The Nature Rule and Human Social Theories

THIÊN NHIÊN VÀ LÝ THUYẾT XÃ HỘI CON NGƯỜI
(Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) (Phần I/4)

Hình như có một mối Tương Quan của Trời Đất?
Hay Thiên Nhiên và Lý Thuyết Xã Hội Con Người?
Vừa chứng kiến xong 2 Sự Cố của Ukraine & Biển Đông..
Hành Vi Con Người lại thấy vài phần Điều Chỉnh?
Con Hổ Vằn vùng Á Châu, CS Trung Quốc..
Tham Vọng Vùng Lưỡi Bò như giảm nhiệt xuống rồi?
Anh Bắc Hàn CS, bắn Hỏa Tiễn yểm trợ cho vui?
Lại tốn ít Tiền, trong khi Nước nghèo bỏ mẹ!
Thế Liên Minh trong Vòng Đai Xã Hội Chủ Nghĩa..
Như lỏng dần vì Nhu Cầu Kinh Tế đã giao lưu?
Dòng Lịch Sử Xã Hội, Lý Thuyết cũng chuyển mầu?
Để Loài Người khắp nơi, nghĩ đến phần Phát Triển?
Một Việt Nam cương cương theo Xã Hội Chủ Nghĩa..
Nhìn lại Hôm Nay, tự nhiên, mất Chất Lượng Đại Đồng?
Vậy là các Vị Lãnh Đạo XNCN sau Cơn Say..
Uống Quá Chén, đã quên đi Lời Trối Trăn của Sư Phụ?
Nay Chúng Em cũng là những Nhà Tư Bản cả?
Mà Buổi Đầu, đều Tiêu Diệt Tư Sản, nâng cấp Công Nhân?
Một ngày trong lớp, chúng tôi, tranh luận với Giáo Sư..
Về Thuyết Ông Chủ và lớp Công Nhân toàn Người Nô Lệ..
Khi mà Lão Chủ chết, vì bị Công Nhân giết..
Thì Ai sẽ đứng lên Làm Ông Chủ lãnh đạo Công Nhân?
Ông Thầy bí, nhưng cũng cương quyết bảo rằng…
Thì Trong Số Họ, có một Tập Đoàn quyết định?
Cả Lớp tôi ngồi yên, phải vào Tưởng Tượng…
Nhưng Hiện Đại thì Ai cũng có thế thấy Câu Trả Lời?
Các Lãnh Tụ CS/XHCN là một Tập Đoàn..
Họ vây cánh nhau và Bầu Bán Cho Có Lệ?
Thực Chất, không một Công Nhân nào hiểu cả?
Miễn là được Duy Trì Công Việc & Quyền Lợi của nhau?
Nhưng khi mà Ý Thức Hệ XHCN gặp nhiều Phản Ứng sau:
Thì Họ bối rối, không Vị nào tinh hoa, Trả Lời được..
Ví dụ: Tại Sao đánh Tư Sản rồi lại Lập Lên Tư Sản?
Tại Sao bảo Đại Đồng mà vẫn Chênh Lệch Mức Giầu Nghèo?
Giai Cấp Vô Sản, Lao Động, nếu mà Lợi Tức tích lũy cao..
Họ nhiều Tư Sản rồi, có trở thành Lực Lượng Thù Địch?
Nền Xã Hội Chủ Nghĩa hô hào cho Dân Chủ?
Nay phân biệt Giai Cấp rõ ràng, còn có chất lượng Dân Chủ không?
Vì vậy, theo tôi thì, Mức Tiến Hóa của một Nền Văn Minh…
Nó vẫn chảy, như một Dòng Đời, hay Giòng Nước?
Các Nền Văn Hóa vẫn tiếp cận nhau, đấu tranh và hội nhập?
Chẳng khác gì Khi Ta Lấy Vợ Lấy Chồng? (Văn Hóa Vợ Chồng -VNVH)
Em rất vui, thu xếp Hành Lý theo Chàng?
Và hy vọng, Hạnh Phúc cuộc đời, đầy tươi sáng?
Nhưng chỉ được ít năm rồi, thì nhiều Khó Khăn dồn đến..
Những cái hay và cái dở, dần được phô ra…
Có nhiều Cặp Vợ Chồng, sau một Trận Tranh Cãi nhau..
Xin Ly Dị, Anh đường Anh, Tôi đường Tôi, là thế!
Nền Văn Hóa Vợ Chồng là vậy, tuy là nhỏ..
Song từ đây, Ta phóng đại qua Góc Độ Xã Hội, Cộng Đồng?
Văn Hóa Đông Phương vẫn có thể hòa hợp Tây Phương? (VHĐP, VHTP)
Trừ giai đoạn VHTP mang nhiều Chất Thực Dân, Bóc Lột?
Chúng tôi hỏi Giáo Sư, thế còn VH-XHCN (Cộng Sản)?
Ông đã ngồi suy nghĩ Câu Hỏi này một lúc khá lâu..
Khi Ông đứng dậy, chúng tôi biết, Ông đã tìm ra?
Vị Giáo Sư nói, thì cũng Y Như VHVC vậy!
Cũng có lúc rất vui, vì Tinh & Tiền, liên hoan không dứt?
Và cũng có lúc rất buồn, vì Hai Nền Văn Hóa đánh nhau?
Rồi thì Bậc Cha Mẹ, các Lãnh Tụ, Tôn Giáo, Xã Hội ngồi với nhau?
Để hòa giải và để tìm ra nhiều Phương Pháp?
Sau Đế Quốc Thực Dân, có rất nhiều Điều Chỉnh?
Sau Chiến Tranh Lạnh, 2 Lý Thuyết Xã Hội lại điều chỉnh nhau?
Và Hôm Nay, mối Giao Lưu Văn Hóa (Kinh Tế) của Toàn Cầu..
Vẫn trở lại Chu Kỳ Luật Thiên Nhiên mà Loài Người thụ đắc?
Xưa Nền Văn Minh Trung Hoa, theo tôi, đã rất cao, rồi xuống?
Trong nhiều Áng Văn Chương Triết Học rất hài hòa..
Khá nhiều câu Phương Ngôn, Tục Ngữ trong Văn Hóa Việt Ta…
Cũng phản ánh cái Độ Trình cao và Chất Lượng?
Ví dụ câu: Yêu Em, mấy núi cũng chèo…
Mấy sông Anh cũng lội, 9-10 đèo Anh cũng qua?
Gần như Luật Thiên Nhiên đã hài hòa trong đó?
Xin Thế Giới Người hãy tăng trưởng Nét Văn Hóa Địa Cầu,
Có lẽ các Nền Văn Hóa vẫn có thể Thương Mến nhau?
Đem lại Nền Văn Minh Thái Hòa cho Nhân Loại?
(Còn tiếp)
Tran, Vanson – 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO DUYỆT QUA CHO BÀI VIẾT: (Xin xem Phần Chót)
http://en.wikipedia.org/wiki/Communism

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: