Could The Communist Ideology Be An Everlasting Love Charm ?

Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN – MỘT BÙA MÊ BẤT TẬN?
(Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Các Chú Bác Tôi vẫn cho rằng là siêu việt?
Một Ý Hệ càng keo sơn, càng gắn bó, phải trường tồn..
Các ông nói, đấy Anh Xem, Ta thắng 2 Đế Quốc như chơi?
Và Giải Phóng rồi Thống Nhất cả Miền Nam Mỹ Ngụy?
Ta Tiến Lên dần dần cho đến nay đều đúng cả..
Lực Lượng Thù Địch vẫn ngại mình, đâu dám ho hoe?
Ý các Chú Bác nói, có phải là Phe Phái Quốc Gia?
Các Ông ấy, gật gù, nói, Anh luận suy đúng đó!
Thành trì của chúng ta đang Định Hướng XHCN vào TTKT..
Không bao lâu, Đỉnh Cao Xã Hội Chủ Nghĩa sẽ hình thành!
Và XHCN chúng ta sẽ nổi bật Nét Hào Hùng..
Sẽ Lãnh Đạo hoàn toàn kể cả các Siêu Cường Thế Giới..
Anh thấy không, TQCS mới trên 5 thập niên mới nổi..
Đã làm Toàn Cầu mất bình tĩnh, tiếp theo sau?
Ý Hệ XHCN sẽ vượt lên, lãnh đạo cả Nga Sô..
Và Thế Giới, để Dựng Xây một Mô Hình Mới..
Bạn tìn không? Những điều mà Các Ông CS Gộc..
Đã gắn liền vào Não Bộ, cả Hành Động lẫn Suy Tư?
Theo tôi, Ý Thức CS, thật sự là một Bùa Mê?
Làm tư tưởng Con Người Đảng Viên tin theo, đầy Cuồng Tín?
Chất Lượng ấy còn có thêm Gia Vị của Tôn Giáo?
Bùa Mê Tín trong những Tâm Hồn này, như đã Hết Thuốc Chữa rồi?
Và Một Số Ít tỉnh ngộ, lại không đủ Sức Phản Hồi?
Họ đang đào tạo những Giáo Đồ với Niềm Tin không lay chuyển?
Họ cho rằng Ý Thức XHCN không phải điều chỉnh, hoặc vất đi?
Một Số Đông Nhà Trí Thức vẫn Nửa Ngủ, Nửa Mê?
Cho nên Hành Động vẫn lừng chừng vì Nhu Cầu Kinh Tế..
Khi Cái Bụng đã no rồi, thì lại lên Cơn Đồng Bóng?
Và Niềm Tin đang bị chế ngự bởi Đàn Anh?
Do đó mà Căn Bệnh Mê Tín dù có lung lay..
Mầu sắc cũ ĐCSVN vẫn còn Nhiều Năm chi phối?
Nhìn về Thiên Thời, Nhân Hòa và Địa Lợi..
Một Việt Nam vẫn đeo đẳng một Hệ Lụy của Đàn Em?
Chưa có Thiên Thời hay Địa Lợi để tạo Sự Tỉnh Ngộ ra?
Và Nhân Hòa, Đoàn Kết vẫn chưa có gì là Hy Vọng?
Phải chăng Ý Hệ Cộng Sản của Mác là một Bùa Mê bất tận?
Mà nhiều Thế Hệ Việt Nam vẫn lạc lõng, vẫn lưu vong?
Và rồi đây..Một Non Nước Việt Nam.. sẽ ra sao?

Vanson, Tran – 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHÍNH:

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “Could The Communist Ideology Be An Everlasting Love Charm ?”

  1. Vanson Tran Says:

    Xin Xem Lich Su Lien Bang So Viet va Cuoc Tan Sat Quan Chung cua Chế Độ Cộng Sản: ww.youtube.com/watch?v=LkteXCwGL_0


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: