Nature and the Human Social Theories (Part 2/4)

THIÊN NHIÊN VÀ LÝ THUYẾT XÃ HỘI CON NGƯỜI
(Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) (Phần 2/4)

Trong quá khứ, Lý Thuyết nào Ta cho là đúng?
Phải đấu tranh để chống trả Thực Dân?
Tại sao phải Tranh Đấu đòi hỏi Nhân Quyền?
Rồi từ Thù Địch ta chuyển sang thành Bằng Hữu?
Ngày nay, Chất Lượng Ý Hệ Xã Hội nào là Nghịch Lý?
Dân Chủ, Tự Do, và Tôn Trọng Nhân Quyền?
Hay là Xã Hội Chủ Nghĩa như TQCS, BHCS, CSVN?
Và Tại Sao, Loài Người tự nhiên cần Hòa Giải?
Mặc dầu Nga Sô, LBSV, sau Chiến Tranh Lạnh..
Đã sụp đổ rồi, nhưng tại sao lại muốn Phục Hồi?
Nay TT Putin, hình như muốn chế ngự Đông Âu?
Xây dựng lại Thế Đứng của LBSV, năm xưa cũ?
Ukraine, 2 phe Thân Nga, Thân Tây-Phương, phân hóa?
Tại sao Họ không cùng hợp tác, để phát triển chung?
Và tại sao TQCS lại tham vọng Vùng Lưỡi Bò, Biển Đông?
Tân Siêu Cường TQCS đang muốn hơn thua nhau vì Quyền Lực?
Tại sao, Ý Hệ XHCN tan rã, mà Họ vẫn còn tiếp tục?
Dù không còn Dự Án nào có thể thực hiện Hướng Đại Đồng?
Ho vẫn áp dụng nguyên tắc XHCN vào nền tảng Kinh Tế Thị Trường?
Và cố gắng Tuyên Truyền là Định Hướng XHCN?
Nếu phải mổ xẻ tìm ra những phần Chất Lượng..
Một Lý Thuyết có lý tưởng chính là Xã Hội Đại Đồng..
Nhưng, hầu như Nó đã tan biến, và ý thức Cán Bộ rất mông lung?
Chỉ vì Quyền Lực, Họ đang đoàn kết nhau và bảo thủ?
Ngày nay, qua Môi Trường càng Giao Lưu Văn Hóa..
Như Môi Trường Kinh Tế TT có những Yếu Tố nào?
Một BHCS ôm lấy Giá Trị Thần Tượng Lãnh Tụ Kim?
Khi Dân BHCS, Tình Trạng Đói Nghèo, Họ còn bị Tẩy Não?
Và vẫn phải yêu các Thần Tượng Chế Độ, các Lãnh Tụ?
Còn TQCS, VNCS, Phần Tẩy Não, như đã lỏng lẻo hơn?
Số Dân tỉnh táo, biết Chọn Lựa Tinh Hoa hơn?
Dù Chế Độ TQCS & VNCS vẫn khư khư buộc chân Họ trong Màng Lưới Đảng?
Tuy nhiên, ở TQCS, sự Phân Hóa Tộc Dân ngày càng quan ngại..
Sự Đòi Độc Lập & Tự Trị của Tây Tạng, Tân Cương, Ngoại Mông, HongKong..
Trong khi đó CQ-TQCS Tham Vọng xây dựng một Siêu Cường,
Sẽ Đụng Chạm Lợi Quyền và Chủ Quyền của nhiều Nước?
Trong mối Giao Lưu Toàn Cầu về Kinh Tế..
Thế Giới thấy rằng Ý Hệ Xã Hội hiện dần những Dạng Phổ Thông?
Như Tôn Trọng Nhân Quyền và ý Hệ Dân Chủ, Tự Do..
Khiến các Quốc Gia Độc Tài, thấy Đi Ngược Chiều Chính Nghĩa?
Quý vị có nghĩ rằng sẽ Không Còn Bao Lâu nữa?
Sẽ có nhiều Sự Điểu Chỉnh Văn Hóa tự động tại các Xứ này?
Vì Ngày Nay, phương tiện Truyền Tin, Điện Toán rất nhanh?
Mang Kiến Thức Hiện Đại đến với Họ những Phần Chân Chính?
Kiến Thức Hiện Đại phổ thông.. sẽ đóng Vai Trò Hạt Giống?
Khi xuất phát từ những Cái Thế Mạnh kết tụ Tinh Hoa..
Mà Uốn Nắn Hướng Đi của Nhân Loại, của Cộng Đồng..
Kể cả những Nhóm Tinh Hoa của nhiều Liên Minh và Tôn Giáo?
Sẽ là những Hạt Giống Xuân Tươi cho Toàn Thế Giới..
Khi gieo vào, các Cánh Đồng Văn Hóa sẽ Nẩy Mầm?
Không bao lâu, Mùa Gặt mang Kết Quả Hoa Mầu..
Mà trong đó, Chúng Ta sẽ thấy những Niềm Vui mới?
(Còn tiếp)

Tran Vanson – 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO: Xin coi Phần Chót.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: