THE CONFLICT OF DISPUTING LANDS AND SEAS OF THE GLOBAL MANKIND

TRANH CHẤP BIỂN & ĐẤT CỦA ĐỊA CẦU
(Phiếm luận, xã hội)

Quốc Tế đã có Luật về Đại Dương hay Biển?
Mà Trung Hoa Cộng vẫn cứ gân cổ, kiêu căng?
Còn theo Lịch Sử, Đời ông Bàn Cổ Trung Hoa…
Cũng không thấy nói, 4 Đại Dương vì chưa có?
Vũ Trụ biến chuyển tùy Thời Ký Địa Chất?
Và mỗi Thời Kỳ Sinh Vật Trái Đất cũng Vào Đời?
Người Vượn Bắc Kinh theo Khảo Cổ Học các nơi…
Một Giống Trung Hoa có lẽ bao gồm Vượn BK xưa cũ?
Người Vượn nếu chưa hòa nhập vào Nền Văn Minh sớm?
Vẫn sẽ là Người Vượn của Gốc Bắc Kinh?
Cho nên mọi Quyết Định lẫn chiếm Biển Đông..
Hay Biển Hoa Đông cũng tùy theo khi Vượn hứng?
Vượn lại chưa đọc Sách Vở của Nền Văn Minh Sớm?
Cho nên, Nay Chất Lượng Vượn, vẫn hiện hình?
Nửa Thế Kỷ Qua, Lãnh Tụ Vượn lại cũng quên?
Vừa mới Học Mót được từ Hoa Kỳ Nền Văn Minh Cận Đại?
Nền Văn Minh thường gọi là Khoa Học, Kỹ Nghệ & Điện Toán..
Vượn tưởng rằng Toàn Bộ Dân Tộc của Trung Hoa..
Cũng vì Trào Lưu Cộng Sản, nổi dậy Vượn Mao Tse Tung?
Rất giống Mình, cho nên quyết tâm Độc Tài Toàn Trị?
Trong lúc Đa Phần Dân Số Chủng Tộc đang phân hóa ?
Một Tây Tạng, một Ngoại Mông, một Tân Cương..
Một Hồng Kong, một Singapore, một Đài Loan?
Những Nhóm Chủng Tộc này không mang chất DNA Vượn?
Như vậy chứng tỏ rằng Dân Tộc Trung Hoa biết Đa Nguyên Hóa?
Họ đã di dân trên khắp Châu Lục của Địa Cầu?
Và Họ cũng rất hiểu Tình Nhân Bản Cũ, nền Văn Hiến Trung Hoa..
Có rất sớm, biết Bình Thiên Hạ bằng Đức, hay Tình Nhân Bản?
Các Lãnh Tụ Vượn của Trung Hoa vì Hành Vi Tranh Chấp Biển…
Có thể quên và sao nhãng một Tình Người?
Nhưng nếu Họ nhìn ra cái Khuyết Điểm của Căn Bệnh Ung Thư?
Trong Trí Não Cộng Sản, Văn Hóa Mình, chưa phục hồi Sức Khỏe?
Chính là lúc Họ nên tạm dùng Tình Người là Nhân Đức?
Bình Thiên Hạ, có lẽ có hiệu quả và Có Lý hơn?
Thành thật, tôi ước mong, các Lãnh Tụ các Siệu Cường..
Hãy Sử Dụng Tình Người trong khi Họ Bình Thiên Hạ?
Để Trái Đất bớt đi những Tháng Ngày Bi Đát…
Và Mọi Tộc Dân cùng Phát Triển Cuộc Sống Thanh Bình..
Bốn Biển Năm Châu là Tài Sản của Đấng Tạo Hóa muôn Loài?
Mà trong đó, mỗi Cá Nhân vẫn có một phần Dự Án?
Chúng Ta lại hỏi.. Tại Sao nhiều Nền Văn Minh Sụp Đổ?
Và Tổ Tiên Mình, Số Phận như Thế Nào?
Ai cất xây một Kỳ Tích trong Vũ Trụ, Thiên Nhiên?
Nên khi Tri Hành, Chúng Ta nên nghe Lương Tâm nhắc nhở?
Ngược Đạo Trời, Đạo Người…là Con Đường Tử?
Dù Đỉnh Cao nào, Lòng Kiêu Ngạo vẫn có thể Tan Tành?
Xin các Nhà Lãnh Đạo Siêu Cường hãy Tỉnh Táo cho nhanh!
Vì 7 tỷ Con Người vẫn chờ mong Sự Thái Hòa Nơi Trần Thế!

Vanson Tran – 7/2014

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Peking_Man
http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_disputes_in_the_South_China_Sea
http://www.cfr.org/asia…/chinas…disputes/p3134…
http://www.bbc.com/…/world-asia-pacific-137…
http://www.un.org/depts/los/…/nguyen_0506_vietnam.pdf
http://www.bloomberg.com/…/china-refuses-to-defend-its-sout…
http://www.dailymail.co.uk/…/NASA-study-industrial-civilization-he…
http://www.theguardian.com
http://www.ihr.org/jhr/v15/v15n1p34_Oliver.html
http://www.uncp.edu/…/lecture_anci
http://www.ldolphin.org/collapsing.html
God is made to wait patiently, even respectfully, on the whims of men. The image of God ….. Paul analyzes the collapse of a civilization for us step by step:

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: