WHEN THE CHILDREN FIGHT EACH OTHER IN IRAQ, MIDDLE EAST.

IRAQ, TRUNG ĐÔNG, KHI ĐÀN CON TRANH NHAU!
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Nếu Ta cứ Ăn Cơm Nhà, Vác Ngà Voi..
Nhìn Nhà Hàng Xóm, lục đục mà thấy Khó Coi?
Đôi khi lại Xía Vào, Bàn cho Gia Chủ?
Việc gì sẽ xẩy ra, khi Ta Về nhỉ?
Kết Quả thì cũng có lúc Ta Thành Công..
Nhưng Đa Phần thì chỉ Tạo Rối Rắm Thêm!
Sự Việc có khi còn Nhiều Bi Đát?
Xem như Hoa Kỳ, CT Vịnh đã vào Iraq?
Lẽ dĩ nhiên Họ cũng có chút Cảm Tình?
Giúp gia đình Iraq, dẹp Nhà Độc Tài A. Hussein?
Nhưng Hệ Lụy đã kéo dài nhiều năm tháng?
Gia Đình Iraq, rất Hóa Phân về Tôn Giáo..
Và xa hơn, là Thành Kiến Chủng Tộc, Giống Nòi?
Vùng Văn Hóa Vịnh nổi tiếng Rắc Rối, Khó Khăn..
Ấy vậy mà TT Bush Con, cũng liều Mang Quân Giúp?
Tham Vọng của Ông muốn Một Cánh Đồng Dân Chủ?
Tương tự Hoa Kỳ, nhân dịp Ông đuổi bắt Bin Ladin?
Một Quyết Sách của Nội Các TT Bush Con..
Đã khiến Vốn Liếng của Người Dân Mỹ gần như Phá Sản?
Vị TT sau Nhiệm Kỳ ông TT. Jr. Bush..
Với Chiêu Bài “Cần Thay Đổi/(We Need Change”, Tâm Lý rất cao!
Vâng Tân Chính Sách Mỹ rõ ràng là Dân Tộc Tự Quyết?
Kinh Tế Nợ Nần, sau Thời Kỳ TT Jr. Bush?
Nên Tân TT Mỹ chủ trương “Để Mặc Anh phải Lo Liệu lấy Nhà Mình”?
Chúng Tôi là Hàng Xóm, là Bạn, chút Chân Tình?
Tuy Giúp Đỡ, song cũng Một Phần Thôi Đấy!
Mỹ đã Rút Ra khỏi Vũng Lầy Chiến Tranh Khủng Bố?
Nhưng Hệ Lụy, Bạo Động, Chia Rẽ của Xứ này…
Nhất là Tôn Giáo, Các Bộ Tộc, Khó Khăn thay!
Nó vẫn còn Xáo Trộn “Chất Ingredients của Nền Văn Hóa”?
Lẽ dĩ nhiên, Quyền Lợi thường kèm theo Quyền Lực?
Vì Nghiệp Duyên, Chúng Tôi đã Nhờ Vả các Anh?
Là Anh Hùng của Thời Đại, Có Tiền, Có Khả Năng?
Các Anh Giúp, Chúng Tôi đều Ghi Ơn đền đáp?
Cho nên Hôm Nay, Đất Trung Đông có Loạn?
Iraq lại Kêu Gào, xin Mỹ giúp tận tình?
Tục Ngữ Việt có một câu, rất chí tình?
Thường phải Có Thực, mới Vực Được Đạo?
Mà Gia Đình Mỹ hôm nay, còn Thiếu Gạo..
Làm sao Tân TT B. Obama có đủ Lực & Tiền?
Các Cụ nói, “Mạnh bằng Gạo, Bạo Vì Tiền”?
Đấy Sự Đời, Nó loanh quanh là “Chỗ Ấy”?
Tình trạng Iraq, hơi giống VNCH trước?
Mỹ Ra Về, còn dấu Mũ, đi Lối Sau?
Để Đàn Em VNCH mếu máo, tiếc nuối nhau?
Nhiều Hệ Lụy tiếp sau theo Ngày Tháng?
Việc Đời, Thói Đời, đâu đâu cũng Là Thế?
Vì vậy cho nên, Ta cứ phải Tự Cường?
Còn Nhờ Vả, Thiên Hạ vẫn Coi Thường?
Đôi khi lại còn, Xỉ Vả, Xì Xào Này Nọ?
Thế Liên Minh vào Hiện Đại hình như Tương Tự?
Như Sự Cố Vùng Lưỡi Bò châu Á, Khu Biển Đông?
Thói Đời mà khi Nền Văn Hóa Chia Rẽ nhau..
Hơi Giống Một Đàn Nai Vàng, rất ngù ngờ, khi béo tốt?
Chia Rẽ Nhau, chính là Mồi Ngon cho Loài Thú Dữ?
Còn Đoàn Kết Nhau, ai cũng biết, song lại Khó Hình Thành?
Mong rằng trong Hiện Đại, Thế Giới Văn Minh..
Các Quyền Lực, nên Tìm Ra Ít Nhiều Nhân Vị?
Văn Hóa giống như một Món Ăn, nhiều Chất Lượng?
Biến Chế Gia Vị lờ mờ, Quán sẽ mất Khách Hàng?
Nhất là Nền Văn Hóa Nhỏ, rất hoang mang?
Trong một Thế Giới Loài Người Tranh Dành Nhau không dứt?

Tran, Vanson – 6/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: (Bài Biện Luận Vị Thế Hoa Kỳ Hiện Đai cho Sự Cố Iraq, của TT B. Obama 6/19/2014 sau – Xin đọc chi tiết)
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/19/remarks-president-situation-iraq

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: