FIND THE MAGIC GUESS FOR THE NATION’S FATE IN KIEU STORY

BÓI KIỀU XEM QUẺ VẬN NƯỚC

Hôm nay khao khát Bói Kiều..
Khi Anh Trung Quốc tự kiêu ép mình!
Tình Ta như rất Thiệt Tình..
Tình Anh Trung Quốc Thật Tình hay không?
Giở Trang Kiều, Bói Quê Hương..
Đúng Trang mô tả Tình Buồn đang xem!
Dưới đây Trang Bói Kiều xem..
Trang BUỒN của NƯỚC, mời xem Mọi Người..
Việt Nam tôi mất lâu rồi!
40 năm đã, giống Người Tây Phương?
Đâu còn Về Được Cố Hương?
Giấc Mơ Trần Thế vương vương Lệ buồn!

Vanson – 6/2014

BUỒN (của Cụ Nguyễn Du – Trang Bói Kiều)

Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt gềnh (duềnh)
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi…

Cụ Nguyễn Du

NGUỒN THAM KHẢO:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%81u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Du

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: