THE HUMAN EVOLUTION STREAM & MANKIND’S MIND ( Final Part)

DÒNG TIẾN HÓA & TRÍ KHÔN LOÀI NGƯỜI (Phần Chót)

(Phiếm Luận, Thời Sự,  Xã Hội)

 Bây giờ chúng ta dự phóng vào Tương Lai..

Xem Mức Tiến Hóa sẽ như thế nào trong Va Chạm?

Thứ nhất, sự Va Chạm về Chủ Quyền & Kinh Tế..

Tiếp theo là sự Trang Bị Võ Khí, Thế Cạnh Tranh..

Như Hiện Tại, TQCS đang cố Xâm Chiếm hết Biển Đông?

Một Vùng Lưỡi Bò rộng nhất, chứng minh nhiều Tham Vọng?

Rừng Trời Tây, CSL Nga muốn phục hồi Quyền Lực?

Một chú Hươu hiền Ukraine đã bị mấy Vết Thương..

Vùng Biển Đông, các Nước Nhỏ, đang Liên-Kết nhau?

Để chống lại CSL TQCS đang vừa mới nổi?

Chiến lược Chuyển Trục của CSL Hoa Kỳ như không thay đổi?

Mặc dù rằng Nền Kinh Tế Hoa Kỳ vẫn chưa hẳn Phục Hồi?

Tất cả, chúng ta cũng vẫn cần ở Bộ Óc Con Người?

Nhất là các Lãnh Tụ Siêu Đại Cường trong CĐ Thế Giới?

Phần Tham Khảo 1 của chúng tôi, trình bầy một Giả Thiết..

Chiến Tranh Thứ 3 Nguyên Tử Tàn Khốc, khả thể của Loài Người..

Như một Nhà Chiến Lược bình luận của LB Nga..

Vài năm trước, ông Sergei Markov đã dự trù Thế Chiến tiếp..

Tuy ông Lập Luận là LB Nga của ông bị tiêu diệt,

Song Sự Việc Mai Sau thế nào, Ta khó dự đoán hôm nay?

Mời Quý Bạn xem Video nói về TCIII này..

Trong Tham Khảo 1, khi xem xong thật kinh hoàng, lo sợ!

Thành Kiến Xã Hội của Loài Người, nhất là các Siêu Cường hiện đại..

Có thể là Nguyên Nhân Chính tạo Nghiệp cho TC III?

Trong những Thế Chiến, như CT Lạnh, TCI và cả TC II..

Đã bắt nguồn từ nguyên nhân Quyền Lợi và Quyền Lực?

Như Chủ Quyền Lãnh Hải của hôm nay, VN-XHCN?

Như Ukraine, chỉ vì muốn ngả Văn Hóa Tây Phương?

Và rồi sự Nghèo Đói chênh lệch của Đời Sống 5 Châu?

Đã và đang tạo nên những Chèn Ép Nhau trong Nhân Loại?

Nền Văn Hóa Dân Tộc cũng đã từng bị Phân Hóa?

Như Anh Em Nhà Triều Tiên, Việt Nam, Đức Quốc, Trung Hoa?

Trí Óc Loài Người, nếu không Thích Ứng  & Hòa Giải nhau…

Đương nhiên vẫn rơi vào Dạng Cạnh Tranh và Chia Rẽ?

Tôi vẫn cảm phục Anh Em Nhà Đức Quốc!

Đã Hóa Giải Tình Người, sau Nền Văn Hóa Xáo Trộn, rất Cực Đoan?

Nhưng trong Hiện Tại, Địa Cầu đang vào Giai Đoạn Nào?

Cựu Bá Chủ Siêu Cường Hoa Kỳ có còn Uy Tìn?

Sẽ cạnh tranh cùng 4 Chúa Sơn Lâm kia trong Rừng Nhân Loại?

EU, China, LB Nga và LL Hồi Giáo Quá Khích Trung Đông..

Nền Kinh Tế Toàn Cầu xem ra Họ cần Sự Cảm Thông?

Nhưng thực tế,  Họ vẫn Cạnh Tranh Nhau vì  Lợi Quyền & Quyền Lực,

Khối Tây Phương vẫn còn Liên Minh với Mỹ?

LB Nga có thể lại Liên Kết với Trung Hoa?

Thế Liên Minh đang Chuyển Trục để  kết hợp nhau?

Sẽ gây nên căng thẳng cho Địa Cầu toàn diện?

Chúng Ta hi vọng các Siêu Cường, sau khi Chuyển Trục..

Sẽ Nhìn Ra những Thế Đứng của Mình?

Từ ASEAN, BRICS, TTP, đến Russophobia..

Và  Khối Cộng còn lại là Trung Hoa, Bắc Hàn, Cu Ba & VNCS?

Và Hiện Tại,  vì Nhu Cầu Giao Thương & Kinh Tế..

Họ biết cùng nhau phải  Hợp Tác, Chia Sẻ những Khó Khăn?

Thay vì Tham Vọng quá mức, sẽ gặp những Khó Khăn?

Và Đe Dọa Nền An Ninh trong Nhiều Khu Vực?

Trong lúc Địa Cầu đang tăng dần Dân Số..

9 Tỷ Con Người, được dự phóng vào 2050?

Chênh Lệch Giầu Nghèo, đang tạo Nhiều Cuộc Di Dân..

Làm Xáo Trộn Hòa Bình, An Ninh & Hợp Tác..

Chưa nói đến lãnh vực Nhân Quyền đang vào Bế Tắc?

Vì những Nước Giầu Nghèo vẫn quá Cách Biệt nhau,

Mức Tiến Hóa của Địa Cầu đã tiến tới đâu?

Vẫn phải dựa vào Bộ óc Tinh Hoa của các Nhà Lãnh Đạo?

Từ Chính Trị, Giáo Tôn, xa hơn.. Giai Tầng Trí Thức..

Từ G4, G5, G6-7-8-9, trong Thế Giới Cộng Đồng?

Qua những cuộc Giao Lưu Văn Hóa chuyển hoán nhau…

Từng Giây Phút trong Không Gian Con Người Sinh Động?

Tương Lai của Địa Cầu mà Chúng Ta cùng Hy Vọng?

Nền Hòa Bình & Mức Lạc Phúc của Toàn Cầu..

Nhưng Đó là một Cái Giá của Hòa Hợp, Giao Lưu?

Và Thiện Ý Con Người,  và nhất là Tình Nhân Bản?

Trí Khôn của Loài Người trên Con Đường Tiến Hóa…

Bạn Đóng Góp, Chia Sẻ Gì.. cho Giấc Mơ Nhân Loại?

 Tran, Vanson – 7/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC: (Xin Đọc Chi Tiết Nhiều Tiết Mục Tinh Hoa trong Websites)

http://www.seawapa.com/2014/06/putin-representative-charges-Russophobia-Could-Cause-WWIII.html

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/22-reasons-why-starting-world-war-3-in-the-midd

http://raphaelonline.com/WWIII.htm

http://www.threeworldwars.com/world-war-3/ww3.htm

http://www.debate.org/opinions/will-there-be-a-world-war-iii

http://www.endtime.com/world-war-three/

http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/05/nwo-agenda-will-take-the-world-by-surpris

http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/04/a-step-closer-to-ww3-obama-sends-paratroo

http://www.bluelight.org/vb/archive/index.php/t-632816.html

http://en.wikipedia.org/wiki/War

http://www.seawapa.com/2014/06/putin-representative-charges-Russophobia-Could-Cause-WWIII.h

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: