THE EVOLUTIONARY STREAM AND MANKIND’S INTELLIGENCE

DÒNG TIẾN HÓA & TRÍ KHÔN LOÀI NGƯỜI
(Phiếm luận, Xã hội)

Theo tôi, Dòng Tiến Hóa cũng do ở Trí Khôn? Của Loài Người, nhất là những Con Người Đặc Biệt? Ông Charles Darwin thì cho rằng Loài Người là Loài Khỉ? Một Giống rất khôn, do Khả Năng Thích Ứng mà thành? Do Sự Chọn Lọc Tự Nhiên, hay Natural Selection?
Thuyết Tiến Hóa của ông, Sinh Viên nào cũng học? Từ những Minh Chứng Đời Sống Sinh Vật Học.. Ông đã kết luận rằng Người từ Giống Khỉ mà thành.. Và theo ông, Giống Khỉ này rất có Khả Năng..Không phải là Loài Khỉ Đột mà chúng ta thường thấy?

Dĩ nhiên trong một Bài Tham Khảo & Phiếm Luận…Chúng Ta không đủ giờ để Vào Chi Tiết từng phần; Song cứ xem Dạng Tiến Hóa của Loài Người…Từ Thuở Man Di, rồi tiến dần sang Thời Kỳ Sống Từng Bộ Lạc? Từ Thuở Loài Người bắt đầu tạo thành Nền Văn Hóa.. Rồi dần dà, lại tiến đến các Nền Văn Minh…Nền Văn Minh cũng cao thấp, và đã thành hình? Và cũng có những Nền Văn Minh điêu tàn, không còn nữa? Văn Minh Trung Hoa xem chừng như sớm nhất? Rồi Văn Minh Hy Lạp, Ai Cập, La Mã, đến Khoa Học, Kỹ Thuật hôm nay?

Nhiều Môn Học, Sinh Viên phải Học Cả Đời? Và chỉ Một Nghề, rồi kiếm tiền hầu nuôi sống? Trong Lịch Sử, vào Nền Văn Minh Khoa Học & Kỹ Thuật; Có Phương diện Chính Trị, Nhân Văn, có Chế Độ Đế Quốc, Thực Dân? Có Phương diện Kinh Tế, có Giai Cấp Tư Bản, Vô Sản, Lao Động, Công Nhân.. Và Loài Người thường Chế Ngự nhau, Áp Bức nhau, Tranh Sống?

Chế Độ Phong Kiến bị sụp đổ cho Tinh Thần Dân Chủ? Chế Độ Thực Dân bị sụp đổ khi Thành Phần Vô Sản, Lao Động, Trí Óc nhận thức cao? Và lẽ dĩ nhiên, thường có Những Vị Lãnh Tụ dẫn dắt Những Phong Trào.. Họ là những Anh Hùng Cách Mạng theo Thời Gian và Hoàn Cảnh? Mỗi Nhiệm Vụ & Thành Tích của các Nhà Lãnh Tụ.. Nó cũng thay mầu và chuyển hóa theo Thời Gian; Một khi mà Dòng Tiến Hóa, những Đợt Sóng Văn Hóa Ảnh Hưởng Giao Lưu? Như Chúng Ta đang Trong Cuộc và đang bị Dòng Đời chi phối? Các Môn Học của Lịch Sử Loài Người, cũng vì thế, mà Thay Đổi? Tiến Hóa mà, Dòng Tiến Hóa đang thay đổi Lịch Sử Hôm Qua?

Đó là Phản Ứng của Luật Chọn Lọc Thiên Nhiên – như Dẫn Chứng của Charles Darwin?
Ta không thể, và không bao giờ có Khả Năng Dừng Lại? Chúng Ta ví dụ, Các Quốc Gia Cộng Sản đang chịu nhiều Hệ Lụy? Thay Đổi Sắc Mầu rồi, những Tâm Óc vẫn bị Tẩy Não Duy Tâm? Trên Thực Tế, chúng ta vẫn phải Thích Ứng Hóa mưu sinh; Như các Cụ Ta xưa thường bảo” Nhập Giang tùy Khúc”? Và “Đi một Ngày Đàng, phải Học một Sàng Khôn”?
Chính vì vậy, Những Hệ Lụy vẫn làm lung lạc Ta? Nếu Thành Kiến một Thuyết Xưa, đã hoàn toàn Vô Dụng? Dòng Tiến Hóa buộc Chúng Ta phải theo Luật Đa Số.. Và Tình Nhân Bản, theo tôi, buộc Phải Tiến Hóa theo? Quốc Gia Nào đi ngược lại Những Khát Vọng Nhân Quyền? Theo tôi, chính là Họ đang điên khùng, Cản Đường Tiến Hóa?

Tran, Vanson – 6/2014

NGUỒN THAM KHẢO SÁNG TÁC: Mời quý vị xem thêm chi tiết.
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://www.livescience.com/474-controversy-evolution-works.html
http://www.darwins-theory-of-evolution.com/#sthash.rXBxOraz.dpuf
http://curiosity.discovery.com/question/what-is-theory-of-evolution

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: