HUMAN RIGHTS (Final Part)

NHÂN QUYỀN? (Tiếp Theo & Hết)

(Phiếm luận, Xã Hội)

 Ta ví dụ, Dạng Quốc Hội và Hiến Pháp VN-XHCN?

Là một Dạng Kiến Trúc Chính Trị Không Có Nhân Quyền?

Nó giống như Ông Bố Độc Tài, Độc Đoán Gia Đình Tôi..

Điều Ông Muốn buộc Chúng Tôi phải Tuân Thủ..

Chúng Tôi không có quyền gì mà Bàn Cãi..

Nhưng Ông cũng Họp Bàn và Làm Bộ Hỏi Ý chúng tôi..

Khi tôi lớn lên, hầu như Tất Cả Chúng Tôi..

Đều có ý nghĩ Ông thuộc Lớp Người Phong Kiến!

Lấy Vợ Hai chẳng hạn, Ông không cần Ý Kiến?

Mẹ chúng tôi cũng Ngậm Đắng phải Tuân Lời?

Lại còn Gả Chị Tôi, Ông cũng đặt Chỗ Rồi?

Và thường nói, Con Gái phải Vâng Lời Cha Mẹ?

Dạng Mệnh Lệnh Gia Đình rất giống Hiện Nay Nền Chính Trị?

Quốc Hội thì Đảng Cử Dân Bầu, cho Ý Kiến Thuận thôi?

Vì Thành Viên Quốc Hội, 90.9% là Đảng Viên?

Và Dạng Chính Trị,  ta thấy gì từ Tư Pháp, Lập Pháp sang Hành Pháp?

Chính Phủ được bầu, chưa có bao giờ thấy bóng hình Đảng Khác?

Vì Nền Chính Trị của VN-XHCN không chấp nhận Đa Đảng, Đa Nguyên?

Tổ Chức Thôn Xóm, Làng Xã, Quận Huyện đến Trung Ương..

Toàn thể Hệ Thống Quản Trị Viên, là Đảng Viên Cộng Sản?

Các Bộ Ngành trong Chính Quyền Ai giữ Vai Trò Quan Trọng..

Cũng buộc là phải chọn lọc từ Thành Phần Các Đảng Viên?

Đến nỗi mà Cả Ngành Giáo Dục, đến Xã Hội, Văn Nghệ, Báo Chí, Truyền Thông..

Buộc phải Có Người, hoặc là Thành Viên của Đảng?

Trong Dạng Nói Trên, làm gì Chúng Ta có Dân Chủ?

Rồi mọi Chính Sách Quy Hoạch, Chính Phủ đâu có Hỏi Dân?

Khiếu Kiện Nhân Quyền hay Quyền Lợi Ruộng Đất của Dân..

Đã minh chứng Nước Ta chưa bao giờ có Dân Chủ?

Phải nói là Chất DNA của Chủ Nghĩa VN-XHCN..

Đối nghịch 100% với Nền Chính Trị Xã Hội Dân Chủ, Tự Do?

Lý do Nó hoàn toàn Độc Tôn, Độc Tài, Độc Đoán, Toàn Trị thôi?

Do đó Nhân Quyền của Toàn Dân chưa bao giờ được Tôn Trọng?

Nhưng Tại Sao Dân Việt mình lại theo, và Tôn Trọng?

Theo tôi, đây là một Siêu Võ Công của Lý Thuyết Cách Mạng Vô Sản Marx lâu nay?

Các Võ Sinh như cả Lenin, Stroky, Kim Nhật Thành, Fidel Castro, Cụ Hồ mình,  Pol Pot, Mao Trạch Đông..

Đều bị Tẩu Hỏa Nhập Ma thứ Võ Công Ma Giáo nhiều Chiêu Pháp?

Một Lý Do chính là một Dạng Hình <Thành Trì Liên Kết>,

Lực Lượng Giai Cấp Vô Sản Toàn Cầu, Đánh Tư Sản luôn thắng, không thua?

Nó như một Thánh Giáo của Người Hồi Giáo Quá Khích Hôm Nay?

Họ không cần CHUYÊN, chỉ cần HỒNG tức là cùng Chung Chí Hướng?

Vì vậy Họ luôn gọi nhau là Đồng Chí?

Học Thuyết này, khi thấm, sẽ bị Tẩy Não hoàn toàn?

Căn Bệnh Văn Hóa Marx, được ví như, Căn Bệnh Trí Não Bị Ung Thư?

Rất khó chữa, vì nếu Thoát Ly, là bị Kết Án?

Người Hồi Giáo Quá Khích, Họ tin là Phải Giết..

Nhưng Thành Phần Chống Đối Họ, rất Kỵ Nhân Quyền?

Thế Giới Hôm Nay, may mắn có một Ý Hệ Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền?

Nhưng rất khó Thắng nổi Ý Hệ Cộng Sản, hay Xã Hội Chủ Nghĩa?

Nó là Món Ăn Tinh Thần Cách Mạng rất cao của Karl Marx..

Chúng Ta vào, bị Mê Hoặc, và rồi Cấu Kết nhau?

Chỉ vì Quyền Lợi Thống Trị của Một Tổ Chức viết rất cao?

Của các Sư Tổ Bị Tẩu Hỏa Nhập Ma về Cách Mạng?

Nó là một Dạng như Lên Cơn Đồng Bóng?

Phải Thoát Ra mới Tỉnh Táo được Tinh Thần?

Tôi hi vọng Độc Giả đọc nvs Dương Thu Hương..

Thi sĩ Ngục Tù suốt cuộc đời Chí Thiện..

Nhiều hơn nữa những Cán Bộ Cao Cấp như Ông Bùi Tín, Lê Hiếu Đằng, cụ Hoàng Minh Chính…

Lớp Trẻ sau này như ông Phạm Chí Dũng, ls Cù Huy Hà Vũ, vân vân..

Khi mà Quyền Lợi của Giai Tầng Lãnh Đạo mang Chất Lượng HỒNG thôi..

Nước Nhà không thể có một Nền Văn Hóa Tự Do, Dân Chủ?

Danh Từ Nhân Quyền, chúng tôi tạm dừng đây, Kết Luận..

Chỉ có thể Khai Quang khi Bộ Óc không bị Ý Hệ Quá Khích ung thư?

Và Nét Phục Hồi chỉ có thể Do Phản Tỉnh của Giai Tầng Lãnh Đạo Quê Hương..

Mới có thể Mang Việt Nam, Tiến Hóa vào Tương Lai Tươi Sáng?

Một Việt Nam rất cần Chế Độ Tôn Trọng Nhân Quyền & Tự Do Dân Chủ!

 Tran, Vanson – 6/2014

 NGUỒN THAM KHẢO BỔ TÚC:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/party-nomi-peop-vote-06242014060611.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: