THE ROAD TO OUR INSENSITIVITY CENTURY

ĐƯỜNG VÀO THẾ KỶ VÔ CẢM..
(Ghi lại Biến Cố Ukraine, Biển Đông & Palestine-Do Thái)

Mênh mông đồng lúa địa cầu…
Phi Châu vẫn chết đói nhiều hôm nay!
Bọn Buôn Người, không gớm tay!
Giết bao thân xác đến nay vẫn còn!
Ukraine phân hóa bao lần?
Đông Tây khó sống những ngày thương yêu?
Nhóm Pro Nga, Nhóm Ukraine..
Biết bao Dị Biệt giết nhau u hoài!
Biển Đông dấy bão hôm nay..
Da Vàng vừa nổi những Bầy Quái Nhân!
Muốn nhanh tiến đến Siêu Cường?
Tham lam, Chèn ép, không cần Lòng Nhân?
Bọn Người Lãnh Đạo Chính Quyền..
Một Miền Thù Hận… chưa quên Hận Thù!
Lớn hiếp Bé, vẫn thiên thu?
Còn Trung Đông nữa Hận Thù càng tăng?
Chỉ tranh dành một Chỗ Nằm?
Miếng Ăn đã đủ, Xây Thêm Lâu Đài?
Loài Người Tôn Giáo nhạt phai?
Giết nhau không kể Người Già, Trẻ Em!
Tưởng Bọn Quá Khích Trung Đông..
Không ngờ Do Thái cũng trong Thành Phần?
Địa Cầu đang mất Tình Thương?
Loài Người Vô Cảm đầy đường Hôm Nay!
Ước mơ Nhân Thế.. tháng ngày..
Có đang Hy Vọng hay đầy Tang Thương?

Vanson – 7/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: