THE YOUNG DIPLOMACY OF NEW SUPER CHINA

SỰ THÍCH ỨNG HÓA CÒN NON TRẺ VỚI GIẤC MƠ LẠI QUÁ CAO
CỦA CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH, TQ-XHCN ĐỊNH HƯỚNG THEO TTKT
(Phiếm luận, Thời Sự, Xã hội)

Giấc Mơ của TQ-XHCN Định Hướng theo TTKT…
Khi Thích Ứng vào Khu Vực Biển Đông & Nam Châu Á…
Tôi nhận ra rằng CT Tập Cận Bình và Thành Phần Lãnh Đạo qua 3 yếu tố sau:
1: Việc Vẽ một Bản Đổ Lưỡi Bò, 9 rồi 10 Điểm, thiếu Nghiên Cứu sâu?
2: Việc Sử Dụng Phương Tiện Khoa Học Điện Toán còn Kém Cỏi?
3: Chính Sách Ngoại Giao của TĐ Lãnh Đạo TH-XHCN còn bất nhất?
Tôi thấy: Sự Thích Ứng Hóa của TH-XNCN còn thiếu sót qua 3 Yếu Số trên?
Như một Bài Văn Đại Học đã thiếu Đề Cập rộng rãi, sâu xa?
Nó đã Làm các Đồng Bạn Quốc Tế rất Nghi Ngờ & E Ngại?
Một Giấc Mơ bất bình thường của Trung Hoa vẫn còn nhiều Chất Lượng Cộng Sản?
Tuy cựu CT Đặng Tiểu Bình, chưa viết hết Lý Thuyết Mèo Trằng hay Mèo Đen?
Đáng lẽ Vị Chưởng Môn nên để lại Bí Kíp thật Kỳ Tài?
Song xem ra, vài Chiêu Võ Học vừa rồi, Tôi thấy Võ Công THCS vẫn chưa hết Chương Nội Lực?
Trong Nước, sự Phân Hóa Tộc Dân, như Tân Cương, Ngoại Mông, Tây Tạng..
Còn Đối Ngoại gần đây, cả Cộng Đồng Quốc Tế, xúm lại Kết Án Dự Án Lưỡi Bò?
Trong Nội Bộ, Đảng CSTQ đã trầm trọng Chia Rẽ nhau?
Điều mà Họ đang Tố Nhau là Dạng Tham Nhũng, Ăn Nhiều hay Ăn Ít?
Các Nước Còn CĐ Cộng Sản sau TCII và Chiến Tranh Lạnh..
Họ đương nhiên đã Vĩnh Biệt Định Hướng của Xã Hội Đại Đồng?
Cho nên khi Các Chưởng Môn thiếu Trong Sạch trong Chính Sách Công…
Lẽ đương nhiên sẽ có nhiều Tình Trạng Tự Mình Phân Hóa?
Tuy các Đại Gia đã bỏ Cách Mạng và trở nên Giầu Có..
Song lại Bất Công với Tập Thể Xã Hội, Nhân Dân?
Nạn Bè Phái và TĐ Lợi Ích Cấu Kết, sẽ dần đưa đến Chia Rẽ Nhau?
Và Định Hướng XHCN vào TTKT Tây Phương sẽ tự Tạo Nên nhiều Hẫng Hụt?
Cả về Mọi Phương Diện trong Nền Văn Minh Xã Hội..
Nếu Điều Chỉnh không mau, Chế Độ sẽ mất hẳn Hướng Đi?
Và Trung Hoa Lục Địa có thể sẽ nổi lên Các Sứ Quân?
Như Quá Khứ trong Dòng Sử của Nền Văn Minh Hán Tộc?
Một Đỉnh Thật Cao như cựu Tần Thủy Hoàng, Hoàng Đế?
Kinh Nghiệm sau này, sự Tồn Tại, ta thấy, đã không lâu?
Do đó, tôi nghĩ rằng, khi Sự Nhận Thức được Nội Lực quá nông?
Trung Hoa Lục Địa không lâu, sẽ có nhiều Điều Chỉnh?
Ngày Nay, Người Trung Hoa đã lưu vong khá nhiều Bên Ngoài Đất Nước?
Điển Hình như rất nhiều China Towns Hải Ngoại, khắp nơi nơi?
Họ thành công và Kết Hợp những Nét Tinh Hoa..
Đã Hình Thành nhiều Quốc Gia Văn Hóa cao, và Tự Lập?
Chẳng Hạn như Đài Loan, như Tân Gia Ba, vài Bang khác…
Cho nên, tôi nghĩ rằng, TĐ Lãnh Đạo Lục Địa CSTH…
Họ sẽ phải ngồi lại, Bàn Bạc, Trau Dồi và Điều Nghiên..
Để tìm ra một Chính Sách Ngoại Giao Tinh Hoa trong Hành Sử?
Cũng Hướng Đó, tôi hi vọng là Chg Ta sẽ có An Ninh trong Khu Vực…
Cộng Thêm vào, CĐ Thế Giới đang tạo những Liên Minh?
Những Liên Minh Kinh Tế bao gồm cả Chất Lượng Văn Hóa Cao..
Sẽ có Sức Hấp Thụ Cộng Đồng Thế Giới vào Tình Nhân Bản?
Nền Văn Minh Nhân Bản, từ đó, chúng ta Hi Vọng?
Đang đem theo trong Giao Lưu Kinh Tế của Toàn Cầu?
Dư Luận Quốc Tế và Trí Tuệ của Thành Phần Trí Thức sẽ ảnh hưởng mau…
Vào Chính Sách mỗi Quôc Gia, dù là Siêu Đại Cường hay Nhược Tiểu?

Tran Vanson, 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-cn-wnt-fr-scs-07222014125708.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
Resume của CT Tập Cận Bình, Chủ Tịch Nước TQ-XHCN: Xin xem chi tiết website trên. Căn bản là Kỹ Sư Hóa Học và Thăng Tiến dần qua các Chức Vụ trong Đảng CSTQ trong Cách Mạng. Chưa có Kinh Nghiệm Chuyên Môn nhiều về Ngoại Giao & Văn Hóa Trung Hoa nói chung.
http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Keqiang
Resume của ông Ly Quoc Cuong

 • , trong TĐ Chính Trị Lãnh Đạo dưới quyền CT Tập Cận Bình, có kiến văn về Luật và Kinh Tế, song kinh nghiệm trong các chức vụ Chính Trị và thăng tiến lên đến chức TTK của ĐCSTQ. Theo tôi, kiến văn về Văn Hóa xã hội Thế Giới, không thấy đề cập hay là chưa có thành tích?
  http://www.en.wikipedia.org/wiki/China–Japan_relations
  http://www.foreignaffairs.com/…/will-chinas-rise-lead-to-war
  http://www.foreignpolicy.com/…/the_south_china_sea_is_the_f…
  http://www.newrepublic.com/…/allure-normalcy-what-ameri…

  Advertisements
  Explore posts in the same categories: Uncategorized
 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s


  %d bloggers like this: