Vanson – 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO:

http://www.investopedia.com/articles/…/economic-sanctions.asp
In response to Russia’s annexation of Crimea, in March 2014 the West slapped sanctions on dozens of Russian hotshots. So what, you ask? Well, sancitons can …
http://www.en.wikipedia.org/wiki/International_sanctions
International sanctions are actions taken by countries against others for … The categories are used to differentiate between the political contexts due to the …
Economic sanctions – Wikipedia, the free encyclopedia
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Economic_sanctions
WikipediaIn September 2003, World Trade Organization talks in Cancún between the advanced nations and the developing world were ineffective. Issues included the …
United States embargoes – Wikipedia, the free encyclopedia
http://www.en.wikipedia.org/wiki/United_States_embargoes
Duty-free goods exemption suspended for imports from those countries. … Burma, 1997, Sanctions severely restricting trade between Burma and the United …
http://www.voiceofrussia.com/radio_broadcast/25298789/274719766/
Jul 16, 2014 – A need to decide on fresh sanctions against Russia placed the EU between a … in Ukraine, EU nations feel the step could affect their economic growth. … Today the Dow-Jones reported that the EU-Russia trade went down …
http://www.foxnews.com/…/russia-slams-latest-us-sanctions-…
Jul 17, 2014 – Russia reacted strongly Thursday to new unilateral sanctions announced … a corner” relations between the two nations as well as the interests of American … “So, what, the United States does not want it to work there now?”.
http://www.sanctionswiki.org/Syria
Syria: fights between regular army (Civil war is going on) and: … United Nations Joint Special Envoy’s six-point proposal to end the conflict. … The Council today extended all EU sanctions against the Syrian regime for a further three months.
North Korea – Sanctions Wiki
http://www.sanctionswiki.org/North_Korea
The United Nations Security Council approved a new regimen of sanctions on …… Today’s actions generally prohibit transactions between the designees and …9 EU countries ready to block economic sanctions against …
http://www.rt.com/business/172888-9-eu-block-sanctions-russia/
Jul 15, 2014 – The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the … sanctions agenda at the height of the Ukraine crisis, but now Russia …President Obama announces new sanctions against Russia …fox8.com/2014/…/president-obama-to-make-statement-on-ukraine/
WJW-1 day ago – The sanctions also will block new arms contracts between Europe and Russia …. U.S. and European nations in hitting Russia with economic sanctions. … with Russia for some time now,” said a senior State Department official.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: