The Friendship’s Multicolors

TÌNH BẠN MUÔN MẦU..
(Phiềm Luận, Xã Hội)

Khi nào Tình Bạn lên cao?
Khi nào Tình Bạn tầm phào hiện ra?
Chính là lúc Bạn mất nhà..
Mất công , mất việc phải ra ngoài đường?
Lúc này Tình Bạn còn hương?
Mùi Thơm trong nghĩa Vô Thường hiện ra?
Cảnh Đời nhiều lắm ..Hôm Qua..
Hôm Nay .. chưa hết, còn Xa rất nhiều?
Tôi vào Nước Mỹ mến yêu!
Vì tôi hưởng được một điều Lòng Nhân?
Cho nên Họ rất ân cần..
Qua cơn Hoạn Nạn, tôi dần Nhận Ra?
Nhận Ra Tình Bạn Hôm Qua?
Nếu mang Xắp Loại thì Ta có nhiều..
Bạn Hàng .. buôn bán cũng nhiều?
Bạn cùng Chiến Tuyến ..vẫn liều cứu nhau?
Bạn Đường .. sung sướng bao nhiêu?
Đến khi Nghèo Đói còn liều theo Ta?
Tình Bạn như rất bao la?
Như 16 Chữ của Ta với Tầu?
4 Tốt rồi vẫn Hại Nhau?
Đem bao Tầu lớn Chiếm Vào Trường Sa?
Cũng nhờ Tình Bạn suy ra..
Nên Ta mới biết toàn Là Bâng Quơ?
Tìm đâu Tình Bạn chi sơ?
Bản Thiện trong trắng không mờ Lương Tâm?
Thành thật chia sẻ Áo Cơm?
Và không cân nhắc Thiệt Hơn Tâm Tình?
Tình Bạn Dương Lễ Lưu Bình..
Phải chăng chỉ có Nước Mình không đâu?
Càng Đi, càng Sống, dài lâu…
Tình Bạn sẽ hiện muôn mầu Môi Sinh!

Vanson – 7/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: