WHAT IS “DOING” & WHAT IS “THINKING” MY TEACHER?

TRI HÀNH LÀ GÌ THẦY?
(Phiếm luận, xả hội)

Một giờ Việt Văn Lớp 12 ban C cũ…
Một nữ sinh đẹp lắm hỏi Ông Thầy?
Tri Hành là gì, hả? kính thưa Thầy?
Thầy Giáo già rồi, kéo đôi kính cận..
Bây giờ Thầy lại hỏi Trò.. Hành là gì hả?
Còn Tri là gì? có Trò nào biết không?
Tôi láu táu, nhìn cô bé, trả lời mau..
Vì lúc ấy, mình rất là hăng máu?
Tuổi trẻ mà, xin các Bạn thông cảm?
Thưa Thầy, Con trả lời Thầy, tức là Hành?
Con chưa nghĩ đã trả lời là Bất Tri ạ..
Thầy giáo tôi gật gù.. nhìn tôi hơi kỹ..
Được rồi, tôi tạm chấp nhận, câu Đáp của anh…
Thế là tôi thích lắm, bay bổng lên mây..
Nhìn cô nữ sinh, xem ra có phần hơi nể?
Kỷ niệm ấy, khiến tôi thường suy nghĩ…
Nhìn Cuộc Đời quanh quẩn 2 chứ Tri Hành..
Một câu Nho Học tôi nghĩ vẫn chưa xong..
Đó là câu “Đại Học Chi Đạo, Tại Minh Minh Đức:?
Một Vế sau là “Tại Tân Dân, tại Chỉ ư Chí Thiện”
Và Sách Đại Học của Cụ Khổng Tử thật quá hay!
Biết và Làm không bao giờ hết , cả đời mình?
Có vài lần tôi lại vào Websites tham khảo..
So sánh Phẩm Hạnh Con Người với nhiều Đối Chiếu..
Tôi mới nhận ra rằng, Sách của Thầy mình đã trả hết Thầy rồi!
Và tôi vẫn tiếc những Tháng Ngày trên Ghế Học Đường!
Những Tháng Ngày mà Tâm Hồn Chúng Ta thật sự Đổi Mới?
Một Chuỗi Sự Cố trôi quá nhanh mà sao Tiếc nuối?
Không được Ngồi Bàn và Luận với Bạn Bè?
Nền Tảng Nhân Bản là một Thửa Đất rộng bao la..
Càng Trồng Đức Tính Tốt, chúng mình càng Thu Hoạch Tốt?
Quả Thật chúng ta khi Dậy Dỗ Con Em còn Thơ Dại..
Rất khó khăn Trồng Được Nhân Đức của Con Người..
Để khi lớn lên, Chúng có thể thành Người?
Biết Tri Hành thế nào để Xây Tình Nhân Loại?
Thuật Trồng Người của Người Xưa rộng lắm?
Và Ngày Nay, so sánh, thật đáng buồn!
Ta hãy nhìn Nhân Cách của các Nhà Lãnh Tụ Siêu Cường?
Chính Họ đã tạo nên biết bao Điều Hệ Lụy?
Cho nên chúng ta luôn hy vọng một Nền Giáo Dục..
Phải Xây Dựng Tình Người cho Thế Kỷ Thái Hòa?
Càng Tham Vọng một Quyên Lực, Quyền Lợi To?
Thì sẽ đẩy Tha Nhân đối đầu? THÀNH PHẦN THÙ ĐỊCH..
Do đó mà tôi nghĩ, Ta phải TRI HÀNH cho đúng?
Nhất là Mức Lạc Phúc Chung cho Dân Tộc Thái Hòa?
Không phải Chỉ Vơ Vào, cho Phe Phái Đảng Ta?

Tran, Vanson – 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO:
http://www.hoasontrang.us/trungvan/?p=178
Dec 21, 2007 – Đại học chi đạo :tại minh minh đức , tại thân (tân) dân , tại chỉ ư chí thiện . Tri chỉ nhi hậu hữu định , định nhi hậu năng tĩnh , tĩnh nhi hậu năng …
http://www.vi.wikipedia.org/wiki/Tứ_thư
Đại học vốn chỉ là một thiên trong sách Lễ kí (Kinh Lễ sau này), được Tăng Sâm – một học … Đại học đưa ra ba cương lĩnh (gọi là tam cương lĩnh), bao gồm: Minh minh đức (làm sáng cái đức sáng của chính mình), Tân dân (làm mới cho … Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo “trung dung”, …
http://www.vi.wikipedia.org/…/Viện_Đại_h…
Translate this pageVietnamese Wikipedia
Tên của Viện Đại học Minh Đức được rút từ câu đầu trong sách Đại Học (một trong bốn sách gọi là Tứ thư của Nho giáo): Đại học chi đạo tại minh minh đức.
Nho Gia: Tứ Thư – Đại Học (Tiếng Việt) 四書 大學 Dà Xué …
Video for đại học chi đạo tại minh minh đức► 51:23► 51:23
http://www.youtube.com/watch?v=uQVlIqp_mkA
Đại học chi đạo: Tại minh minh đức, tại thân thân, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện. Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc; dục trị …
– Đại học chi đạo: tại minh minh-đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hữu hậu định; định nhi hậu năng tĩnh; tĩ nh nhi hâu năng yên; yên …
Thai Ba Tan – TỨ THƯ, NGŨ KINH – nội dung tóm lược
http://www.thaibatan.com › Tài liệu
Apr 25, 2011 – Mục đích bực đại học hay tôn chỉ của người quân tử, đã tóm tắt ở câu đầu sách là: “Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư …
Tứ Thư – Đại Học – Diễn đàn Lịch sử Việt Nam
http://www.lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=13612
Đại học vốn là một thiên trong sách Lễ kí (là thiên thứ 42 trong 49 thiên …. Đại học chi đạo: tại minh minh-đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện.
Cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta/VII – Wikisource …
http://www.vi.wikisource.org/wiki/Cái_ảnh_hưởng…/VII
Jun 2, 2010 – Chính bốn chữ “minh đức tân dân” bắt đầu có từ sách Đại học, nói rằng : “Đại học chi đạo tại minh đức, tại tân dân”. Nghĩa là : Cái đạo của Đại Học.
http://www.wattpad.com/234558-đại-học
Nov 6, 2009 – Đại Học. … Đại học chi thiên, luận học thành chi sự, năng trị kỳ quốc, chương minh kì đức ư thiên hạ” (Thiên Đại học này … di thư, nhi sơ học nhập đức chi môn” (sách do họ Khổng để lại, và là cái cửa bắt đầu đi vào học đạo).
* Thánh Kinh – Cổ Hán Văn 古漢文
http://www.cohanvan.com/nho-dhao/Tu-thu/…/thanh-kinh
Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt …

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: